Prihodi in prenočitve turistov, Slovenija, februar, marec 2018

Do konca marca 2018 že več kot 800.000 prihodov turistov in več kot 2 milijona prenočitev

V februarju 2018 smo našteli več kot 691.000 turističnih prenočitev in več kot 249.000 prihodov turistov, v marcu pa več kot 786.000 turističnih prenočitev in skoraj 324.000 prihodov turistov. V obeh mesecih so največ prenočitev ustvarili italijanski turisti.

  • 31. 5. 2018 ob 10:30
  • |
  • začasni podatki

V februarju in marcu skupaj skoraj 1,5 milijona turističnih prenočitev
V turističnih nastanitvenih obratih v Sloveniji so v februarju 2018 zabeležili več kot 249.000 prihodov turistov in več kot 691.000 njihovih prenočitev. Prihodov tujih turistov je bilo nekaj več kot 140.000, njihovih prenočitev pa skoraj 362.000. Prihodov domačih turistov je bilo skoraj 109.000, njihovih prenočitev pa nekaj več kot 329.000. Tuji turisti so v februarju ustvarili 52 % vseh prenočitev turistov.

V marcu so zabeležili skoraj 325.000 prihodov turistov in nekaj več kot 786.000 njihovih prenočitev. Prihodov tujih turistov je bilo nekaj več kot 215.000, njihovih prenočitev pa nekaj več kot 487.000. Prihodov domačih turistov je bilo nekaj več kot 109.000, njihovih prenočitev pa več kot 299.000. Tuji turisti so v tem mesecu ustvarili 59 % vseh prenočitev.

Največ prenočitev v februarju in marcu ustvarili italijanski turisti
Ključni trgi, od koder so k nam prihajali tuji turisti, ki so med tujimi turisti ustvarili v februarju 2018 pri nas največ prenočitev, so bili Italija (15 % ali skoraj 27.000), Srbija (13 %), Hrvaška (11 %), Avstrija (11 %), Madžarska (6 %) ter Združeno kraljestvo (6 %).

Tudi v marcu 2018 so med tujimi turisti s ključnih turističnih trgov ustvarili pri nas največ prenočitev turisti iz Italije (16 % ali skoraj 79.000), sledili so turisti iz Avstrije (14 % prenočitev), Nemčije (9 %), Hrvaške (8 %), Madžarske (7 %) in Srbije (4 %).

V februarju in marcu največ prenočitev v hotelih
Več kot 447.000 ali 65 % vseh prenočitev turistov je bilo v februarju 2018 ustvarjenih v hotelih, 11 % v apartmajskih in počitniških naseljih, 8 % v zasebnih sobah, apartmajih, hišah, 3 % v delavskih počitniških domovih in apartmajih, otroških in mladinskih počitniških domovih, 2 % v mladinskih hotelih in 2 % v kampih.

V marcu 2018 je bilo v hotelih ustvarjenih skoraj 489.000 ali 62 % vseh prenočitev turistov, v apartmajskih in počitniških naseljih 9 %, v zasebnih sobah, apartmajih, hišah 7 %, v delavskih počitniških domovih in apartmajih, otroških in mladinskih počitniških domovih 4 %, v mladinskih hotelih 4 % in v kampih 3 %.

Največ prenočitev v februarju in marcu v zdraviliških in gorskih občinah
Največ prenočitev turistov so v februarju 2018 našteli v zdraviliških občinah (33 % ali skoraj 228.000), nato v gorskih občinah (31 %), v obmorskih občinah (11 %) in v občini Ljubljana (10 %).

V marcu 2018 so našteli največ prenočitev v zdraviliških občinah (30 % ali skoraj 237.000), nato v gorskih občinah (22 %), v obmorskih občinah (17 %) in v občini Ljubljana (14 %).

Več podatkov v podatkovni bazi SI-STAT
Podrobnejši začasni mesečni podatki o nastanitvenih zmogljivostih ter o prihodih in prenočitvah turistov po občinah in o prihodih in prenočitvah turistov po državah so na voljo v podatkovni bazi SI-STAT.


Prestavljamo izid objave Prihodi in prenočitve turistov, Slovenija, april 2018 
Zaradi prehoda na nov vir podatkov bodo podatki o prihodih in prenočitvah turistov v Sloveniji za mesec april 2018 predvidoma objavljeni 8. 6. 2018. 

