Indeksi industrijske proizvodnje, Slovenija, maj 2018

Vrednost industrijske proizvodnje, prihodek od prodaje in vrednost zalog v maju 2018 višji

Industrijska aktivnost, prihodek od prodaje in vrednost zalog so bili v maju 2018 višji na mesečni in letni ravni.

  • 10.7.2018
  • |
  • začasni podatki
Vrednost industrijske proizvodnje v maju 2018 višja na mesečni in letni ravni

Industrijska aktivnost je bila v maju 2018 za 0,7 % višja kot v aprilu 2018 in za 6,0 % višja kot v maju 2017; v predelovalnih dejavnostih se je glede na prejšnji mesec zvišala (za 0,9 %), v rudarstvu in v dejavnosti oskrba z električno energijo, plinom in paro pa znižala (za 1,5 % oz. 1,8 %).

Glede na povprečje leta 2015 je bila vrednost industrijske proizvodnje v maju 2018 višja za 22,3 %. Med proizvodi glede na tehnološko zahtevnost se je glede na omenjeno povprečje najizraziteje zvišala vrednost proizvodnje srednje nizko tehnološko zahtevnih proizvodov (za 30,1 %).

Prihodek od prodaje v maju 2018 višji na mesečni in letni ravni

Prihodek od prodaje v industriji je bil v maju 2018 na mesečni ravni višji za 1,0 %, na letni ravni pa za 7,5 %.

Z vidika namenskih skupin so se na letni ravni zvišali tako prihodki od prodaje v proizvodnji proizvodov za vmesno porabo kot v proizvodnji proizvodov za investicije in za široko porabo. Najizraziteje so glede na maj 2017 narasli prihodki od prodaje v proizvodnji proizvodov za investicije (za 15,2 %).

Vrednost zalog industrijskih proizvodov v maju 2018 prav tako višja na mesečni in letni ravni 

Vrednost zalog dokončane in nedokončane proizvodnje se je v maju 2018 glede na maj 2017 zvišala za 8,1 % (v predelovalnih dejavnostih se je zvišala za 8,2 %).

Glede na april 2018 je bila vrednost zalog v maju 2018 višja za 0,5 %, glede na povprečje leta 2015 pa za 21,3 %.


Podrobnejši podatki o indeksih industrijske proizvodnje za maj 2018 bodo objavljeni v podatkovni bazi SI-STAT na spletnih straneh Statističnega urada RS 13. julija 2018.
Indeksi industrijske proizvodnje, Slovenija (Ø 2015=100)
Indeksi industrijske proizvodnje, Slovenija (Ø 2015=100)
1) Pri komponenti trend-cikel so zadnji podatki nezanesljivi (problem končnih točk).
Vir: SURS
Indeksi industrijske proizvodnje, Slovenija
V 2018
IV 2018 
V 2018
V 2017
I–V 2018
I–V 2017
V 2018
 Ø 2015 
Industrija - dejavnosti po SKD 2008 (področja)100,7106,0107,4122,3
B Rudarstvo98,5108,194,5114,3
C Predelovalne dejavnosti100,9106,5108,0124,8
D Oskrba z el. energijo, plinom in paro98,2100,7103,198,6
Namenske skupine
A Proizvodi za vmesno porabo100,1106,3104,3115,6
  AE Energenti96,7100,3100,498,3
  AI Surovine100,5104,4105,1119,5
B Proizvodi za investicije101,7112,3118,0146,2
C Proizvodi za široko porabo101,3105,9104,4115,3
  CD Trajni proizvodi za široko porabo100,4108,1107,9134,5
  CN Netrajni proizvodi za široko porabo101,6105,7103,6110,8
Tehnološka zahtevnost (Predelovalne dejavnosti)
VTZ Visoko tehnološko zahtevni proizvodi100,3105,6105,7123,3
SVTZ Srednje visoko tehnološko zahtevni proizvodi98,5106,2111,4125,2
SNTZ Srednje nizko tehnološko zahtevni proizvodi101,8105,9106,7130,1
NTZ Nizko tehnološko zahtevni proizvodi100,9107,0106,4114,5
Vir: SURS
Realni indeksi prihodka od prodaje v industriji, Slovenija
V 2018
IV 2018 
V 2018
V 2017
I–V 2018
I–V 2017
V 2018
 Ø 2015 
Industrija - dejavnosti po SKD 2008 (področja)101,0107,5109,0123,4
B Rudarstvo89,390,994,7101,0
C Predelovalne dejavnosti102,1108,1108,5122,7
Namenske skupine
A Proizvodi za vmesno porabo100,0102,2103,8116,7
  AE Energentizzzz
  AI Surovine100,2102,8104,2117,4
B Proizvodi za investicije99,2115,2122,0142,0
C Proizvodi za široko porabo102,4108,1105,0114,3
  CD Trajni proizvodi za široko porabo99,8107,2104,4119,8
  CN Netrajni proizvodi za široko porabo104,2109,1105,2111,1
z statistično zaupno
Vir: SURS
Indeksi zalog industrijskih proizvodov, Slovenija
V 2018
IV 2018 
V 2018
V 2017
I–V 2018
I–V 2017
V 2018
 Ø 2015 
Industrija - dejavnosti po SKD 2008 (področja)100,5108,1108,0121,3
B Rudarstvo256,274,347,590,2
C Predelovalne dejavnosti100,4108,2108,3121,6
Namenske skupine
A Proizvodi za vmesno porabo101,5110,3107,7116,6
  AE Energentizzzz
  AI Surovine101,4110,9108,3117,2
B Proizvodi za investicije100,4104,9108,0127,5
C Proizvodi za široko porabo99,5106,1108,4122,9
  CD Trajni proizvodi za široko porabo99,8116,9114,8115,1
  CN Netrajni proizvodi za široko porabo98,7105,1107,9124,1
z statistično zaupno
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Z letom 2018 smo pri izračunu indeksov prešli na novo bazno leto 2015.
Iz podatkov so izločeni vplivi sezone in koledarja.
Podatki za leto 2017 in 2018 so začasni. Končni podatki za leto 2017 bodo objavljeni najkasneje 10. avgusta 2018.
Podrobni podatki in časovne vrste podatkov so vam na voljo v podatkovni bazi SI-STAT.
Naša spletna stran uporablja piškotke za potrebe analize obiska. Z nadaljnim brskanjem po spletišču soglašate z uporabo piškotkov.   Podrobnosti