Odpadna hrana, Slovenija, 2016

Prebivalec Slovenije je v 2016 zavrgel povprečno 74 kg hrane ali približno 0,2 kg na dan

SURS je v juliju 2018 končal drugi pilotni projekt z naslovom Odpadna hrana, v katerem je dopolnil in izpopolnil v 2017 končani prvi pilotni projekt o statističnem spremljanju odpadne hrane.

  • 17. 7. 2018 ob 10:30
  • |
  • končni podatki

Namen drugega pilotnega projekta je bil dopolniti in izpopolniti metodologijo za statistično spremljanje količin v Sloveniji nastale odpadne hrane in ravnanja s to hrano in tako izboljšati kakovost podatkov o odpadni hrani na nacionalni ravni. V pilotnem projektu so bili obdelani podatki za leto 2016.   


Prebivalec Slovenije je v 2016 zavrgel povprečno 74 kg hrane, to je približno 0,2 kg na dan. V odpadni hrani je bilo 35 % užitnega dela, tj. takega, ki bi ga z ozaveščanjem in pravilnim odnosom do hrane lahko preprečili ali vsaj zmanjšali, 65 % odpadne hrane so bili v običajnih razmerah neužitni deli, npr. olupki, lupine, kosti, koščice ipd., ki se jih načeloma ne da zmanjšati.

Skoraj polovico (46 %) vse odpadne hrane so proizvedla gospodinjstva. Ta odpadna hrana je bila 12 % vseh v 2016 v gospodinjstvih nastalih komunalnih odpadkov.

Več kot polovica (52 %) vse proizvedene odpadne hrane se je predelala anaerobno v bioplinarnah, četrtina (26 %) aerobno v kompostarnah. Odpadna hrana, zbrana kot del mešanih frakcij odpadkov, je bila pred odlaganjem biološko stabilizirana v obratih za mehansko-biološko obdelavo komunalnih odpadkov (20 %).

Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.