Kulturne dejavnosti na odru, Slovenija, 2017

V Sloveniji so v 2017 pripravili 22.025 prireditev ali povprečno okrog 60 vsak dan

V 2017 je bilo v kulturnih domovih, gledališčih, glasbenih ustanovah ipd. 22.025 prireditev. Ogledalo si jih je več kot 4,3 milijona obiskovalcev.

  • 16. 8. 2018 ob 10:30
  • |
  • končni podatki

Skoraj tretjina vseh prireditev so gledališke predstave

V letu 2017 so prej naštete kulturne ustanove na svojih odrih izvedle skupaj 22.025 prireditev (približno 5 % manj kot v letu 2016): 51,2 % prireditev je bilo plod lastne produkcije in koprodukcije, preostalih 48,8 % pa je bilo gostujočih prireditev. Pričakovano je bilo največ (77,2 %) prireditev izvedenih v kulturnih domovih in centrih za kulturo, v gledališčih in obeh operah 21,6 %, glasbene ustanove, ki večinoma gostujejo drugje, pa so na sedežu pripravile preostalih 1,2 % vseh prireditev.

Približno tretjina (30,1 %) vseh prireditev v kulturnih ustanovah so bile gledališke predstave, kamor štejemo dramska in druga gledališka dela, lutkovne predstave in predstave eksperimentalnega gledališča. Po številčnosti so nato sledile filmske in videoprodukcije (25,2 %), prireditve, povezane z glasbo (22,8 %, znotraj te skupine prireditev pa je bila na vrhu zborovska in vokalna glasba, sledili so folklorna dejavnost, sodobni ples, simfonična in komorna glasba itd.), med preostalimi 21,9 % prireditev pa so izstopali likovne razstave in podobni dogodki vizualne umetnosti.

Gostovanja s prireditvami zunaj sedeža ustanov so bila najpogostejša (87,9 % oz. 5.840 prireditev) v Sloveniji. Omenjene kulturne ustanove pa so s 649 prireditvami gostovale po Evropski uniji in s 157 zunaj EU. Glede na tip ustanove so največkrat gostovala gledališča in operi (43,0 %), sledili so kulturni domovi (41,4 %) in glasbene ustanove (15,7 %).

Okrog 4,3 milijona obiskovalcev

Vse prireditve si je ogledalo okrog 4.358.400 obiskovalcev (3.964.400 v letu 2016), vsako prireditev pa povprečno 198 (170 v letu 2016).
Podrobnejši pregled prireditev po vrsti prireditev – nabor vključuje 22 različnih vrst prireditev in kategorijo »drugo« – je pokazal za leto 2017 naslednje: največ obiskovalcev so imela dramska in druga gledališka dela (skoraj 807.000), najmanj pa eksperimentalna gledališča poezije ter sodobna in komponirana glasba (okrog 21.000).

Če število obiskovalcev preračunamo na eno prireditev, in sicer po vrsti prireditve, pa dobimo takole sliko: daleč največ obiskovalcev je bilo na muzejskih in drugih razstavah (povprečno 2.102 obiskovalca na vsaki razstavi), med glasbenimi prireditvami je bilo povprečno največ obiskovalcev na predstavah z opernimi in drugimi glasbeno-scenskimi deli (472 obiskovalcev), le nekoliko manj pa na baletnih predstavah, koncertih popularne in zabavne glasbe ter simfonične in komorne glasbe; dramske in druge gledališke predstave so imele v povprečju 188 obiskovalcev, lutkovne predstave povprečno 148 in eksperimentalna gledališča povprečno 67 gledalcev na predstavo; najmanj, povprečno 41, pa se jih je udeležilo literarnih večerov oz. večerov poezije.

Nekatere kulturne ustanove so obiskovalcem ponudile tudi brezplačne prireditve – v letu 2017 jih je bilo 22 % oz. 4.837, v letu 2016 pa 20 % oz. 4.616 brezplačnih prireditev. Za plačljive prireditve pa so ustanove iztržile približno 12 milijonov evrov; v povprečju je bilo treba za posamezno vstopnico za prireditev odšteti 8,50 evra.

Festivali

Kulturne ustanove so v letu 2017 organizirale 241 festivalov (230 v letu 2016), na katerih se je zvrstilo 4.466 prireditev (4.627 v letu 2016). Največ, 47 %, je bilo glasbenih in plesnih festivalov, 15 % je bilo gledaliških in 12 % filmskih festivalov; preostalih 26 % festivalov z 48 % vseh festivalskih prireditev so kulturne ustanove uvrstile v kategorijo »drugo«. Največ festivalov (89 %) so pripravili kulturni domovi in centri za kulturo.

