Poslovne tendence, Slovenija, maj 2018

Zaupanje v maju 2018 v trgovini na drobno nižje

Vrednost kazalnika zaupanja je bila v maju 2018 v trgovini na drobno nižja, v gradbeništvu pa višja kot v aprilu 2018. V storitvenih in predelovalnih dejavnostih se glede na prejšnji mesec ni spremenila.

  • 25. 5. 2018 ob 10:30
  • |
  • končni podatki
Kazalnik zaupanja v predelovalnih dejavnostih enak kot v prejšnjem mesecu
Vrednost kazalnika zaupanja v predelovalnih dejavnostih je bila maja 2018 enaka kot aprila 2018. Glede na maj 2017 je bila višja za 2 odstotni točki, od dolgoletnega povprečja pa je bila višja za 8 odstotnih točk.
Med kazalniki stanj so se poslabšali kazalniki zaloge končnih izdelkov, proizvodnja ter zagotovljena proizvodnja, medtem ko sta se kazalnika izvozna naročila in skupna naročila izboljšala.
Med kazalniki pričakovanj sta se kazalnika pričakovani izvoz in pričakovano skupno povpraševanje poslabšala, kazalnika pričakovana proizvodnja in pričakovane cene pa sta se izboljšala. Kazalnik pričakovano zaposlovanje se glede na prejšnji mesec ni spremenil.

Kazalnik zaupanja v trgovini na drobno nižji kot v prejšnjem mesecu
Vrednost kazalnika zaupanja v trgovini na drobno je bila maja 2018 za 10 odstotnih točk nižja kot aprila 2018 in za 10 odstotnih točk nižja kot maja 2017; za 11 odstotnih točk nižja je bila tudi od dolgoletnega povprečja. Kazalnik zaupanja sta v maju 2018 znižala predvsem kazalnika prodaja in pričakovana prodaja, ki sta se v tem mesecu poslabšala.
Od kazalnikov stanj in pričakovanj so se glede na pretekli mesec poslabšali vsi, razen kazalnikov pričakovani poslovni položaj in pričakovano zaposlovanje; omenjena kazalnika sta se v maju izboljšala.

Kazalnik zaupanja v gradbeništvu višji kot v prejšnjem mesecu
Vrednost kazalnika zaupanja v gradbeništvu je bila maja 2018 na mesečni ravni višja za 1 odstotno točko, na letni ravni višja za 18 odstotnih točk, od dolgoletnega povprečja pa je bila višja za 42 odstotnih točk.
Večina kazalnikov stanj se je na mesečni ravni izboljšala. Izraziteje se je izboljšal, tokrat že tretjič zapovrstjo, kazalnik obseg gradbenih del (za 4 odstotne točke). Poslabšala sta se kazalnika zaposlovanje in skupna naročila.
Kazalnik pričakovano zaposlovanje se je izboljšal, poslabšala pa sta se kazalnika pričakovana naročila in pričakovane cene.

Kazalnik zaupanja v storitvenih dejavnostih enak kot v prejšnjem mesecu
Vrednost kazalnika zaupanja v storitvenih dejavnostih je bila maja 2018 enaka kot aprila 2018 in za 1 odstotno točko višja kot maja 2017 ter za 15 odstotnih točk višja od dolgoletnega povprečja.
Kazalniki stanj in pričakovanj so se izboljšali, medtem ko sta se kazalnik pričakovano povpraševanje in kazalnik zaposlovanje poslabšala. Spremembe so bile majhne; najizraziteje se je znižal kazalnik pričakovano povpraševanje (za 3 odstotne točke). Vrednost kazalnika pričakovane prodajne cene je ostala enaka vrednosti iz prejšnjega meseca.
Mesečne spremembe vrednosti kazalnikov zaupanja, Slovenija, maj 2018
Mesečne spremembe vrednosti kazalnikov zaupanja, Slovenija, maj 2018
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Iz podatkov so izločeni vplivi sezone in koledarja.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.