Prebivalstvo, podrobni podatki, Slovenija, 1. januar 2018

1. januarja 2018 vsak peti prebivalec občin Gorenja vas – Poljane in Komenda mlajši od 15 let

1. januarja 2018 je v prebivalstveno največjih štirih občinah živelo skupaj več kot 508.000 prebivalcev. Najmanjši dve občini (Hodoš, Osilnica) sta imeli po manj kot 400 prebivalcev. Povprečno najstarejši so bili prebivalci občine Kostel (50,6 leta).

  • 17. 5. 2018 ob 10:30
  • |
  • končni podatki
Veliko majhnih in malo velikih občin

V štirih občinah z najmanj 50.000 prebivalci (Ljubljana, Maribor, Kranj in Koper) je na začetku letošnjega leta živelo skoraj 25 % vseh prebivalcev Slovenije.

V Ljubljani, po številu prebivalcev največji občini, se je število prebivalcev v letu 2017 povečalo za 600 (0,2 %), na več kot 289.500. Število prebivalcev se je povečalo še v 90 drugih občinah, od tega najizraziteje v občinah Mengeš in Divača (za 2,1 %).

V 110 občinah z manj kot 5.000 prebivalci pa je živelo 15 % prebivalcev. Dve občini sta imeli manj kot 400 prebivalcev: Hodoš 362, Osilnica pa 370 prebivalcev. 


Najmlajši, najstarejši, naj …


Povprečno najmlajši prebivalci so živeli v občini Komenda (38,0 leta), povprečno najstarejši pa v občini Kostel (50,6 leta). 

Največ otrok (0–14 let) med prebivalci je bilo v občinah Komenda (21,1 %) in Gorenja vas – Poljane (21,0 %). Delež otrok se je v letu 2017 sicer najbolj povečal v občini Rogašovci, in sicer za 1,1 odstotne točke (na 14,4 %). Največji delež prebivalcev, starih 80 ali več let, je bil v občinah Osilnica in Gornji Grad (8,6 %).

Število žensk je v največjem številu presegalo število moških v občini Murska Sobota (111 žensk na 100 moških), razmeroma najmanj žensk pa je živelo v občini Zavrč (62 žensk na 100 moških).


Novosti v bazi SI-STAT

V podatkovni bazi SI−STAT objavljene časovne vrste podatkov o celotnem prebivalstvu Slovenije in o posameznih prebivalstvenih skupinah smo dopolnili s podatki po stanju na 1. januar 2018. Prikazani podatki se v večini tabel nanašajo na dve stanji, na začetek leta in na sredino leta. Podatki so na voljo za pet ravni izkazovanja - po občinah, upravnih enotah, statističnih regijah, kohezijskih regijah ter za vso Slovenijo.

 

Interaktivna karta: Delež prebivalcev, starih 65 ali več let, občine, Slovenija, 1. januar 2018

Obvestilo

Za prikaz vsebine je potrebno strinjanje s piškotki.

Več o piškotkih

Vir: SURS
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.