Vzgojno-izobraževalni program in druge dejavnosti

V letu 2017 so te kulturne ustanove pripravile 5.676 programov, seminarjev, delavnic ipd. Teh aktivnosti se je udeležilo več kot 490.000 oseb, od teh je bilo otrok in mladine 77,5 %. V ponujenem programu je bilo največ programov (23 %) na temo gledališke in lutkovne dejavnosti.

Poleg izobraževalne so imele te ustanove v letu 2017 še: kongresno dejavnost (26 ustanov), prodajo knjig, umetniških del ipd. (28), izdajanje lastnih publikacij (32), gostinsko dejavnost (20), oddajanje prostorov v najem (69) ali drugo dejavnost (30). Leta 2016 je bila slika razmeroma podobna: s kongresno dejavnostjo se je ukvarjalo 19 ustanov, trgovino s knjigami, umetniškimi deli ipd. pa je imelo 39 ustanov.

Uslužbenci v kulturnih ustanovah

V letu 2017 je bilo v teh ustanovah zaposlenih 2.466 oseb in aktivnih še 11.540 zunanjih sodelavcev, nekoliko več kot v letu 2016, ko so imele te ustanove 2.325 zaposlenih oseb in 11.060 sodelovcev. V 2017 je bilo med redno zaposlenimi 16 % mlajših od 35 let in večina od vseh (94 %) jih je bila zaposlena s polnim delovnim časom. Med zunanjimi sodelavci so prevladovali prostovoljni, neplačani delavci, delavci prek javnih del in društev (29,2 %), sledili so sodelavci z avtorskimi pogodbami (25,8 %), samozaposleni v kulturi (17,0 %), študenti (16,8 %) itd.

Dostop za gibalno in senzorno ovirane osebe

Med kulturnimi ustanovami, ki so imele lastne prostore za izvajanje kulturne dejavnosti, jih je imelo 62 % urejen dostop za gibalno ovirane osebe, 29 % pa delno urejenega. Senzorno oviranim osebam je bil dostop urejen le v 16 % teh ustanov, delno urejen pa v 28 %; povsem prezrte so bile te osebe v preostalih 56 % kulturnih ustanov.

Prireditve, Slovenija, 2017
Prireditve, Slovenija, 2017
Vir: SURS
Prireditve in obiskovalci v ustanovah z odrsko dejavnostjo, Slovenija
20162017
Prireditve (premiere in ponovitve) - skupaj23.23922.025
  prireditve lastne produkcije in v koprodukciji11.95911.274
  gostujoče prireditve11.27910.751
  brezplačne prireditve4.6164.837
Obiskovalci3.964.4174.358.382
Vir: SURS
Izvedena dela v ustanovah z odrsko dejavnostjo, Slovenija
20162017
Nova dela - skupaj5.7226.440
  v koprodukciji z domačimi koproducenti3.1533.857
  v koprodukciji s tujimi koproducenti819737
Vsa dela - skupaj9.26912.057
  dela slovenskih avtorjev4.7125.523
Vir: SURS
Prireditev na gostovanjih, Slovenija
20162017
Skupaj5.7546.647
  v Sloveniji5.0965.840
  v drugih državah članicah EU531649
  v državah zunaj EU127157
Vir: SURS
Festivali in prireditve, Slovenija
FestivaliPrireditve
2016201720162017
Skupaj2302414.6274.466
  glasbeni in plesni89113981875
  gledališki4436432487
  filmski27291.041946
  drugi70642.1722.158
Vir: SURS
Zaposlene osebe in zunanji sodelavci v ustanovah z odrsko dejavnostjo, Slovenija
20162017
Zaposlene osebe - skupaj2.3252.466
  mlajše od 35 let367393
  za polni delovni čas2.2122.323
  za čas, krajši od polnega delovnega časa113143
Zunanji sodelavci - skupaj11.06011.540
  samozaposleni v kulturi1.8311.962
  samostojni podjetniki brez samozaposlenih v kulturi1.069994
  zaposleni prek agencij125101
  zaposleni v d.o.o.14088
  študenti1.7511.941
  prostovoljni, neplačani delavci, prek javnih del in društev3.2563.371
  po podjemni pogodbi106105
  po pogodbi o avtorskem delu2.7832.979
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Pri statističnem raziskovanju, s katerim spremljamo kulturno dejavnost na odrih, smo že objavljene podatke za leto 2016 revidirali.

Zbrani podatki so bili uteženi zaradi manjkajočih odgovorov (neodgovorov), zato se skupni seštevki podatkov v tabelah zaradi zaokroževanja decimalnih števil lahko minimalno razlikujejo od posameznih podatkov.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.