Gospodarska klima, Slovenija, junij 2018

Gospodarsko razpoloženje v juniju 2018 višje na mesečni in tudi na letni ravni

Gospodarska klima se je junija 2018 izboljšala tako na mesečni kot na letni ravni: na mesečni za 1,2 odstotne točke, na letni pa za 0,9 odstotne točke.

  • 22. 6. 2018 ob 10:30
  • |
  • končni podatki
Gospodarska klima na mesečni ravni višja
Vrednost kazalnika gospodarske klime je bila junija 2018 (13,3 odstotne točke) za 1,2 odstotne točke višja kot maja 2018 (12,1 odstotne točke), od dolgoletnega povprečja pa je bila višja za 14,6 odstotne točke.

Na izboljšanje gospodarskega razpoloženja so vplivali kazalniki zaupanja v trgovini, med potrošniki ter v gradbeništvu (za 1,1, 0,3 oz. za 0,1 odstotne točke). Kazalnik zaupanja v storitvenih dejavnostih je imel negativen vpliv (za 0,3 odstotne točke), kazalnik zaupanja v predelovalnih dejavnostih pa na mesečno spremembo gospodarskega razpoloženja ni vplival.

Gospodarska klima višja tudi na letni ravni
Vrednost kazalnika gospodarske klime je bila junija 2018 za 0,9 odstotne točke višja kot junija 2017.

Na izboljšanje tega kazalnika na letni ravni sta vplivala kazalnika zaupanja med potrošniki in v gradbeništvu (za 0,8 oz. za 0,7 odstotne točke). Kazalnika zaupanja v trgovini in v predelovalnih dejavnostih sta vplivala negativno (za 0,4 oz. za 0,2 odstotne točke), kazalnik zaupanja v storitvenih dejavnostih pa na letno spremembo kazalnika gospodarske klime ni vplival.
Kazalnik gospodarske klime, Slovenija, januar 2005–junij 2018
Kazalnik gospodarske klime, Slovenija, januar 2005–junij 2018
Vir: SURS
Vpliv posameznih kazalnikov zaupanja na mesečno spremembo gospodarske klime, Slovenija, junij 2018
Vpliv posameznih kazalnikov zaupanja na mesečno spremembo gospodarske klime, Slovenija, junij 2018
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Nekateri seštevki in razlike se zaradi zaokroževanja ne ujemajo.

Kazalnik gospodarske klime je tehtani sintezni kazalnik; sestavljajo ga kazalniki zaupanja v predelovalnih dejavnostih, trgovini na drobno, gradbeništvu, storitvenih dejavnostih in kazalnik zaupanja potrošnikov.

Iz podatkov so izločeni vplivi sezone in koledarja.

V raziskovanje Mnenje potrošnikov smo v januarju 2016 uvedli metodološke spremembe, ki lahko vplivajo na vrednost kazalnika gospodarske klime.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.