Povprečne mesečne plače, Slovenija, maj 2018

Povprečna plača za maj 2018 za 0,1 % nižja od povprečne plače za april 2018

Povprečna plača za maj 2018 je znašala bruto 1.663,23 EUR, neto pa 1.077,77 EUR. V primerjavi s plačo za april 2018 je bila nižja, nominalno za 0,1 %, realno pa za 1,3 %. Najvišjo povprečno plačo so imeli v dejavnosti oskrba z električno energijo, plinom in paro.

  • 16. 7. 2018 ob 10:30
  • |
  • začasni podatki

Povprečna plača za maj 2018 približno enaka povprečni plači za prejšnji mesec
Povprečna plača za maj 2018 je v bruto znesku znašala 1.663,23 EUR oz. v neto znesku 1.077,77 EUR. V primerjavi s povprečno plačo za april 2018 je bila nižja: nominalno za 0,1 %, realno pa za 1,3 %. V primerjavi s povprečno plačo za maj 2017 pa je bila višja, in sicer v bruto znesku nominalno za 3,1 % (realno za 1,1 %), v neto znesku pa nominalno za 2,6 % (realno pa za 0,6 %).

Povprečna plača za maj 2018 v obeh sektorjih, javnem in zasebnem skoraj enaka plači za april 2018
Povprečna bruto plača za maj 2018 se niti v javnem niti v zasebnem sektorju ni bistveno razlikovala od plače za april 2018, v primerjavi s povprečno bruto plačo za maj 2017 pa je bila v obeh sektorjih višja: v zasebnem sektorju za 3,7 %, v javnem sektorju pa za 2,7 %.

Povprečna plača za maj 2018 najvišja v dejavnosti oskrba z električno energijo, plinom in paro
Zvišanje povprečne neto plače za maj 2018 je bilo tako v primerjavi s plačo za april 2018 kot tudi v primerjavi s plačo za maj 2017 najopaznejše v dejavnosti rudarstvo (za 3,2 % oz. za 9,2 %). V povprečju najvišjo neto plačo pa so imeli zaposleni v dejavnosti oskrba z električno energijo, plinom in paro (1.532,28 EUR).

Povprečna plača za maj 2018 višja od povprečne plače za maj 2017 v vseh statističnih regijah
Povprečna neto plača za maj 2018 se je v primerjavi s plačo za april 2018 v nekaterih regijah zvišala, v nekaterih znižala; najbolj se je zvišala v posavski statistični regiji (za 2,6 %), najbolj znižala pa v obalno-kraški statistični regiji (za 1,3 %). V primerjavi s plačo za maj 2017 pa je bila v vseh statističnih regijah višja; zvišanje je bilo najopaznejše v posavski statistični regiji (za 5,0 %).

Povprečna plača po področjih dejavnosti SKD 2008, Slovenija, maj 2018
Povprečna plača po področjih dejavnosti SKD 2008, Slovenija, maj 2018
Vir: SURS
Povprečne mesečne plače pri pravnih osebah, Slovenija
V 2018Ø I-V 2018Ø III-V 2018V 2018
IV 2018
V 2018
V 2017
Ø I-V 2018
Ø I-V 2017
EURindeks
Bruto1.663,231.659,121.666,0399,9103,1103,7
Javni sektor1.937,981.925,671.934,5399,9102,7103,3
  od tega sektor država1.929,731.912,891.916,32100,5102,6102,8
Zasebni sektor1.534,281.533,071.539,79100,0103,7104,4
Neto1.077,771.076,771.079,9099,9102,6103,2
Javni sektor1.245,431.241,021.246,1299,7102,3102,9
  od tega sektor država1.242,311.234,961.236,38100,2102,2102,4
Zasebni sektor999,08999,111.001,75100,0103,1103,8
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO

Podrobneje razčlenjeni in obenem končni podatki o povprečnih mesečnih plačah v Sloveniji za maj 2018 bodo objavljeni 25. julija 2018 v podatkovni bazi SI-STAT na spletnih straneh Statističnega urada RS.

Iz podatkov niso izločeni vplivi sezone in koledarja.

Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.