Gospodarska klima, Slovenija, maj 2018

Gospodarsko razpoloženje v maju 2018 slabše kot v prejšnjem mesecu

Vrednost kazalnika gospodarske klime je bila v maju 2018 za 1,0 odstotne točke nižja kot v prejšnjem mesecu, vendar je bila še vedno visoka, saj je bila za 13,4 odstotne točke višja od dolgoletnega povprečja in za 2,5 odstotne točke višja od vrednosti v lanskem maju.

  • 25. 5. 2018 ob 10:30
  • |
  • končni podatki
Kazalnik gospodarske klime na mesečni ravni nižji
Vrednost kazalnika gospodarske klime je bila v maju 2018 (12,1 odstotne točke) za 1,0 odstotne točke nižja kot v aprilu 2018 (13,1 odstotne točke). Kljub znižanju je bila še vedno visoka, saj je bila za 13,4 odsotne točke višja od dolgoletnega povprečja.

Na znižanje vrednosti kazalnika gospodarske klime sta vplivala predvsem kazalnika zaupanja v trgovini na drobno (za 0,5 odstotne točke) in med potrošniki (za 0,3 odstotne točke). Negativen je bil tudi vpliv kazalnikov zaupanja v predelovalnih dejavnostih in v storitvenih dejavnostih (vsak za 0,1 odstotne točke), kazalnik zaupanja v gradbeništvu pa ni vplival na mesečno spremembo.

Kazalnik gospodarske klime na letni ravni višji
Vrednost kazalnika gospodarske klime je bila v maju 2018 za 2,5 odstotne točke višja kot v maju 2017.

Na izboljšanje tega kazalnika na letni ravni so vplivali kazalniki zaupanja med potrošniki (za 1,0 odstotne točke), v gradbeništvu (za 0,9 odstotne točke), v predelovalnih dejavnostih (za 0,7 odstotne točke) in v storitvenih dejavnostih (za 0,3 odstotne točke), medtem ko je bil vpliv kazalnika zaupanja v trgovini na drobno negativen (za 0,5 odstotne točke).
Kazalnik gospodarske klime, Slovenija, januar 2005–maj 2018
Kazalnik gospodarske klime, Slovenija, januar 2005–maj 2018
Vir: SURS
Vpliv posameznih kazalnikov zaupanja na mesečno spremembo gospodarske klime, Slovenija, maj 2018
Vpliv posameznih kazalnikov zaupanja na mesečno spremembo gospodarske klime, Slovenija, maj 2018
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Nekateri seštevki in razlike se zaradi zaokroževanja ne ujemajo.

Kazalnik gospodarske klime je tehtani sintezni kazalnik; sestavljajo ga kazalniki zaupanja v predelovalnih dejavnostih, trgovini na drobno, gradbeništvu, storitvenih dejavnostih in kazalnik zaupanja potrošnikov.

Iz podatkov so izločeni vplivi sezone in koledarja.

V raziskovanje Mnenje potrošnikov smo v januarju 2016 uvedli metodološke spremembe, ki lahko vplivajo na vrednost kazalnika gospodarske klime.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.