Sektor IKT, podrobni podatki, Slovenija, 2016

Novo v podatkovni bazi SI-STAT: Poslovanje sektorja IKT v letu 2016

V sektorju IKT je v letu 2016 delovalo 7.687 podjetij, ki so zaposlovala 25.303 zaposlenih in samozaposlenih ter ustvarila za 3.744 milijonov EUR prihodka od prodaje.

  • 4.7.2018
  • |
  • končni podatki

V podatkovni bazi SI-STAT objavljamo podatke o poslovanju podjetij v sektorju IKT za leto 2016. Ta sektor ima pri digitalizaciji podjetij pomembno vlogo, saj gre za podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo informacijsko-komunikacijske tehnologije (dalje proizvodni sektor IKT) ali z nudenjem storitev IKT (dalje storitveni sektor IKT).

Večja uporaba IKT se odraža tudi v rasti števila podjetij v sektorju IKT

V letu 2016 je v sektorju IKT delovalo 7.687 podjetij ali 7 % več kot v letu 2015 in 177 % več kot v letu 2005. V letu 2005 so podjetja v sektorju IKT predstavljala 3,1 % vseh podjetij, ki so se ukvarjala s pretežno tržnimi dejavnostmi, v letu 2016 pa že 5,5 %. V obdobju 2005–2016 se je izraziteje kot delež podjetij v proizvodnem delu sektorja IKT povečal delež podjetij v storitvenem delu sektorja IKT (za 188 %). V storitvenem sektorju IKT se je povečalo število podjetij v dejavnosti J62 Računalniško programiranje, svetovanje in druge s tem povezane dejavnosti (za 230 %) in v dejavnosti J63.1 Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti, obratovanje spletnih portalov (za 235 %).

Nekaj več kot tretjino prihodka od prodaje v sektorju IKT ustvarila podjetja v telekomunikacijskih dejavnostih
   

Podjetja v sektorju IKT so v 2016 ustvarila s prodajo izdelkov in storitev za 3.744 milijonov EUR prihodka (3,5 % več kot v letu 2015), kar je bilo 4,4 % celotnega prihodka od prodaje vseh podjetij, ki so se ukvarjala s pretežno tržnimi dejavnostmi. Tudi v letu 2016 so večji del prihodka od prodaje sektorja IKT ustvarila podjetja v dejavnosti J61 Telekomunikacijske dejavnosti (36 %) in podjetja v dejavnosti J62 Računalniško programiranje, svetovanje in druge s tem povezane dejavnosti (33 %). V dejavnosti J62 se je prihodek od prodaje glede na leto 2015 povečal za 8 %, v J61 pa za 2 %. 

Dodana vrednost v telekomunikacijskih dejavnostih še naprej upada

Podjetja v sektorju IKT so v letu 2016 ustvarila za 1.259 milijonov EUR dodane vrednosti ali za 3,9 % več kot v letu 2015. K dodani vrednosti vseh podjetij, ki so se ukvarjala s pretežno tržnimi dejavnostmi, so s tem prispevala 6,1 %.

Dodana vrednost, ki jo je v 2016 ustvarila dejavnost J61 Telekomunikacijske dejavnosti, je bila za 4 % nižja kot v letu prej; znašala je 462 milijonov EUR. Dejavnost J62 pa je ustvarila za 9 % višjo dodano vrednost kot v letu prej; znašala je 548 milijonov EUR. Dejavnost J62 je prispevala k dodani vrednosti celotnega sektorja IKT 44 %. 

Število zaposlenih in samozaposlenih v telekomunikacijskih dejavnostih se zmanjšuje

V letu 2016 je delalo v sektorju IKT 25.303 zaposlenih in samozaposlenih (2,8 % več kot v letu 2015), od tega jih je 88 % delalo v storitvenem, 12 % pa v proizvodnem delu sektorja IKT.

V dejavnosti J61 telekomunikacijske dejavnosti se je število zaposlenih in samozaposlenih glede na leto prej zmanjšalo za 4 %, v dejavnostih J62 Računalniško programiranje, svetovanje in druge s tem povezane dejavnosti in J63.1 Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti, obratovanje spletnih portalov pa povečalo za 6 % oz. 7 %.

METODOLOŠKO OPOZORILO

Sektor IKT sestavljajo po definiciji OECD podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo ali nudenjem storitev informacijske in komunikacijske tehnologije in ki po SKD 2008 spadajo v naslednje dejavnosti: proizvodni sektor IKT; C26.1 – Proizvodnja elektronskih komponent in plošč, C26.2 – Proizvodnja računalnikov in perifernih naprav, C26.3 – Proizvodnja komunikacijskih naprav, C26.4 – Proizvodnja elektronskih naprav za široko rabo, C26.8 – Proizvodnja magnetnih in optičnih nosilcev zapisa; storitveni sektor IKT: G46.5 – Trgovina na debelo z napravami za informacijsko-komunikacijsko tehnologijo, J58.2 – Izdajanje programja, J61 – Telekomunikacijske dejavnosti, J62 – Računalniško programiranje, svetovanje in druge s tem povezane dejavnosti, J63.1 – Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti, obratovanje spletnih portalov, S95.1 – Popravila in vzdrževanje računalnikov in komunikacijskih naprav.

Podrobni podatki in časovne vrste podatkov so vam na voljo v podatkovni bazi SI-STAT.
Naša spletna stran uporablja piškotke za potrebe analize obiska. Z nadaljnim brskanjem po spletišču soglašate z uporabo piškotkov.   Podrobnosti