Svetovni dan muzejev

Muzeji in galerije v Sloveniji pripravili v 2016 okoli 1.960 razstav in okoli 37.000 izobraževalnih programov

Mednarodni muzejski dan: Muzeji, muzejske zbirke in galerije v Sloveniji so v 2016 pripravili 1.960 razstav. Ogledalo si jih je v povprečju približno 7.612 obiskovalcev na dan.  

  • 14. 5. 2018 ob 10:30
  • |
  • brez statusa

Mednarodni muzejski svet, ICOM, je 18. maj razglasil za mednarodni dan muzejev pred 41 leti, in zdaj ga praznujejo že v več kot 35.000 muzejskih ustanovah v vsaj 140 državah sveta. Med njimi je tudi Slovenija z mrežo raznovrstnih muzejev in galerij, ki na ta dan vabijo na brezplačen ogled. Tema letošnjega muzejskega dne je Hiperpovezani muzeji: novi pristopi, novi obiskovalci.

Razstavo si ogleda povprečno od 1.200 do 1.400 obiskovalcev

Zadnji podatki o muzejih, galerijah in muzejskih zbirkah se nanašajo na leto 2016. Takrat so te ustanove pripravile 1.960 razstav (304 stalne in 1.656 občasnih). To je za 48 % več, kot so jih pripravile v prvem letu samostojne Slovenije. Takrat je bilo v muzejih in drugih razstaviščih na ogled 1.326 razstav. Podatek o povprečni obiskanosti posamezne razstave pokaže, da si je v 1991 posamezno razstavo ogledalo povprečno 1.283 obiskovalcev, v 2006 malo manj, 1.247, v 2016 pa 1.418 obiskovalcev. Vse razstave v 2016 si je ogledalo skoraj 2,8 milijona obiskovalcev; od tega je bilo 27 % otrok in mladine.

Slovenski muzeji in galerije so v 2016 s približno četrtino razstavami (s 467 razstavami) gostovali še v drugih ustanovah; z največ razstavami so gostovali v drugem kraju v Sloveniji, s 77 % razstav ali s 358 razstavami; s 83 razstavami so gostovali v drugih državah članicah EU in s 26 razstavami zunaj EU.

 
Muzeji in galerije so v 2016 iztržili nekaj več kot 4,2 milijona evrov od prodaje vstopnic, obiskovalec pa je v povprečju plačal za ogled razstave 3,65 evra. Vendar vsem obiskovalcem ni bilo treba plačati vstopnine; po naših podatkih so muzeji in galerije izdali tudi več kot 520.000 brezplačnih vstopnic.

Muzejsko bogastvo

Med muzejskimi predmeti je največ vizualnih oz. likovnih predmetov (vključno s fotografijami); v 2016 jih je bilo približno 44 %. Od muzejskih predmetov vseh vrst je bilo inventariziranih skoraj 76 %, med vizualnimi pa skoraj 89 %. Muzeji in galerije pridobijo največ predmetov z donacijami (v 2016 so jih dobili tako 69 %) in z odkupi (v 2016: 17 %), preostalo so pridobili kako drugače (9 %) in z arheološkimi izkopavanji (4 %). Muzejski in galerijski delavci ocenjujejo, da je skupna vrednost v 2016 pridobljenih in odkupljenih predmetov približno okrog 2,8 milijona evrov.

Izobraževalna vloga muzejev

V muzejih pripravljajo za obiskovalce tudi različne delavnice, vodene oglede, interaktivne programe, predavanja, pogovore ipd. V letu 2016 so pripravili 36.857 takih aktivnosti, ki se jih je udeležilo več kot 872.000 oseb, od tega je bilo več kot 56 % otrok in mladine.
Podrobnejši pregled pokaže še, da je bilo v ponujenem programu največ, 70 %, vodenih ogledov (splošnih in posebnih). Tudi udeležba je bila pri takih ogledih največja; udeležilo se jih več kot 57 % vseh obiskovalcev muzejev in galerij. Taka oblika ogledov je bila najzanimivejša tudi za otroke in mladino (udeležilo se jih je namreč več kot 59 % vseh otrok in mladine); sledile so delavnice (23 %), interaktivni programi (14 %), predavanja, pogovori ipd. (skupaj okrog 4 %).

Muzejski uslužbenci

Po zadnjih podatkih je v 2016 v muzejih, muzejskih zbirkah, galerijah delalo 1.055 zaposlenih oseb in 2.200 zunanjih sodelavcev. Od redno zaposlenih jih je bilo nekaj več kot 16 % mlajših od 35 let in večina (946) jih je bila zaposlena s polnim delovnim časom. Med zunanjimi sodelavci so prevladovali študenti (33 %), sledili so delavci z avtorskimi pogodbami, samozaposleni v kulturi, samostojni podjetniki (s. p.), prostovoljni delavci in drugi.

Dostop do vseh muzejev in galerij ponuditi vsem!

Dostop do muzejev in galerij za gibalno ovirane osebe je v letu 2016 delno uredilo 51 % teh ustanov, 33 % teh ustanov pa je omogočilo tem osebam povsem urejen dostop. Senzorno oviranim osebam dostop do muzejev in galerij še ni bil omogočen v takem obsegu.  Do takrat so jim ga omogočili 4 % teh ustanov, 38 % jim ga je omogočilo delno, preostalih 58 % muzejev in galerij pa dostopa za senzorno ovirane osebe še ni ponujalo.

Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.