Kazalniki spodbud za delo, Slovenija, 2017

Davčna obremenitev stroškov dela v Sloveniji v 2017 40,0-odstotna

Davčna obremenitev stroškov dela je bila v letu 2017 v Sloveniji 40,0-odstotna, kar je za 1,4 odstotne točke višje kot v letu 2016.

  • 24.5.2018
  • |
  • končni podatki

Davčna obremenitev stroškov dela 40,0-odstotna
Od stroškov dela za zaposleno osebo, ki je v letu 2017 zaslužila 67 % plače povprečne zaposlene osebe, je bilo 40,0 % namenjenih za plačilo davčnih bremen, 60,0 % pa za neto plačo. Davčna obremenitev v letu 2017 je bila za 1,4 odstotne točke višja kot v letu 2016.

Davčna obremenitev plače pri prehodu iz brezposelnosti v zaposlenost 91,0-odstotna
Davčna obremenitev za samsko osebo je v letu 2017 znašala 91,0 % dodatne bruto plače v zaposlitvi; to pomeni, da so se neto dohodki samske osebe pri prehodu iz brezposelnosti v zaposlenost povečali za 9,0 % bruto plače, kar imenujemo 'past brezposelnosti'. Kazalnik 'past brezposelnosti' prikazuje razliko v neto dohodkih osebe ob njenem prehodu iz brezposelnosti v zaposlenost; ta razlika nastane zaradi višjih davkov in socialnih prispevkov ter nižjih pripadajočih socialnih transferjev v zaposlitvi glede na dohodke in višje pripadajoče socialne transferje med brezposelnostjo. Davčna obremenitev plače pri prehodu iz brezposelnosti v zaposlenost za samsko osebo se je glede na leto 2016 zvišala za 1,4 odstotne točke.

Davčna obremenitev pri prehodu na bolje plačano delovno mesto za par z dvema otrokoma nižja kot v prejšnjem letu
Davčna obremenitev plače za samsko osebo je v letu 2017 znašala 51,2 % dodatne bruto plače ob prehodu na bolje plačano delovno mesto, za par z dvema otrokoma pa 102,5 %, kar imenujemo 'past nizkih plač'. Kazalnik 'past nizkih plač' prikazuje razmerje v neto dohodkih zaposlene osebe pri prehodu na višje plačano delovno mesto (s 33 % na 67 % bruto plače povprečne zaposlene osebe) zaradi višjih davkov in socialnih prispevkov ter nižjih pripadajočih socialnih transferjev glede na prejšnje nižje dohodke, posledično nižje davke in socialne prispevke in višje pripadajoče socialne transferje. Davčna obremenitev plače ob prehodu na bolje plačano delovno mesto se je glede na leto 2016 za samsko osebo zvišala za 2,8 odstotne točke, za par z dvema otrokoma pa se je znižala za 1,7 odstotne točke.

Kazalniki spodbud za delo, Slovenija
20162017
%
Davčna obremenitev stroškov dela38,740,0
Past brezposelnosti89,691,0
Past nizkih plač
  samska oseba, brez otrok48,451,2
  par, ena zaposlena oseba, dva otroka104,2102,5
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Povprečna zaposlena oseba je definirana kot zaposlena oseba, ki prejema povprečno plačo v industriji in storitvah (področja dejavnosti od B do N po Standardni klasifikaciji dejavnosti 2008).
Podrobnejša metodološka pojasnila so na spletnem naslovu http://www.stat.si/StatWeb/Common/PrikaziDokument.ashx?IdDatoteke=8265.
Podrobni podatki in časovne vrste podatkov so vam na voljo v podatkovni bazi SI-STAT.
Naša spletna stran uporablja piškotke za potrebe analize obiska. Z nadaljnim brskanjem po spletišču soglašate z uporabo piškotkov.   Podrobnosti