Statistika gradbenih dovoljenj za stavbe, Slovenija, april 2018

V aprilu 2018 izdanih 17 % manj gradbenih dovoljenj za stavbe kot v marcu 2018

V aprilu je bilo za stanovanjske stavbe pridobljenih 26 %, za nestanovanjske stavbe pa 11 % manj gradbenih dovoljenj kot v prejšnjem mesecu. Z gradbenimi dovoljenji, pridobljenimi v tem mesecu, je bilo največ stanovanj načrtovanih v osrednjeslovenski statistični regiji.

  • 18. 5. 2018 ob 10:30
  • |
  • začasni podatki

Načrtovana površina stavb za 19 % manjša kot v marcu 

Aprila 2018 je bilo pridobljenih za 17 % manj gradbenih dovoljenj kot marca 2018. Manj gradbenih dovoljenj je bilo pridobljenih za obe vrsti stavb, za stanovanjske in za nestanovanjske stavbe (prvih je bilo za 26 %, drugih za 11 % manj). Celotna površina  načrtovanih stavb bo merila nekaj več kot 102.000 m2, kar je za 19 % manj od površine stavb, predvidenih z gradbenimi dovoljenji, izdanimi v marcu 2018 (površina načrtovanih stanovanjskih stavb je manjša za 32 %, površina  nestanovanjskih stavb pa za 6 %).

Od v aprilu 2018 izdanih gradbenih dovoljenj jih je bilo 99 % izdanih za novogradnje, 1 % pa za spremembo namembnosti. Število gradbenih dovoljenj za novogradnje je bilo za 17 % nižje kot v marcu 2018 in za 28 % nižje kot v aprilu 2017; površina predvidenih novih gradenj je bila za 19 % manjša kot v prejšnjem mesecu in za 18 % manjša kot v istem mesecu prejšnjega leta.

Načrtovanih 36 % manj stanovanj kot v marcu

Z gradbenimi dovoljenji za stavbe, izdanimi v aprilu 2018, je bila predvidena gradnja 179 stanovanj, to je 36 % manj stanovanj kot v marcu 2018. Od vseh v aprilu 2018 predvidenih stanovanj jih je 7 načrtovanih v večstanovanjskih stavbah, eno v nestanovanjski stavbi, vsa preostala pa v enostanovanjskih stavbah. Stanovanja v enostanovanjskih stavbah bodo merila povprečno 164 m2, stanovanja v večstanovanjskih stavbah pa povprečno 98 m2.

Z izdajo gradbenih dovoljenj v aprilu 2018 je bilo predvidenih za 35 % manj gradenj novih stanovanj kot v marcu 2018 in za 34 % manj kot v aprilu 2017. Njihova površina naj bi bila za 28 % manjša kot v marcu 2018 in za 31 % manjša kot v aprilu 2017.

Največ stanovanj se bo gradilo v osrednjeslovenski statistični regiji 

Z gradbenimi dovoljenji, izdanimi v aprilu 2018, je predvidenih največ stanovanj v osrednjeslovenski statistični regiji: 47 ali 26 % vseh. Naslednji po številu predvidenih gradenj stanovanj sta bili podravska (35 ali 20 % vseh) in savinjska statistična regija (22 ali 12 % vseh). V drugih regijah je z gradbenimi dovoljenji, izdanimi v aprilu 2018, načrtovanih manj stanovanj; najmanj v koroški statistični regiji, 4 stanovanja, v primorsko-notranjski statistični regiji pa z v aprilu izdanimi gradbenimi dovoljenji ni bilo načrtovano nobeno stanovanje.      

Površina stavb, Slovenija, april 2016 - april 20181)
Površina stavb, Slovenija, april 2016 - april 2018<sup>1)</sup>
1) Podatki za 2018 so začasni.
Vir: SURS
Gradbena dovoljenja za stavbe in načrtovana stanovanja, Slovenija, april 2018
Stavbe Načrtovana stanovanja
številom2številom2
Skupaj422102.25817928.792
  stanovanjske stavbe17441.23017828.701
  nestanovanjske stavbe24861.028191
Vir: SURS
Indeksi gradbenih dovoljenj, Slovenija
NovogradnjaNačrtovana nova stanovanja
IV 2018
III 2018
IV 2018
IV 2017
IV 2018
III 2018
IV 2018
IV 2017
Število83,172,265,366,5
Površina81,081,972,268,9
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Končni podatki za leto 2018 bodo objavljeni 19. aprila 2019.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.