Infrastruktura za ravnanje z odpadki, Slovenija, 2016

V 2016 je bilo v Sloveniji 17 obratujočih odlagališč odpadkov

V 2016 je v Sloveniji obratovalo 386 naprav za recikliranje odpadkov, 180 naprav za predelavo odpadkov z zasipanjem in 10 naprav za energetsko predelavo odpadkov. Odpadki so se odstranjevali v treh napravah za sežig in odlagali na 17 (legalnih) odlagališčih odpadkov.

  • 2.7.2018
  • |
  • končni podatki

Skladno s hierarhijo ravnanja z odpadki in s ciljem, da postanemo »družba recikliranja«, je najbolj zaželeno ravnanje preprečevanje nastajanja odpadkov. Sledijo ponovna uporaba, snovna in energetska izraba odpadkov in nazadnje odlaganje na odlagališčih, ki je najmanj zaželen postopek ravnanja z odpadki. Po zakonodaji je dovoljeno odlagati samo obdelane odpadke. Za ustrezno ravnanje z odpadki je nujna ustrezna infrastruktura. Ta zajema naprave za predelavo in odstranjevanje odpadkov ter odlagališča odpadkov.


Naprave za predelavo in odstranjevanje odpadkov

V letu 2016 je v Sloveniji obratovalo:

  • 386 naprav za recikliranje odpadkov, v katerih se je recikliralo skoraj 2,9 milijonov ton odpadkov (to je bilo 52,3 % vseh v tem letu v Sloveniji nastalih odpadkov);
  • 180 naprav za predelavo odpadkov z zasipanjem, pri čemer se je snovno izrabilo 1,3 milijonov ton odpadkov (to je bilo 23,8 % vseh v tem letu v Sloveniji nastalih odpadkov);
  • 10 naprav za sežig odpadkov z namenom pridobiti energijo, pri čemer se je energetsko izrabilo 231 tisoč ton odpadkov (to je bilo 4,2 % vseh v tem letu v Sloveniji nastalih odpadkov);
  • 3 naprave za sežig odpadkov z namenom, da se ti odpadki odstranijo, pri čemer se je odstranilo 37 tisoč ton odpadkov (to je bilo 0,7 % vseh v tem letu v Sloveniji nastalih odpadkov).

Število naprav za predelavo odpadkov se je od 2014 do 2016 povečalo za 3 % (več v tabeli spodaj).


Odlagališča odpadkov 


V letu 2016 je bilo v Sloveniji 17 obratujočih odlagališč odpadkov, od tega 14 za nenevarne odpadke, dve za inertne odpadke in eno za nevarne odpadke. Dvanajst odlagališč odpadkov (večina) je bilo v vzhodni Sloveniji, pet pa v zahodni Sloveniji. 


Obratujoča odlagališča odpadkov, Slovenija, 2016


Vira: ARSO, GURS 

Naprave in količine obdelanih odpadkov, Slovenija, 2014 in 2016
20142016
Število
naprav
Količina obdelanih
odpadkov (1.000 ton)
Število
naprav
Količina obdelanih
odpadkov (1.000 ton)
Naprave za predelavo – SKUPAJ5594.8465764.417
… naprave za recikliranje3542.7533862.876
… naprave za predelavo z zasipanjem1891.8241801.310
… naprave za energetsko predelavo1626910231
Naprave za odstranjevanje – SKUPAJ2131920157
… naprave za odstranjevanje s sežigom335337
… odlagališča odpadkov1828417138
Vir: ARSO
METODOLOŠKO OPOZORILO

Podatki so prevzeti iz administrativnega vira (Agencija RS za okolje) in pripravljeni za poročanje Eurostatu, statističnemu uradu EU, skladno z Uredbo 2150/2002 Evropskega parlamenta in Sveta o statistiki odpadkov.

Podrobni podatki in časovne vrste podatkov so vam na voljo v podatkovni bazi SI-STAT.
Naša spletna stran uporablja piškotke za potrebe analize obiska. Z nadaljnim brskanjem po spletišču soglašate z uporabo piškotkov.   Podrobnosti