Delovno aktivno prebivalstvo, Slovenija, april 2018

Za 0,7 % več delovno aktivnih oseb kot v prejšnjem mesecu in za 3,2 % več kot v istem mesecu prejšnjega leta

Konec aprila 2018 je bilo v Sloveniji nekaj več kot 869.300 delovno aktivnih oseb, to je za 0,7 % več kot v prejšnjem mesecu. Število delovno aktivnih moških se je povečalo izraziteje (za 0,8 %) kot število delovno aktivnih žensk (za 0,6 %).

  • 18.6.2018
  • |
  • končni podatki

Število delovno aktivnih oseb na mesečni ravni višje za 0,7 %, na letni ravni za 3,2 %

Konec aprila 2018 je bilo v Sloveniji nekaj več kot 869.300 delovno aktivnih oseb, kar je za 0,7 % (ali za približno 6.100) več kot v prejšnjem mesecu, in za 3,2 % (ali za približno 27.000) več kot v aprilu 2017. Izraziteje se je povečalo število delovno aktivnih moških  (za 0,8 %, na približno 475.100) kot število delovno aktivnih žensk (za 0,6 %, na nekaj več kot 394.200).

Število delovno aktivnih oseb se je povečalo v vseh statističnih regijah (glede na regijo delovnega mesta), najbolj v osrednjeslovenski (za nekaj več kot 1.400, na približno 300.400) in v podravski statistični regiji (za približno 900, na približno 120.600). V osrednjeslovenski statistični regiji se je najbolj povečalo v dejavnosti promet in skladiščenje, za približno 400 ali za 2,2 %, in jih je bilo tako nekaj več kot 17.300. Med temi so številčno prevladovali 40– 44-letniki (82,0 % od teh je bilo moških, 18,0 % pa žensk). 

Na ravni Slovenije se je konec aprila 2018 v primerjavi z marcem 2018 število delovno aktivnih oseb povečalo v vseh dejavnostih, najbolj v dejavnosti kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo in v dejavnosti gradbeništvo (v prvi na približno 27.200, v drugi na nekaj več kot 57.400). V obeh omenjenih dejavnostih so številčno prevladovali delovno aktivni moški (v prvi jih je bilo 68,7 %, v drugi pa 91,0 %).

Delovno aktivne in zaposlene osebe po dejavnosti SKD 2008, Slovenija, april 2018
Delovno aktivne in zaposlene osebe po dejavnosti SKD 2008, Slovenija, april 2018
Vir: SURS
Delovno aktivno prebivalstvo, Slovenija
IV 2018 IV 2018 
III 2018
IV 2018
IV 2017
številoindeks
Delovno aktivno prebivalstvo869.302100,7103,2
Zaposlene osebe776.174100,5103,5
   Zaposlene osebe pri pravnih osebah725.284100,4103,8
   Zaposlene osebe pri fizičnih osebah50.890101,599,3
Samozaposlene osebe93.128102,5101,1
   Samozaposlene osebe - samostojni podjetniki posamezniki64.481100,1101,7
   Samozaposlene osebe - osebe, ki opravljajo poklicno dejavnost6.620100,1100,8
   Samozaposlene osebe - kmetje22.027110,999,6
Vir: SURS
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.