Poslovne tendence, Slovenija, julij 2018

Zaupanje v večini dejavnosti v juliju 2018 nižje kot v prejšnjem mesecu

Vrednost kazalnikov zaupanja v predelovalnih dejavnostih, trgovini na drobno in v gradbeništvu je bila v juliju 2018 nižja, v storitvenih dejavnostih pa enaka kot v juniju 2018.

  • 25. 7. 2018 ob 10:30
  • |
  • končni podatki
Kazalnik zaupanja v predelovalnih dejavnostih nižji kot v prejšnjem mesecu
Vrednost kazalnika zaupanja v predelovalnih dejavnostih je bila julija 2018 za 3 odstotne točke nižja tako na mesečni kot na letni ravni. Negativni trend se nadaljuje, saj se vrednost tega kazalnika od januarja 2018 na mesečni ravni še ni zvišala, njegova vrednost v juliju 2018 pa je bila najnižja v zadnjih dveh letih.
Na poslabšanje kazalnika zaupanja na mesečni ravni sta vplivala kazalnika skupna naročila in pričakovana proizvodnja (znižala sta se za 7 oz. za 5 odstotnih točk), kazalnik zaloge končnih izdelkov pa se je izboljšal (za 4 odstotne točke).

Pomanjkanje usposobljenih delavcev še naprej omejuje proizvodnjo v največ podjetjih
Izkoriščenost proizvodnih zmogljivosti podjetij je bila v juliju 2018 84,8-odstotna ali za 1,5 odstotne točke nižja kot v aprilu 2018. Več kot 80-odstotna je bila v 63 % podjetij.
Med četrtletnimi kazalniki sta se poslabšali oceni konkurenčnega položaja na trgih držav članic EU in na trgih zunaj EU (za 5 oz. za 1 odstotno točko), ocena konkurenčnega položaja na domačem trgu pa se je izboljšala (za 4 odstotne točke). Izboljšal se je tudi kazalnik obseg novih naročil (za 1 odstotno točko), kazalnik ustreznost proizvodnih zmogljivosti pa je ohranil vrednost iz prejšnjega četrtletja.
Tudi v tem četrtletju je bilo pomanjkanje usposobljenih delavcev glavni omejitveni dejavnik proizvodnje za največji delež podjetij (za 38 % podjetij) in je hkrati spet doseglo novo najvišjo vrednost doslej. Sledili so tudi v tem četrtletju nezadostno domače in tuje povpraševanje (navedlo ju je 19 % oz. 18 % podjetij) ter pomanjkanje delavcev na splošno (18 % podjetij). Za 2 odstotni točki več podjetij kot v prejšnjem četrtletju pa je poslovalo brez omejitev (25 % podjetij).

Kazalnik zaupanja v trgovini na drobno nižji kot v prejšnjem mesecu
Vrednost kazalnika zaupanja v trgovini na drobno je bila julija 2018 za 12 odstotnih točk nižja kot junija 2018 in za 13 odstotnih točk nižja kot julija 2017, od dolgoletnega povprečja pa je bila nižja za 1 odstotno točko. Na poslabšanje kazalnika sta vplivala prodaja in pričakovana prodaja.
Kazalniki stanj in pričakovanj so se glede na pretekli mesec večinoma poslabšali, najizraziteje kazalnik pričakovani poslovni položaj (za 30 odstotnih točk). Izboljšali so se kazalniki poslovni položaj, pričakovana skupna nabava in pričakovane prodajne cene.
Največ podjetij v trgovini na drobno je kot glavni omejitveni dejavnik svoje dejavnosti navedlo konkurenco v sektorju (59 % podjetij), sledili so visoki stroški dela (te je navedlo 40 % podjetij) in nizko povpraševanje (22 % podjetij). 12 % podjetij v trgovini na drobno se pri svoji dejavnosti ni srečevalo z omejitvami.

Tudi kazalnik zaupanja v gradbeništvu nižji kot v prejšnjem mesecu
Vrednost kazalnika zaupanja v gradbeništvu je bila v juliju 2018 za 3 odstotne točke nižja kot v juniju 2018 in za 5 odstotnih točk višja kot v juliju 2017, hkrati pa za 39 odstotnih točk višja od dolgoletnega povprečja.
Kazalnika pričakovano zaposlovanje in skupna naročila, ki vplivata na kazalnik zaupanja, sta se poslabšala (za 4 oz. za 2 odstotni točki). Večina preostalih kazalnikov se je izboljšala, zlasti kazalnika pričakovana naročila in cene (za 9 oz. za 6 odstotnih točk).
Največ gradbenih podjetij je kot omejitveni dejavnik pri poslovanju navedlo pomanjkanje usposobljenih delavcev (43 % podjetij). Sledili so velika konkurenca v dejavnosti, visoki stroški dela in visoki stroški materiala (36 %, 30 % oz. 29 % podjetij). Težav (omejitev) pri poslovanju ni imelo 12 % gradbenih podjetij ali za 3 odstotne točke več kot v prejšnjem četrtletju.

Kazalnik zaupanja v storitvenih dejavnostih enak kot v prejšnjem mesecu
Vrednost kazalnika zaupanja v storitvenih dejavnostih je bila julija 2018 enaka kot junija 2018 in za 1 odstotno točko višja kot julija 2017 ter za 14 odstotnih točk višja od dolgoletnega povprečja.
Vrednost kazalnikov povpraševanje in zaposlovanje se je znižala, medtem ko se je vrednost pričakovanja glede povpraševanja in zaposlovanja zvišala. Vrednosti kazalnikov poslovni položaj, pričakovane prodajne cene in izkoriščenost zmogljivosti so ostale enake vrednostim iz prejšnjega meseca.
Največ podjetjem v storitvenih dejavnostih je njihovo dejavnost oteževalo nezadostno povpraševanje (ta omejitveni dejavnik je navedlo 32 % teh podjetij); druga najpogostejša omejitev so bile finančne ovire (te je navedlo 19 % podjetij); sledile so težave zaradi pomanjkanja delovne sile (18 % podjetij) in druge ovire (9 % podjetij). 33 % storitvenih podjetij se pri svoji dejavnosti ni srečevalo z omejitvami.
Mesečne spremembe vrednosti kazalnikov zaupanja, Slovenija, julij 2018
Mesečne spremembe vrednosti kazalnikov zaupanja, Slovenija, julij 2018
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Iz podatkov so izločeni vplivi sezone in koledarja.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.