Indeksi industrijske proizvodnje, Slovenija, junij 2018

Vrednost industrijske proizvodnje in prihodek od prodaje v juniju 2018 nižja na mesečni ravni ter višja na letni

Industrijska aktivnost in prihodek od prodaje sta bila v juniju 2018 nižja na mesečni ter višja na letni ravni, medtem ko je bila vrednost zalog višja na mesečni in letni ravni.

  • 10.8.2018
  • |
  • začasni podatki

Vrednost industrijske proizvodnje v juniju 2018 nižja na mesečni ter višja na letni ravni

Industrijska aktivnost je bila v juniju 2018 za 0,5 % nižja kot v maju 2018 in za 5,8 % višja kot v juniju 2017. Na mesečni ravni se je industrijska dejavnost v rudarstvu in v predelovalnih dejavnostih znižala (za 1,3 % oz. 0,4 %), v dejavnosti oskrba z električno energijo, plinom in paro pa je ostala enaka.

Glede na povprečje leta 2015 je bila vrednost industrijske proizvodnje v juniju 2018 višja za 21,5 %. Glede na tehnološko zahtevnost industrijske proizvodnje se je v tem primerjalnem obdobju med proizvodi najizraziteje povečala vrednost proizvodnje srednje nizko tehnološko zahtevnih proizvodov (za 30,4 %).

Prihodek od prodaje v juniju 2018 nižji na mesečni ter višji na letni ravni

Prihodek od prodaje v industriji je bil v juniju 2018 na mesečni ravni nižji za 0,9 %, na letni ravni pa višji za 6,1 %.

Z vidika namenskih skupin so se na letni ravni zvišali tako prihodki v proizvodnji proizvodov za vmesno porabo  kot v proizvodnji proizvodov za investicije in za široko porabo. Najbolj so narasli prihodki v proizvodnji proizvodov za vmesno porabo (za 8,2 %).

Vrednost zalog industrijskih proizvodov v juniju 2018 višja na mesečni in letni ravni

Vrednost zalog dokončane in nedokončane proizvodnje se je v juniju 2018 na letni ravni zvišala za 7,6 %; v tem primerjalnem obdobju se je zvišala v rudarstvu in v predelovalnih dejavnostih (za 3,0 % oz. 7,7 %).

Na mesečni ravni se je vrednost zalog zvišala za 0,1 %, glede na povprečje leta 2015 pa za 21,6 %.

 

 

Podrobnejši podatki o indeksih industrijske proizvodnje za junij 2018 bodo objavljeni v podatkovni bazi SI-STAT na spletnih straneh Statističnega urada RS 16. avgusta 2018.
Indeksi industrijske proizvodnje, Slovenija (Ø 2015=100)
Indeksi industrijske proizvodnje, Slovenija (Ø 2015=100)
1) Pri komponenti trend-cikel so zadnji podatki nezanesljivi (problem končnih točk).
Vir: SURS
Indeksi industrijske proizvodnje, Slovenija
VI 2018
V 2018 
VI 2018
VI 2017
I–VI 2018
I–VI 2017
VI 2018
 Ø 2015 
Industrija - dejavnosti po SKD 2008 (področja)99,5105,8107,2121,5
B Rudarstvo98,7111,297,2113,2
C Predelovalne dejavnosti99,6106,2107,7124,1
D Oskrba z el. energijo, plinom in paro100,0103,2102,998,5
Namenske skupine
A Proizvodi za vmesno porabo100,2106,5104,8116,5
  AE Energenti101,4104,6100,899,7
  AI Surovine100,5107,6105,8121,1
B Proizvodi za investicije97,9108,6116,2143,0
C Proizvodi za široko porabo98,3101,3103,8111,8
  CD Trajni proizvodi za široko porabo99,5105,0107,4133,4
  CN Netrajni proizvodi za široko porabo98,2100,4103,0107,1
Tehnološka zahtevnost (Predelovalne dejavnosti)
VTZ Visoko tehnološko zahtevni proizvodi99,1104,3105,4122,2
SVTZ Srednje visoko tehnološko zahtevni proizvodi101,7108,0110,9127,6
SNTZ Srednje nizko tehnološko zahtevni proizvodi99,9106,6106,9130,4
NTZ Nizko tehnološko zahtevni proizvodi98,5104,3106,1111,0
Vir: SURS
Realni indeksi prihodka od prodaje v industriji, Slovenija
VI 2018
V 2018 
VI 2018
VI 2017
I–VI 2018
I–VI 2017
VI 2018
 Ø 2015 
Industrija - dejavnosti po SKD 2008 (področja)99,1106,1108,5121,8
B Rudarstvo98,7100,595,599,5
C Predelovalne dejavnosti98,2103,2107,5119,8
Namenske skupine
A Proizvodi za vmesno porabo102,3108,2104,6120,3
  AE Energentizzzz
  AI Surovine102,2108,5105,0120,8
B Proizvodi za investicije99,8107,6119,1141,1
C Proizvodi za široko porabo96,5100,8104,2109,1
  CD Trajni proizvodi za široko porabo97,7101,3103,8116,6
  CN Netrajni proizvodi za široko porabo95,998,3103,8105,2
z statistično zaupno
Vir: SURS
Indeksi zalog industrijskih proizvodov, Slovenija
VI 2018
V 2018 
VI 2018
VI 2017
I–VI 2018
I–VI 2017
VI 2018
 Ø 2015 
Industrija - dejavnosti po SKD 2008 (področja)100,1107,6108,0121,6
B Rudarstvo147,1103,058,8135,6
C Predelovalne dejavnosti100,0107,7108,3121,7
Namenske skupine
A Proizvodi za vmesno porabo100,6110,0108,2117,9
  AE Energentizzzz
  AI Surovine99,9109,8108,7117,7
B Proizvodi za investicije98,9105,3107,7126,6
C Proizvodi za široko porabo101,2106,9108,2123,6
  CD Trajni proizvodi za široko porabo101,0118,7115,5116,7
  CN Netrajni proizvodi za široko porabo101,3105,3107,4125,0
z statistično zaupno
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO

Z letom 2018 smo pri izračunu indeksov prešli na novo bazno leto 2015.

Iz podatkov so izločeni vplivi sezone in koledarja.

Podatki za leto 2018 so začasni. Končni podatki za leto 2018 bodo objavljeni najkasneje 9. avgusta 2019.
Podrobni podatki in časovne vrste podatkov so vam na voljo v podatkovni bazi SI-STAT.
Naša spletna stran uporablja piškotke za potrebe analize obiska. Z nadaljnim brskanjem po spletišču soglašate z uporabo piškotkov.   Podrobnosti