Turistična potovanja domačega prebivalstva, Slovenija, 2017

V 2017 opravljenih skoraj 4,3 milijona zasebnih potovanj

V letu 2017 se je vsaj enega zasebnega potovanja udeležilo okoli 1.152.000 prebivalcev Slovenije, starih 15 ali več let. Vseh zasebnih potovanj, ki so jih opravili v letu 2017, je bilo okoli 4.288.000, največ v tem desetletju.

  • 1. 6. 2018 ob 10:30
  • |
  • končni podatki

Na zasebno potovanje se je odpravilo dve tretjini prebivalcev Slovenije
V letu 2017 se je vsaj enega zasebnega potovanja udeležilo okoli 1.152.000 ali 66 % prebivalcev Slovenije, starih 15 ali več let. Vsi skupaj so se odpravili na okoli 4.288.000 zasebnih potovanj, kar je za 6 % več, kot jih je bilo v letu 2016. V Sloveniji sta bili opravljeni dve, v tujini pa tri petine vseh zasebnih potovanj. Največkrat obiskana država je bila Hrvaška (bila je ciljna država za 64 % vseh zasebnih potovanj v tujino), sledile so ji Italija (7 %), Bosna in Hercegovina (5 %) ter Avstrija (5 %).

Na zasebnih potovanjih porabili povprečno nekoliko manj kot 50 EUR na dan
Zasebna potovanja so trajala povprečno 4,5 prenočitve (v Sloveniji povprečno 2,7 prenočitve, v tujini 5,6 prenočitve). Udeleženci zasebnih potovanj so porabili povprečno okoli 46 EUR na dan (v Sloveniji povprečno 38 EUR na dan, v tujini povprečno 49 EUR na dan). Povprečno največ denarja na dan je porabil turist, ki je bival v hotelu ali podobnem objektu (85 EUR), najmanj pa turist, ki je bival v lastnem počitniškem bivališču (17 EUR).

Več kot pol milijona poslovnih potovanj
Na vsaj eno poslovno ali študijsko potovanje se je v letu 2017 odpravilo okoli 197.000 ali 11 % prebivalcev Slovenije, starih 15 ali več let. Vsi skupaj so se odpravili na okoli 537.000 poslovnih potovanj, kar je za 4 % več, kot jih je bilo v letu 2016. 17 % poslovnih potovanj je bilo opravljenih v Sloveniji, preostalih 83 % pa v tujini, od tega največ v Nemčiji (22 % vseh poslovnih potovanj v tujino).

Udeleženci poslovnih potovanj porabili povprečno malo več kot 200 EUR na dan
Poslovna potovanja so trajala povprečno 2,8 prenočitve (v Sloveniji 1,9 prenočitve, v tujini 3,0 prenočitve). Udeleženci teh potovanj so porabili povprečno okoli 205 EUR na dan (v Sloveniji povprečno 135 EUR na dan, v tujini povprečno 214 EUR na dan).

Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.