Statistični urad Republike Slovenije je z letom 2018 prešel na nove vire podatkov o prihodih in prenočitvah turistov. Podatke o nastanitvenih obratih bo odslej prevzemal iz Registra nastanitvenih obratov, podatke o gostih in o zasedenosti turističnih nastanitvenih kapacitet pa iz sistema za poročanje eTurizem. 

V prehodnem obdobju bomo del podatkov (za januar, februar in marec 2018) pridobili še s tiskanimi vprašalniki (kot v preteklosti), del pa jih bomo že prevzeli iz novih virov. Ker želimo, da bi bili naši podatki kar najbolj kakovostni, bomo začasne podatke o nastanitvenih zmogljivostih ter o prihodih in prenočitvah turistov za april 2018 objavili 8. 6. 2018. 

Za morebitne nevšečnosti se opravičujemo in prosimo za razumevanje. 
 

Prihodi in prenočitve turistov po ključnih trgih, od koder turisti prihajajo, marec 2018 – začasni podatki
Prihodi turistovPrenočitve turistov
III 2018
število
število
Skupaj324.557786.466
Domači109.228299.430
Tuji215.329487.036
  od tega
  iz Italije44.53178.997
  iz Avstrije25.66867.835
  iz Nemčije14.61141.681
  iz Hrvaške18.44138.941
  iz Madžarske12.50832.293
  iz Srbije8.84221.289
Vir: SURS
Prihodi in prenočitve turistov po vrstah občin in glavnih vrstah nastanitvenih obratov, marec 2018 – začasni podatki
Prihodi turistovPrenočitve turistov
III 2018
število
število
Skupaj324.557786.466
Vrste občin
  Zdraviliške občine76.638236.696
  Gorske občine74.177169.667
  Obmorske občine48.523134.729
  Ljubljana58.090111.599
  Mestne občine31.97767.643
  Druge občine35.15266.132
Vrste nastanitvenih objektov
  Hoteli211.767488.932
  Apartmajska in počitniška naselja26.79773.109
  Zasebne sobe, apartmaji, hiše24.79457.651
  Delavski počit. domovi in apartmaji, otroški in mladinski počit. domovi10.67031.500
  Mladinski hoteli12.56128.099
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO

NOVA PODATKOVNA VIRA

Podatke o prihodih in prenočitvah turistov ter o turističnih zmogljivostih v Sloveniji smo na Statističnem uradu Republike Slovenije do leta 2018 zbirali s tiskanimi vprašalniki (raziskovanje Prihodi in prenočitve turistov). V letu 2018 smo začeli uporabljati nova podatkovna vira. Podatke o nastanitvenih obratih in o njihovih zmogljivostih bomo prevzemali iz Registra nastanitvenih obratov, podatke o prihodih in prenočitvah turistov in o zasedenosti turističnih nastanitvenih kapacitet pa iz sistema za poročanje eTurizem. Zaradi prehoda na nov podatkovni vir ter spremenjene metodologije zajema podatkov (pred letom 2018 v mesečnih podatkih niso bili zajeti manjši nastanitveni obrati, ki so imeli v svoji ponudbi manj kot 10 ležišč, od leta 2018 pa so v mesečnih podatkih zajeti vsi nastanitveni obrati)
podatki od januarja 2018 niso primerljivi s podatki pridobljenimi pred tem datumom. Mesečni podatki do decembra 2017 se nahajajo v arhivu.

V prehodnem obdobju smo del podatkov (za januar, februar in marec 2018) pridobili še s tiskanimi vprašalniki (kot v preteklosti), del pa smo jih že prevzeli iz novih podatkovnih virov. Od aprila 2018 dalje bomo kot podatkovni vir uporabljali le še prej omenjena vira Register nastanitvenih obratov in eTurizem, zbiranje s tiskanimi vprašalniki pa bomo povsem opustili.

V omenjenem prehodnem obdobju je pri objavah podatkov prišlo tudi do zamud in morda se bo to še kdaj zgodilo tudi v prihodnje. Če smo vam s tem povzročili težave, se vam opravičujemo in vas prosimo za razumevanje.

Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.