Vse dajalce podatkov prosimo, da sodelujete v naših raziskovanjih. Le z vašo pomočjo lahko prikažemo vpliv spreminjajočih se razmer na naše gospodarstvo in družbo. Hvala vam. Več informacij

Indeksi cen življenjskih potrebščin, Slovenija, julij 2018

Letna rast cen v juliju 2018 1,9-odstotna, na mesečni ravni pa deflacija (−0,9 %)

V juliju 2018 smo imeli na letni ravni 1,9-odstotno inflacijo. Na mesečni ravni pa so predvsem poletne sezonske razprodaje obleke in obutve inflacijo znižale, tako da je znašala −0,9 %.

  • 31.7.2018
  • |
  • končni podatki

Cene na letni ravni v povprečju višje

V juliju 2018 smo imeli na letni ravni 1,9-odstotno inflacijo (v juliju 2017 je bila 1,0-odstotna). Povprečna 12-mesečna rast je bila 1,5-odstotna (v juliju 2017 je bila 1,1-odstotna).

Storitve so se v enem letu podražile za 2,4 %, blago pa za 1,6 %. Cene blaga dnevne porabe so se zvišale za 3,2 %, cene trajnega blaga in poltrajnega blaga pa so se znižale za 2,7 % oz. 1,0 %.

K skupnemu dvigu cen na letni ravni so največ, za 0,5 odstotne točke, prispevale višje cene pogonskih goriv. Dizelsko gorivo se je podražilo za 13,1 %, bencin pa za 10,1 %. 0,4 odstotne točke so prispevale še višje cene hrane (za 2,6 %), med temi pa v največji meri višje cene sveže zelenjave razen krompirja in drugih gomoljev (za 10,3 %), mesa (za 5,7 %) ter mleka, sira in jajc (za 2,2 %). Dodatne 0,4 odstotne točke so prispevale tudi višje cene električne energije, plina in drugih goriv (za 5,3 %).

Letno inflacijo so za 0,3 odstotne točke blažile nižje cene avtomobilov (za 4,5 %).

 

Cene na mesečni ravni v povprečju nižje zaradi poletnih razprodaj

V juliju 2018 smo imeli na mesečni ravni deflacijo; cene so se namreč v primerjavi z junijem 2018 v povprečju znižale za 0,9 %.

Na skupno znižanje cen so v največji meri vplivale poletne razprodaje oblačil in obutve. 0,7 odstotne točke so prispevale nižje cene oblačil (za 14,6 %), 0,3 odstotne točke pa nižje cene čevljev in druge obutve (za 12,4 %). 0,2 odstotne točke so prispevale nižje cene hrane (za 1,0 %), med temi v največji meri nižje cene sadja (za 4,3 %) in zelenjave (za 4,6 %). Po 0,1 odstotne točke so prispevali nižje cene gospodinjskega pohištva (za 3,6 %) in pogonskih goriv (dizelsko gorivo se je pocenilo za 1,4 %, bencin pa za 0,9 %).

Mesečno deflacijo so na drugi strani za 0,4 odstotne točke ublažile višje cene počitniških paketov (za 10,4 %), za 0,1 odstotne točke pa preostale julijske podražitve.

 

Harmonizirani indeksi cen življenjskih potrebščin

Letna rast cen, merjena s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin, je bila v juliju 2018 2,1-odstotna (v istem mesecu prejšnjega leta je bila 1,2-odstotna). Povprečna 12-mesečna rast cen je bila 1,7-odstotna (v istem obdobju prejšnjega leta 1,1-odstotna). Mesečna rast cen je bila −0,8 %.

Storitve so se v juliju 2018 na letni ravni podražile za 2,6 %, blago pa za 1,8 %. Blago dnevne porabe se je podražilo za 3,5 %, medtem ko sta se trajno in poltrajno blago pocenili, prvo za 3,0 %, drugo za 0,2 %.

Letna stopnja inflacije, merjena s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin, je bila v juniju 2018 v državah članicah EMU 2,0-odstotna (v maju 2018 je bila 1,9-odstotna). Tudi v državah članicah EU je bila 2,0-odstotna (enako kot v maju 2018). Najnižja je bila na Irskem (0,7-odstotna), najvišja pa v Romuniji (4,7-odstotna); v Sloveniji je bila 2,3-odstotna.
Letne stopnje rasti cen življenjskih potrebščin, Slovenija
Letne stopnje rasti cen življenjskih potrebščin, Slovenija
Vir: SURS
Indeksi cen življenjskih potrebščin, Slovenija
VII 18
VII 17
VII 18
VI 18 
VII 18 
XII 17
I–VII 18
I–VII 17
VII 18–VIII 17
VII 17–VIII 16
VII 18
Ø 15 
Skupaj101,999,1101,1101,6101,5103,12
01 Hrana in brezalkoholne pijače102,599,1101,6103,1102,7105,69
02 Alkoholne pijače in tobak101,2100,0101,1102,4102,6104,47
03 Oblačila in obutev98,286,486,799,099,589,94
04 Stanovanja, voda, električna energija, plin in drugo gorivo104,0100,1101,7103,3103,1105,01
05 Stanovanjska in gospodinjska oprema in tekoče vzdrževanje stanovanj100,498,699,2100,8100,4100,12
06 Zdravstvo101,6100,1100,9101,4100,9102,31
07 Prevoz102,199,8101,2100,6100,899,96
08 Komunikacije100,299,4101,999,499,0104,07
09 Rekreacija in kultura101,4103,0109,2100,7100,7107,84
10 Izobraževanje104,4100,0100,8104,1103,4104,95
11 Restavracije in hoteli102,6100,8104,3102,5102,2107,67
12 Raznovrstno blago in storitve102,3100,1101,5101,8101,6104,72
  Blago101,698,099,2101,5101,4100,81
  Storitve102,4101,3105,2101,9101,7108,07
Vir: SURS
Harmonizirani indeksi cen življenjskih potrebščin v stopnjah rasti, Slovenija
VII 18
VII 17
VII 18
VI 18 
VII 18 
XII 17
I–VII 18
I–VII 17
VII 18–VIII 17
VII 17–VIII 16
VII 181)
Ø 15 
Skupaj2,1-0,81,01,91,7103,27
01 Hrana in brezalkoholne pijače2,1-0,91,63,12,7105,33
02 Alkoholne pijače in tobak0,90,00,82,22,6104,31
03 Oblačila in obutev-1,3-13,7-14,7-0,9-0,788,38
04 Stanovanja, voda, električna energija, plin in drugo gorivo4,70,32,13,83,5105,75
05 Stanovanjska in gospodinjska oprema in tekoče vzdrževanje stanovanj0,0-0,9-0,6-0,1-0,498,88
06 Zdravstvo2,50,11,82,01,2103,08
07 Prevoz3,3-0,11,91,41,5101,56
08 Komunikacije1,1-0,52,50,2-0,3104,89
09 Rekreacija in kultura1,32,06,31,31,5106,69
10 Izobraževanje3,90,00,83,63,0104,64
11 Restavracije in hoteli2,80,63,92,82,2107,45
12 Raznovrstno blago in storitve1,60,10,91,31,2104,50
  Blago1,8-1,9-0,81,61,5100,67
  Storitve2,61,04,12,32,1107,83
1) Indeksi.
Vir: SURS
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.