Državna statistika v letu 2017 – Poročilo o izvajanju Letnega programa statističnih raziskovanj za 2017

Predstavljamo pregled najpomembnejših dosežkov slovenske državne statistike v letu 2017

SURS je v sodelovanju z institucijami, pooblaščenimi za izvajanje dejavnosti slovenske državne statistike, pripravil Poročilo o izvajanju Letnega programa statističnih raziskovanj za 2017.

  • 31. 5. 2018 ob 10:30
  • |
  • brez statusa
SURS in pooblaščeni izvajalci dejavnosti slovenske državne statistike so pripravili poročilo o delu, ki so ga opravili v letu 2017 na podlagi Letnega programa statističnih raziskovanj (Uradni list RS, št. 75/16 in 40/17). Predlog omenjenega poročila je obravnaval Statistični svet RS na 57. redni seji. 

V prvem delu poročila so predstavljeni razvojni dosežki slovenske državne statistike pri uresničevanju temeljnih ciljev, zastavljenih v Srednjeročnem programu statističnih raziskovanj 2013–2017 (Uradni list RS, št. 79/12). V drugem delu poročila je podrobneje – po posameznih vsebinskih področjih – predstavljeno delo, opravljeno v letu 2017. Z izpeljavo ključnih statističnih raziskovanj in dodatnih projektov v tem letu smo si v sistemu državne statistike postavili trdne temelje za nadaljnji razvoj kakovostnih statistik. Naj omenimo nekaj najpomembnejših dosežkov:

Na začetku tega leta smo vzpostavili prenovljeno spletno mesto, ki omogoča pregledovanje vsebine na različnih napravah in učinkovito orientacijo po podatkih.
 
V tem letu smo uspešno zaključili projekt Modernizacija statistike cen, katerega rezultat so enostavnejši in sodobnejši postopki zbiranja podatkov o cenah iz različnih virov, posledica tega pa so tudi kvalitetnejši postopki priprave podatkov s področja statistike cen.

Tudi v tem letu smo aktivno sodelovali v delovni skupini za vzpostavitev registra turističnih nastanitvenih obratov in sistema eTurizem, tj. enotnega elektronskega poročanja o prihodih in prenočitvah turistov, in decembra v sodelovanju z omenjeno skupino ta register in sistem tudi vzpostavili. Posledica takega načina zbiranja podatkov bo bistveno izboljšana kakovost statistik, zmanjšale pa se bodo tudi obremenitve, povezane s sporočanjem podatkov.

Nadaljevali smo razvoj informacijske varnosti podatkov in sistem upravljanja varovanja informacij v tem letu celovito prenovili, pri čemer smo sledili ciljem in načelom, na katerih je do zdaj temeljila ureditev tega področja.

Vabimo vas, da si ogledate celotno poročilo in se seznanite z delom, ki ga je slovenska državna statistika opravila v letu 2017.

Angleško različico te publikacije še pripravljamo. Izšla bo jeseni 2018.

Obvestilo

Za prikaz vsebine je potrebno strinjanje s piškotki.

Več o piškotkih

Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.