Vrednost opravljenih gradbenih del, Slovenija, 2017

Vrednost v 2017 opravljenih gradbenih del za 24 % višja kot v 2016

Gradbena podjetja so v letu 2017 opravila v Sloveniji za 1,99 milijard EUR gradbenih del, kar je za 24 % več od vrednosti gradbenih del, opravljenih v letu 2016. Vrednost opravljenih gradbenih del na stavbah je bila višja za 35 %, na gradbenih inženirskih objektih pa za 14 %.

  • 27. 7. 2018 ob 10:30
  • |
  • končni podatki

Vrednostno opravljenih več gradbenih del na stavbah kot na gradbenih inženirskih objektih

Gradbena podjetja so v Sloveniji na vseh objektih opravila za 1,99 milijard EUR gradbenih del, kar je za 24 % več od vrednosti gradbenih del, opravljenih v letu 2016. Na stavbah opravljena gradbena dela so bila vredna milijardo EUR (ali 35 % več kot v letu 2016), dela, opravljena na gradbenih inženirskih objektih, pa 989 milijonov EUR (ali 14 % več kot v letu 2016).

Vrednost opravljenih gradbenih del, katerih investitorji so bile pravne osebe, je bila za 24 % višja kot v letu 2016, vrednost tistih, katerih investitorji so bile fizične osebe, pa za 22 %. Pravne osebe so največ sredstev investirale v gradnjo nestanovanjskih stavb, in sicer 634 milijonov EUR (ali za 38 % več kot v letu 2016). Fizične osebe pa so največ sredstev investirale v gradnjo stanovanjskih stavb, in sicer 186 milijonov EUR (ali za 15 % več kot v letu 2016).

Vrednost opravljenih gradbenih del na stavbah v 2017 za 35 % višja kot v prejšnjem letu

Vrednost opravljenih  gradbenih del na stavbah je bila v letu 2017 za 35 % višja kot v letu 2016; vrednost teh del na stanovanjskih stavbah je bila višja za 27 %, na nestanovanjskih stavbah pa za 39 %.

Vrednost opravljenih gradbenih del na stanovanjskih stavbah je bila na enostanovanjskih višja za 23 %, na večstanovanjskih za 29 % in na stavbah za posebne družbene skupine za 53 %. Vrednost opravljenih gradbenih del na nestanovanjskih stavbah je bila v letu 2017 za 39 % višja kot v letu pred tem. Na industrijskih stavbah in skladiščih v 2017 opravljena gradbena dela so bila vredna 200 milijonov EUR, kar je največ med nestanovanjskimi stavbami. Sledijo gradbena dela, opravljena na trgovskih stavbah in na stavbah za storitvene dejavnosti, ki so bila vredna 130 milijonov EUR.  

Vrednost opravljenih gradbenih del na gradbenih inženirskih objektih za 14 % višja kot v letu prej

Vrednost na gradbenih inženirskih objektih v letu 2017 opravljenih gradbenih del je bila za 14 % višja kot v letu 2016. Gradbena dela, opravljena na objektih prometne infrastrukture, so bila vredna  559 milijonov EUR (14 % več kot v letu 2016), dela na cevovodih, komunikacijskih omrežij in elektroenergetskih vodih 334 milijonov EUR (24 % več kot v letu 2016), dela na industrijskih gradbenih kompleksih pa 51 milijonov EUR (za 15 % več kot v letu 2016). Le vrednost na drugih gradbenih inženirskih objektih opravljenih gradbenih del je bila nižja kot v prejšnjem letu (za 28 % ali 18 milijonov EUR manj).

Vrednost opravljenih gradbenih del po vrstah objektov, Slovenija
Vrednost opravljenih gradbenih del po vrstah objektov, Slovenija
Vir: SURS
Vrednost opravljenih gradbenih del po vrstah objektov in tipih gradbene aktivnosti, Slovenija
201620172017
2016
1.000 EURindeks
Skupaj1.609.0721)1.989.789123,7
  novogradnja in povečava774.0341.052.983136,0
  investicijska vzdrževalna dela2)344.335393.170114,2
  redna vzdrževalna dela490.704543.636110,8
Stavbe742.2761.001.068134,9
  novogradnja in povečava394.121592.743150,4
  investicijska vzdrževalna dela2)135.354149.022110,1
  redna vzdrževalna dela212.801259.303121,9
Gradbeni inženirski objekti866.7961)988.721114,1
  novogradnja in povečava379.913460.240121,1
  investicijska vzdrževalna dela2)208.981244.148116,8
  redna vzdrževalna dela277.903284.333102,3
1) Seštevek se ne ujema zaradi zaokroževanja.
2) Upoštevane so tudi rekonstrukcije, restavracije in spremembe namembnosti.
Vir: SURS
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.