Izplačane dividende po sektorjih prejemnikov dividend, Slovenija, 2017

V 2017 je bilo izplačanih za 734 milijonov EUR dividend ali za 8,3 % več kot v 2016.

V letu 2017 je bilo izplačanih za 734 milijonov EUR dividend. Glede na leto 2016 so se izplačila dividend zvišala za 8,3 %. Največ dividend je bilo izplačanih sektorju država, 279 milijonov EUR.

  • 11.6.2018
  • |
  • brez statusa

V 2017 izplačanih 734 milijonov EUR dividend

Večji del dividend je izplačal sektor finančne družbe, in sicer skupaj za 389 milijonov EUR ali 53,0 % vseh izplačil. Od tega je bil največji znesek izplačan sektorjema država (176 milijonov EUR ali 45,2 %) in tujina (145 milijonov EUR ali 37,3 %). Sektor nefinančne družbe je izplačal skupaj 345 milijonov EUR dividend ali 47,0 % vseh izplačil. Tudi sektor nefinančne družbe je izplačal najvišji znesek sektorju država, in sicer 103 milijone EUR ali 29,9 %; sledila so izplačila  sektorju gospodinjstva (83 milijonov EUR ali 24,0 %) in  izplačila sektorju nefinančne družbe (67 milijonov EUR ali 19,3 %). Sektor država tako kot v letu 2016 tudi v letu 2017 ni izplačeval nobenih dividend.

Glavni prejemnik dividend v letu 2017 sektor država

Skupaj po vseh sektorjih izplačevalcih je bilo največ dividend izplačanih sektorju država, skupaj 279 milijonov EUR ali 38 % vseh izplačanih dividend. Sledila so izplačila sektorjem tujina (203 milijoni EUR), gospodinjstva (95 milijonov EUR), finančne družbe (77 milijonov EUR) ter nefinančne družbe (73 milijonov EUR). Najnižji znesek dividend je bil izplačan sektorju nepridobitne institucije, ki opravljajo storitve za gospodinjstva (7 milijonov EUR ali 1 % vseh izplačil).

Izplačila dividend višja kot v 2016

Znesek vseh v letu 2017 izplačanih dividend skupaj je bil za 8,3 % višji kot v predhodnem letu; v letu 2016 je bilo izplačanih 678 milijonov EUR, v 2017 pa 734 milijonov EUR. Iz primerjave zneskov dividend, izplačanih v omenjenih letih posameznim sektorjem prejemnikom, vidimo, da so bili v 2017 trem sektorjem izplačani višji zneski kot v 2016, trem pa nižji. Zvišala so se najizraziteje izplačila, izplačana sektorju država, in sicer za 57,9 % (v 2016: 177 milijonov EUR; v 2017: 279). Višja izplačila kot v 2016 so bila izplačana še sektorju nepridobitne institucije, ki opravljajo storitve za gospodinjstva (za 34,2 %), in sektorju gospodinjstva (za 8,8 %). Preostali trije sektorji so prejeli nižje dividende kot v letu 2016 (finančne družbe so v 2016 prejele 105 milijonov EUR, v 2017 pa 77 milijonov EUR, nefinančne družbe so v 2016 prejele 90 milijonov EUR, v 2017 pa 73 milijonov EUR in tujina v 2016 213 milijonov EUR, v 2017 pa 203 milijonov EUR).

Izplačila dividend po sektorjih prejemnikih, Slovenija
Izplačila dividend po sektorjih prejemnikih, Slovenija
1.) S.11 Nefinačne družbe, S.12 Finančne družbe, S.13 Država, S.14 Gospodinjstva, S.15 NPISG, S.2 Tujina
Vir: SURS
Izplačila dividend po sektorjih prejemnikih in sektorjih izplačevalcih v letu 2017, Slovenija
Prejemniki
S.11 S.12 S.13 S.14 S.15 S.2 Skupaj
mio. EUR
Izplačevalci
  S.11672910383657345
  S.12749176121145389
Skupaj7377279957203734
1.) S.11 Nefinančne družbe, S.12 Finančne družbe, S.13 Država, S.14 Gospodinjstva, S.15 NPISG, S.2 Tujina
2.) Seštevki se ne ujemajo zaradi zaokroževanja
Vir: SURS
Podrobni podatki in časovne vrste podatkov so vam na voljo v podatkovni bazi SI-STAT.
Naša spletna stran uporablja piškotke za potrebe analize obiska. Z nadaljnim brskanjem po spletišču soglašate z uporabo piškotkov.   Podrobnosti