Paritete kupne moči in bruto domači proizvod na prebivalca v standardih kupne moči, evropske države, 2017 – prva ocena

Dejanska individualna potrošnja na prebivalca je v Sloveniji v 2017 dosegala 77 % povprečja celotne EU-28

Dejanska individualna potrošnja na prebivalca v standardih kupne moči je bila v Sloveniji v 2017 za 23 % nižja od povprečja v celotni EU-28. Bruto domači proizvod na prebivalca v standardih kupne moči v Sloveniji je bil v 2017 za 15 % nižji od povprečja v EU-28.

  • 19. 6. 2018 ob 10:30
  • |
  • brez statusa

Eurostat je objavil prvo oceno dejanske individualne potrošnje (DIP) na prebivalca in bruto domačega proizvoda (BDP) na prebivalca za 37 evropskih držav za leto 2017. Podatki so izraženi v standardih kupne moči (SKM).
DIP na prebivalca v SKM v Sloveniji v 2017 za 23 % nižja od povprečja v celotni EU-28
Kazalnik DIP bolje odraža materialno blaginjo gospodinjstev kot BDP na prebivalca; Izračuna se na podlagi cen blaga in storitev, ki jih posamezniki dejansko trošijo.
Med 37 evropskimi državami je bila DIP na prebivalca v SKM v letu 2017 najvišja na Norveškem (za 32 % višja od povprečja v EU-28); sledile so Luksemburg (za 30 % višja), Švica (za 26 % višja), Nemčija (za 22 % višja) in Avstrija (za 18 % višja). Najnižjo DIP so imeli v Albaniji (za 63 % nižjo od povprečja v EU-28), Makedoniji (za 59 % nižjo) ter v Bosni in Hercegovini (za 58 % nižjo).
V Sloveniji je DIP na prebivalca v SKM v letu 2017 dosegla 77 % povprečja v EU-28, kar je za 1 odstotno točko višja vrednost, kot jo je imela v letu 2016. Po vrednosti tega kazalnika so ji bile najbližje Grčija (s prav tako 77 %) ter Poljska in Slovaška (vsaka je dosegala 76 % povprečja v EU-28).

BDP na prebivalca v SKM v Sloveniji je v 2017 znašal 85 % povprečja v celotni EU-28. Nazadnje tako visok v 2009
Kazalnik BDP na prebivalca v SKM je merilo gospodarske razvitosti države. Položaj držav je glede na ta kazalnik podoben kot pri kazalniku DIP na prebivalca v SKM, vendar so razlike med državami bistveno večje.
Vrednost tega kazalnika je bila v letu 2017 med 37 evropskimi državami najvišja v Luksemburgu (za 153 % višja od povprečja v EU-28); sledile so Irska (za 84 % višja), Švica (za 58 % višja), Norveška (za 50 % višja) ter Islandija (za 30 % višja).
Najnižji BDP na prebivalca v SKM sta imeli Albanija (za 71 % nižjega od povprečja v EU-28) ter Bosna in Hercegovina (za 68 % nižjega).
V Sloveniji je v letu 2017 znašal 85 % povprečja v EU-28, kar je za 2 odstotni točki višja vrednost od v letu 2016 dosežene vrednosti. Tako visoka je bila vrednost tega kazalnika  nazadnje v letu 2009.
Sloveniji sta bili po vrednosti tega kazalnika v 2017 najbližji Češka in Ciper; tam je bila njegova vrednost za 11 % oz.16 % nižja od povprečja v EU-28.
Dejanska individualna potrošnja in bruto domači proizvod na prebivalca v standardih kupne moči, indeksi obsega, evropske države (EU-28=100), 2017
DržavaDejanska individualna potrošnja
na prebivalca
Bruto domači proizvod
na prebivalca
Evropska unija (28 držav)100100
Evrsko območje (19 držav)105106
EU-28
Luksemburg130253
Nemčija122123
Avstrija118128
Združeno kraljestvo114105
Finska113109
Belgija112117
Danska112125
Nizozemska110128
Francija109104
Švedska109122
Italija9896
Irska94184
Ciper9284
Španija9092
Litva8878
Portugalska8377
Češka republika8089
Malta7896
Grčija7767
Slovenija7785
Poljska7670
Slovaška7677
Estonija7277
Latvija7067
Romunija6863
Madžarska6368
Hrvaška6161
Bolgarija5549
Države članice EFTE
Norveška132150
Švica126158
Islandija117130
Države kandidatke za članstvo v EU
Turčija 6865
Črna gora5746
Srbija4637
Makedonija4137
Albanija3729
Potencialna država kandidatka za članstvo v EU
Bosna in Hercegovina4232
Vir: Eurostat (http://ec.europa.eu/eurostat, 19. 6. 2018)
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.