Statistika gradbenih dovoljenj za stavbe, Slovenija, maj 2018

V maju 2018 izdanih 22 % gradbenih dovoljenj za stavbe več kot v aprilu in v njih načrtovanih 40 % več stanovanj

V maju je bilo za stanovanjske stavbe izdanih 22 %, za nestanovanjske stavbe pa 21 % gradbenih dovoljenj več kot v prejšnjem mesecu.  

  • 20. 6. 2018 ob 10:30
  • |
  • začasni podatki

Načrtovana površina stavb večja kot v aprilu 

Maja 2018 je bilo izdanih za 22 % gradbenih dovoljenj več kot aprila 2018. Več gradbenih dovoljenj je bilo izdanih tako za stanovanjske kot nestanovanjske stavbe (prvih za 22 %, drugih za 21 % več). Celotna površina  načrtovanih stavb bo merila nekaj več kot 145.000 m2, kar je za 43 % več od površine stavb, predvidenih z gradbenimi dovoljenji, izdanimi v aprilu 2018 (površina načrtovanih stanovanjskih stavb je večja za 45 %, površina  nestanovanjskih stavb pa za 41 %).

Od v maju 2018 izdanih gradbenih dovoljenj jih je bilo 99 % izdanih za novogradnje, 1 % pa za spremembo namembnosti. Število gradbenih dovoljenj za novogradnje je bilo za 22 % višje kot v aprilu 2018 in za 11 % nižje kot v maju 2017; površina predvidenih novih gradenj je bila za 42 % večja kot v prejšnjem mesecu in za 16 % manjša kot v istem mesecu prejšnjega leta.

Načrtovanih 40 % več stanovanj kot v aprilu  

Z gradbenimi dovoljenji za stavbe, izdanimi v maju 2018, je bila predvidena gradnja 251 stanovanj, to je 40 % več stanovanj kot v aprilu 2018. Od vseh v maju 2018 predvidenih stanovanj jih je 50 načrtovanih v večstanovanjskih stavbah, eno v nestanovanjski stavbi, vsa preostala pa v enostanovanjskih stavbah. Stanovanja v enostanovanjskih stavbah bodo merila povprečno 168 m2, stanovanja v večstanovanjskih stavbah pa povprečno 105 m2.

Z izdajo gradbenih dovoljenj v maju 2018 je bilo z novogradnjo in povečavo stavb predvidenih 250 stanovanj, kar je za 40 % več gradenj novih stanovanj kot v aprilu 2018. 250 stanovanj je bilo načrtovanih tudi v aprilu 2017. Površina načrtovanih novih stanovanj naj bi bila za 35 % večja kot v aprilu 2018 in za 1 % manjša kot v maju 2017.

Največ stanovanj se bo gradilo v podravski statistični regiji 

Na podlagi gradbenih dovoljenj, izdanih v maju 2018, se bo gradilo največ stanovanj v podravski statistični regiji: 46 ali 18 % vseh predvidenih. Eno stanovanje manj, torej  45 ali 18 % vseh, se bo po tokrat izdanih dovoljenjih gradilo v osrednjeslovenski statistični regiji. Sledila je savinjska statistična regija (tam se bo gradilo 39 stanovanj ali 16 % vseh predvidenih). V drugih regijah je z gradbenimi dovoljenji, izdanimi v maju 2018, načrtovanih manj stanovanj in med temi najmanj v zasavski statistični regiji (3 stanovanja).

Površina stavb, Slovenija, maj 2016 - maj 20181)
Površina stavb, Slovenija, maj 2016 - maj 2018<sup>1)</sup>
1) Podatki za 2018 so začasni.
Vir: SURS
Gradbena dovoljenja za stavbe in načrtovana stanovanja, Slovenija, maj 2018
Stavbe Načrtovana stanovanja
številom2številom2
Skupaj514145.71825138.997
  stanovanjske stavbe21359.85825038.948
  nestanovanjske stavbe30185.860149
Vir: SURS
Indeksi gradbenih dovoljenj, Slovenija
NovogradnjaNačrtovana nova stanovanja
V 2018
IV 2018
V 2018
V 2017
V 2018
IV 2018
V 2018
V 2017
Število121,889,3139,7100,0
Površina142,384,2134,899,1
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Končni podatki za leto 2018 bodo objavljeni 19. aprila 2019.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.