Selitveno gibanje, Slovenija, 2017

V 2017 se je iz Slovenije vsak teden odselilo povprečno 189 slovenskih in 147 tujih državljanov

V 2017 se je v Slovenijo priselilo skoraj 3.300 državljanov Slovenije in 15.500 tujih državljanov. Odselilo se je skoraj 9.900 slovenskih in blizu 7.700 tujih državljanov. Selitveni prirast je bil v 2017 najvišji po letu 2011: 1.253 oseb.

  • 17. 7. 2018 ob 10:30
  • |
  • končni podatki

Selitveni prirast pozitiven

V letu 2017 se je v Slovenijo priselilo 18.808 prebivalcev, iz države pa se jih je odselilo 17.555. V primerjavi z letom 2016 je bilo tako število priselitev kot odselitev višje za 13 %. Selitveni prirast je bil v 2017 najvišji po letu 2011: priselilo se je 1.253 oseb več, kot se jih je odselilo.

Selitveni prirast državljanov Slovenije je bil v letu 2017 že osemnajsto leto zapored negativen: v letu 2017 se jih je iz države odselilo 6.583 več, kot se jih je v državo priselilo. Selitveni prirast tujih državljanov pa je bil že devetnajsto leto zapored pozitiven: v letu 2017 se jih je v Slovenijo priselilo 7.836 več, kot se jih je iz nje odselilo. 


Interaktivna karta: Selitveni prirast s tujino na 1.000 prebivalcev, občine, Slovenija, 2017

Obvestilo

Za prikaz vsebine je potrebno strinjanje s piškotki.

Več o piškotkih

Vir: SURS

 
Največ slovenskih državljanov priseljenih iz Nemčije, tujih državljanov največ iz Bosne in Hercegovine

Najpogostejša država prejšnjega prebivališča za priseljene slovenske državljane sta bili v letu 2017 Nemčija in Avstrija (za 23 oz. 17 %), sledile pa so Hrvaška, Italija in Švica.

Največ tujcev se v letu 2017 priselilo v našo državo iz Bosne in Hercegovine (40 % vseh priseljenih tujih državljanov), za največ preostalih pa so bile države prejšnjega prebivališča še Srbija, Kosovo, Makedonija in Hrvaška.  
 

Slovenskih državljanov iz Slovenije največ v Avstrijo, tujih državljanov največ v Bosno in Hercegovino

Četrtina odseljenih državljanov Slovenije (25 %) je leta 2017 odšla v Avstrijo, za največ preostalih pa so postale države njihovega prihodnjega prebivališča Nemčija (19 %), Švica in Združeno kraljestvo. 

Za največ odseljenih tujih državljanov je postala država njihovega prihodnjega prebivališča Bosna in Hercegovina (22 %), sledile pa so Nemčija (15 %), Srbija (11 %) in Hrvaška (9 %). 

Podatki o socioekonomskih značilnostih meddržavnih selivcev bodo objavljeni voljo 20. decembra 2018. 
 

Neprijavljanje odselitev

Sorazmerno visoko število odseljenih je že več let delno povezano z administrativnim urejanjem odjav prebivališča za osebe, ki so se dejansko odselile že pred leti. Take odjave (odselitve) so bile v letu 2017 približno 5 % vseh odselitev. 

 
Notranjih selitev za 1,7 % več kot v 2016

V letu 2017 je bilo registriranih 112.356 notranjih selitev (tj. sprememb naselja bivališča znotraj države) ali za 1,7 % več kot v letu 2016; oseb, ki so bile pri tem udeležene (notranjih selivcev), pa je bilo 101.025 (10.821 prebivalcev se je selilo več kot enkrat).

Od prebivalcev, ki so v letu 2017 prijavili spremembo naselja bivališča, se jih je večina (80 %) preselila v drugo občino, povprečno vsak peti pa se je preselil v drugo naselje znotraj iste občine. Spremembo prebivališča je prijavilo približno 99.200 državljanov Slovenije in približno 13.200 tujih državljanov. Nekaj več kot polovica notranjih selivcev je bilo starih 20–39 let.

V letu 2017 je naselje svojega bivališča najmanj enkrat zamenjalo 4,9 % prebivalcev Slovenije. Tujci so bili tudi v letu 2017 bolj mobilna skupina prebivalcev kot državljani Slovenije: od tujcev se je namreč najmanj enkrat selil povprečno vsak deseti, od državljanov Slovenije pa povprečno vsak dvaindvajseti.
 
V letu 2017 je bilo zabeleženih tudi 46.926 sprememb prebivališča znotraj naselij (44.225 selivcev); te statistično sicer ne veljajo za selitve. Znotraj naselja Ljubljana se je najmanj enkrat preselilo 14.661, znotraj naselja Maribor pa 5.152 prebivalcev. 

 
Novosti v bazi SI-STAT

V podatkovni bazi SI−STAT objavljene časovne vrste podatkov o selitvenem gibanju smo dopolnili s podatki za leto 2017. Tako so sedaj na voljo najnovejši podatki o meddržavnih in notranjih selitvah ter o selitvenem in skupnem prirastu prebivalstva. Številni podatki so na voljo za več prostorskih ravni.

Selitveno gibanje, Slovenija
20162017
Priseljeni16.62318.808
  državljani RS2.8633.288
  tuji državljani13.76015.520
Odseljeni15.57217.555
  državljani RS8.8189.871
  tuji državljani6.7547.684
Selitveni prirast1.0511.253
  državljani RS–5.955–6.583
  tuji državljani7.0067.836
Na 1.000 prebivalcev1)
  priseljeni8,19,1
  odseljeni7,58,5
  selitveni prirast0,50,6
  skupni prirast0,80,5
Notranje selitve110.459112.356
1) Vrednosti so izračunane iz absolutnih podatkov in zaradi zaokroževanja niso vedno enake seštevku/razliki posameznih kazalnikov.
Vir: SURS
Sprejemi v državljanstvo Republike Slovenije in odpusti iz njega, Slovenija, 2017
Število
Sprejemi v državljanstvo1.563
Odpusti iz državljanstva42
Vir: SURS
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.