Indeksi vrednosti opravljenih gradbenih del, Slovenija, maj 2018

Vrednost v maju 2018 opravljenih gradbenih del za 3,4 % višja kot v aprilu 2018 in za 30,3 % višja kot v maju 2017

Vrednost v maju 2018 opravljenih gradbenih del je bila višja od vrednosti del, opravljenih v prejšnjem mesecu, in višja od vrednosti del, opravljenih v maju 2017.

  • 13.7.2018
  • |
  • začasni podatki
Vrednost v maju 2018 opravljenih gradbenih del višja kot v prejšnjem mesecu

Vrednost v maju 2018 opravljenih gradbenih del je bila višja od vrednosti gradbenih del, opravljenih v aprilu 2018, in sicer za 3,4 %. Vrednost opravljenih gradbenih del na stavbah je bila višja za 4,0 %, na gradbenih inženirskih objektih pa za 1,8 %. Tokrat je bila vrednost opravljenih gradbenih del v tekočem mesecu drugič zaporedoma višja kot v prejšnjem mesecu (v aprilu 2018 je bila za 10,3 % višja kot v marcu 2018). 

Vrednost v maju 2018 opravljenih gradbenih del višja kot v maju 2017
 

Vrednost v maju 2018 opravljenih gradbenih del je bila na letni ravni višja za 30,3 %. Vrednost teh del na stavbah je bila tokrat višja za 29,7 %, na gradbenih inženirskih objektih pa za 30,8 %. 

Vrednost v prvih petih mesecih letos opravljenih gradbenih del
višja kot lani v istem obdobju 

Vrednost gradbenih del, opravljenih v prvih petih mesecih leta 2018, je bila za 20,0 % višja od vrednosti gradbenih del, opravljenih v istem obdobju prejšnjega leta. Vrednost teh del na stavbah je bila tokrat višja za 23,6 %, na gradbenih inženirskih objektih pa za 17,5 %. 

Vrednost v maju 2018 opravljenih gradbenih del višja od povprečja za leto 2015


Vrednost v maju 2018 opravljenih gradbenih del je bila za 14,5 % višja od povprečja za leto 2015. Vrednost gradbenih del na stavbah je bila od povprečja za leto 2015 višja za 60,8 %, vrednost teh del na gradbenih inženirskih objektih pa za 0,2 %.
Realni indeksi vrednosti opravljenih gradbenih del1), Slovenija (Ø2015=100)
Realni indeksi vrednosti opravljenih gradbenih del<sup>1)</sup>, Slovenija (&Oslash2015=100)
1) Pri komponenti trend-cikel so zadnji podatki nezanesljivi (problem končnih točk).
Vir: SURS
Realni indeksi vrednosti opravljenih gradbenih del, Slovenija, maj 2018
V 2018
IV 2018 
V 2018
V 2017
I–V 2018
I–V 2017
V 2018
 Ø 2015 
Gradbeništvo103,4130,3120,0114,5
  stavbe104,0129,7123,6160,8
  gradbeni inženirski objekti101,8130,8117,5100,2
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Iz podatkov so izločeni vplivi sezone in koledarja.
Podatki za zadnje 3 mesece so začasni. Ob vsakokratni objavi se podatki za zadnje 3 mesece lahko popravijo in dopolnijo z novimi podatki.
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.