Ocena gradnje stavb in stanovanj, Slovenija, 2017

V 2017 dokončanih manj stavb, stanovanj pa več kot v 2016

V 2017 je bilo dokončanih nekaj manj kot 6.600 stavb ali za 2 % manj kot v 2016 in 3.044 stanovanj ali za 2 % več kot v 2016. Največ stanovanj je bilo dokončanih v Ljubljani (188), na Vrhniki (114) in na Bledu (95).

  • 14. 6. 2018 ob 10:30
  • |
  • končni podatki

Dokončanih nekaj manj kot 6.600 stavb

V letu 2017 je bilo v Sloveniji dograjenih 6.588 stavb (stanovanjskih in nestanovanjskih) ali za 2 % manj kot v letu 2016. Skupna površina vseh dograjenih stavb je znašala nekaj manj kot 1,5 milijona m2, kar je za 5 % več, kot je znašala skupna površina vseh stavb, zgrajenih v letu 2016. Površina stanovanjskih stavb je bila manjša za 3 %, površina nestanovanjskih stavb pa večja za 13 %. 12.131 stavb je ostalo nedokončanih (od tega 49 % stanovanjskih, 51 % pa nestanovanjskih).

Fizične osebe investirale v gradnjo več kot pravne osebe

Fizične osebe so v letu 2017 zgradile 5.668 stavb ali skoraj 889.000 m2 površine, pravne osebe pa skoraj 920 stavb ali skoraj 593.000 m2 površine. Fizične osebe so največji del sredstev investirale v gradnjo enostanovanjskih stavb (59 % površine) in kmetijskih stavb (23 % površine), pravne osebe pa v gradnjo industrijskih stavb in skladišč (49 % površine) in stavb splošnega družbenega pomena (12 % površine).

Dokončanih za 2 % več stanovanj kot v 2016

V letu 2017 se je v Sloveniji gradilo 9.432 stanovanj, od tega je bilo do konca leta dograjenih 3.044 stanovanj, kar je 2 % več kot v letu 2016. Skupna površina vseh dokončanih stanovanj je znašala skoraj 441.000 m2, kar je za 2 % manj, kot je znašala skupna površina vseh stanovanj, dograjenih leta 2016. Površina dokončanih stanovanj v enostanovanjskih stavbah je merila povprečno 160 m2, kar je 2 % manj, kot je merila v 2016, površina dokončanih stanovanj v večstanovanjskih stavbah pa je merila povprečno 82 m2, kar je 10 % manj, kot je merila površina v 2016. 

Največ stanovanj dograjenih v osrednjeslovenski statistični regiji

V letu 2017 je bilo največ stanovanj dograjenih v osrednjeslovenski (23 % od vseh dokončanih stanovanj) in v podravski statistični regiji (17 % vseh), najmanj pa v zasavski statistični regiji (2 % vseh). Med občinami v osrednjeslovenski statistični regiji so po številu dokončanih stanovanj izstopale občine Ljubljana (188 stanovanj), Vrhnika  (114) in Ivančna Gorica (55), med občinami v podravski statistični regiji pa občine Maribor (88), Slovenska Bistrica (49) in Hoče - Slivnica (41). 

Dokončana stanovanja na 1.000 prebivalcev, občine, Slovenija, 2017

Obvestilo

Za prikaz vsebine je potrebno strinjanje s piškotki.

Več o piškotkih


Vir: SURS

Dokončane stavbe, Slovenija, 2016–2017
20162017
številom2številom2
Skupaj6.7151.406.3566.5881.481.649
Stanovanjske stavbe2.566675.1082.537652.527
  enostanovanjske stavbe2.479612.9792.439583.240
  večstanovanjske stavbe8247.6908450.790
  stavbe za posebne družbene skupine514.4391418.497
Nestanovanjske stavbe4.149731.2484.051829.122
Vir: SURS
Dokončana stanovanja, Slovenija, 2016–2017
20162017
številom2številom2
Skupaj2.975450.1613.044440.986
Stanovanjske stavbe2.958448.7293.023439.619
  enostanovanjske stavbe2.534412.1662.488397.746
  večstanovanjske stavbe35532.15740733.234
  stavbe za posebne družbene skupine694.4061288.639
Nestanovanjske stavbe171.432211.367
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Podatki o dokončanih stavbah in stanovanjih se ocenjujejo na podlagi podatkov o izdanih gradbenih dovoljenjih. Od leta 2016 je vir podatkov o gradbenih dovoljenjih prostorski informacijski sistem, pred tem smo podatke zbirali z vprašalnikom Gradbeno dovoljenje za stavbo (GRAD-GD/M).
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.