Indeksi industrijske proizvodnje, Slovenija, april 2018

Vrednost industrijske proizvodnje, prihodek od prodaje in vrednost zalog v aprilu 2018 na letni ravni višji

Industrijska aktivnost, prihodek od prodaje in vrednost zalog so bili v aprilu 2018 na letni ravni višji.

  • 8.6.2018
  • |
  • začasni podatki

Vrednost industrijske proizvodnje v aprilu 2018 enaka kot v prejšnjem mesecu, na letni ravni pa višja

Industrijska aktivnost je bila v aprilu 2018 enaka kot v marcu 2018 in za 6,9 % višja kot v aprilu 2017. Na letni ravni se je v rudarstvu in predelovalnih dejavnostih zvišala (za 14,0 % oz. za 7,4 %), v dejavnosti oskrba z električno energijo, plinom in paro pa znižala (za 0,2 %).

Glede na povprečje leta 2015 je bila vrednost industrijske proizvodnje v aprilu 2018 višja za 21,4 %. Z vidika tehnološke zahtevnosti proizvodov se je v tej primerjavi najizraziteje povečala vrednost proizvodnje srednje nizko tehnološko zahtevnih proizvodov (za 27,8 %).

Prihodek od prodaje v industriji v aprilu 2018 višji na mesečni in na letni ravni

Prihodek od prodaje v industriji je bil v aprilu 2018 na mesečni ravni višji za 0,4 %, na letni ravni pa za 8,3 %.

Z vidika namenskih skupin so se na letni ravni zvišali tako prihodki v proizvodnji proizvodov za vmesno porabo kot tudi prihodki v proizvodnji proizvodov za investicije in za široko porabo. Najbolj so narasli prihodki v proizvodnji proizvodov za investicije (za 18,4 %).

Vrednost zalog industrijskih proizvodov v aprilu 2018 prav tako višja na obeh ravneh

Vrednost zalog dokončane in nedokončane proizvodnje se je v aprilu 2018 na mesečni ravni zvišala za 0,3 %; zvišala se je tako v rudarstvu kot v predelovalnih dejavnostih (za 9,7 % oz. za 0,3 %).

Na letni ravni se je vrednost zalog zvišala za 8,3 %, glede na povprečje leta 2015 pa za 20,9 %.

 

 

Podrobnejši podatki o indeksih industrijske proizvodnje za april 2018 bodo objavljeni v podatkovni bazi SI-STAT na spletnih straneh Statističnega urada RS 13. junija 2018.
Indeksi industrijske proizvodnje, Slovenija (Ø 2015=100)
Indeksi industrijske proizvodnje, Slovenija (Ø 2015=100)
1) Pri komponenti trend-cikel so zadnji podatki nezanesljivi (problem končnih točk).
Vir: SURS
Indeksi industrijske proizvodnje, Slovenija
IV 2018
III 2018 
IV 2018
IV 2017
I–IV 2018
I–IV 2017
IV 2018
 Ø 2015 
Industrija - dejavnosti po SKD 2008 (področja)100,0106,9107,8121,4
B Rudarstvo125,4114,090,9116,2
C Predelovalne dejavnosti100,3107,4108,4123,8
D Oskrba z el. energijo, plinom in paro95,899,8103,199,2
Namenske skupine
A Proizvodi za vmesno porabo100,8104,6104,5115,5
  AE Energenti101,2103,499,9100,5
  AI Surovine101,4105,6105,4119,3
B Proizvodi za investicije95,8113,7119,6143,4
C Proizvodi za široko porabo99,6104,5104,1113,8
  CD Trajni proizvodi za široko porabo101,4107,3107,7133,5
  CN Netrajni proizvodi za široko porabo98,9103,9103,1109,0
Tehnološka zahtevnost (Predelovalne dejavnosti)
VTZ Visoko tehnološko zahtevni proizvodi96,5106,7105,7123,2
SVTZ Srednje visoko tehnološko zahtevni proizvodi100,7110,2112,8127,3
SNTZ Srednje nizko tehnološko zahtevni proizvodi100,2105,8107,0127,8
NTZ Nizko tehnološko zahtevni proizvodi102,1105,9106,3113,2
Vir: SURS
Realni indeksi prihodka od prodaje v industriji, Slovenija
IV 2018
III 2018 
IV 2018
IV 2017
I–IV 2018
I–IV 2017
IV 2018
 Ø 2015 
Industrija - dejavnosti po SKD 2008 (področja)100,4108,3109,5122,3
B Rudarstvo112,0103,295,7113,6
C Predelovalne dejavnosti98,5106,4108,7120,1
Namenske skupine
A Proizvodi za vmesno porabo101,3104,7104,3117,1
  AE Energentizzzz
  AI Surovine101,2105,0104,6117,5
B Proizvodi za investicije98,9118,4123,9143,1
C Proizvodi za široko porabo100,5103,5104,3111,3
  CD Trajni proizvodi za široko porabo102,8106,1103,6119,5
  CN Netrajni proizvodi za široko porabo96,298,7104,2106,4
z statistično zaupno
Vir: SURS
Indeksi zalog industrijskih proizvodov, Slovenija
IV 2018
III 2018 
IV 2018
IV 2017
I–IV 2018
I–IV 2017
IV 2018
 Ø 2015 
Industrija - dejavnosti po SKD 2008 (področja)100,3108,3108,1120,9
B Rudarstvo109,728,239,935,5
C Predelovalne dejavnosti100,3108,6108,5121,3
Namenske skupine
A Proizvodi za vmesno porabo100,0108,1107,0114,6
  AE Energentizzzz
  AI Surovine100,1108,7107,6115,4
B Proizvodi za investicije100,0108,1109,5128,2
C Proizvodi za široko porabo100,8108,7109,1124,2
  CD Trajni proizvodi za široko porabo99,6118,9114,4115,6
  CN Netrajni proizvodi za široko porabo100,5107,8108,7126,2
z statistično zaupno
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO

Z letom 2018 smo pri izračunu indeksov prešli na novo bazno leto 2015.

Iz podatkov so izločeni vplivi sezone in koledarja.

Podatki za leto 2017 in 2018 so začasni. Končni podatki za leto 2017 bodo objavljeni najkasneje 10. avgusta 2018.
Podrobni podatki in časovne vrste podatkov so vam na voljo v podatkovni bazi SI-STAT.
Naša spletna stran uporablja piškotke za potrebe analize obiska. Z nadaljnim brskanjem po spletišču soglašate z uporabo piškotkov.   Podrobnosti