Življenjski pogoji, podrobni podatki, Slovenija, 2017

Novo v podatkovni bazi SI-STAT: Življenjski pogoji, 2017 – podrobno razčlenjeni podatki

V podatkovni bazi SI-STAT so zdaj na voljo podrobneje razčlenjeni podatki o življenjskih pogojih za leto 2017.  

  • 5.7.2018
  • |
  • končni podatki

Podatke o življenjskih pogojih, ki so bili objavljeni 14. junija 2018, objavljamo zdaj v podatkovni bazi SI-STAT v širšem obsegu in podrobneje razčlenjene, in sicer pod naslednjimi vsebinami:

Stanovanjske razmere, Posedovanje izbranih dobrin, Zmožnosti gospodinjstev, Stanovanjski stroški, Zamude gospodinjstev pri odplačevanju, Finančna bremena gospodinjstev
Podatki so razčlenjeni po dohodku gospodinjstva, tipu gospodinjstva, stanovanjskem razmerju gospodinjstva, vsi tudi po kohezijskih in statističnih regijah.

Pomoč dobrodelnih organizacij
Podatki so razčlenjeni po dohodku gospodinjstva, tipu gospodinjstva, stanovanjskem razmerju gospodinjstva, najpogostejšem statusu aktivnosti, statusu tveganja revščine in izobrazbi, po kohezijskih in statističnih regijah. 

Dostopnost izbranih dobrin
Podatki so razčlenjeni po spolu, starostnih skupinah, izobrazbi, statusu aktivnosti, glede na dohodek gospodinjstva, status tveganja revščine, status materialne prikrajšanosti. 

Splošno zdravstveno stanje
Podatki so razčlenjeni po trenutnem statusu aktivnosti, starostnih skupinah, spolu in dohodku gospodinjstva.

Splošno zadovoljstvo z življenjem 
Podatki so razčlenjeni po spolu, starostnih skupinah, izobrazbi, statusu aktivnosti, glede na dohodek gospodinjstva, status tveganja revščine, status materialne prikrajšanosti, splošno zdravstveno stanje, po kohezijskih in statističnih regijah.Dodali smo še nekaj zanimivih podrobnih podatkov o stanovanjskih stroških in o zamudah pri plačilu.

Gospodinjstva glede na to, kolikšno breme so bili zanje celotni stanovanjski stroški1), Slovenija, 2017
SkupajVeliko bremeSrednje veliko bremeNiso bili v breme
% gospodinjstev
Skupaj1002)365312
Individualna samostojno stoječa hiša, vrstna hiša, dvojček100355411
Večstanovanjska zgradba100375013
Drugo (npr. bivalni kontejner, gasilski dom, poslovna stavba)10039M53M8M
1) Celotni stanovanjski stroški vključujejo odplačilo hipoteke, plačilo najemnine, vode, komunale, elektrike, odvoza odpadkov in stroškov ogrevanja.
2) Seštevek se ne ujema zaradi zaokroževanja.
M manj natančna ocena – previdna uporaba
Vir: SURS
Gospodinjstva glede na to, ali so kdaj oz. kolikokrat so zaradi finančne stiske zamudila s plačilom stanovanjskih stroškov1), po dohodkovnih kvintilih2), Slovenija, 2017
SkupajEnkrat Večkrat Nikoli
% gospodinjstev
Skupaj10021187
1. kvintil10031978
2. kvintil10041284
3. kvintil1002989
4. kvintil1001693
5. kvintil1001495
1) Stanovanjski stroški vključujejo stroške vode, komunale, elektrike, odvoza odpadkov in stroškov ogrevanja, ne vključujejo pa najemnine in vračila hipotekarnega posojila.
2) Gospodinjstva se glede na neto razpoložljivi dohodek na ekvivalentnega člana gospodinjstva razvrščajo v pet kvintilov; v prvem kvintilu je 20 % oseb iz gospodinjstev z najnižjim ekvivalentnim dohodkom, v petem kvintilu pa 20 % oseb iz gospodinjstev z najvišjim ekvivalentnim dohodkom.
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Podatkovni vir je mednarodno primerljivo raziskovanje Življenjski pogoji (SILC). Podatki za raziskovanje SILC so bili pridobljeni z anketnim vprašalnikom (v prvi polovici leta 2017) in iz registrov ter administrativnih virov (ti se večinoma nanašajo na leto 2016). 
Končni podrobni podatki iz priložnostnega modula  "Zdravje in zdravje otrok" bodo objavljeni 13. septembra 2018.
Podrobni podatki in časovne vrste podatkov so vam na voljo v podatkovni bazi SI-STAT.
Naša spletna stran uporablja piškotke za potrebe analize obiska. Z nadaljnim brskanjem po spletišču soglašate z uporabo piškotkov.   Podrobnosti