Indeksi cen inputov v kmetijstvu, Slovenija, marec 2018

Cene inputov v kmetijstvu v marcu 2018 na mesečni ravni nižje za 0,2 %

Cene proizvodov in storitev za tekočo porabo v kmetijstvu so se v marcu 2018 glede na februar 2018 znižale povprečno za 0,2 %, cene proizvodov in storitev za investicije v kmetijstvu pa so se malenkostno zvišale.

  • 14.5.2018
  • |
  • začasni podatki
Indeksi cen inputov v kmetijstvu
Z indeksi cen inputov v kmetijstvu, tj. cen proizvodov in storitev za kmetijsko proizvodnjo, spremljamo gibanje cen proizvodov in storitev za tekočo porabo (npr. cene semen poljščin, gnojil, krmil ipd.) in za investicije v kmetijstvu (npr. cene kmetijske mehanizacije in opreme).

V marcu 2018 cene inputov v kmetijstvu nižje le na mesečni ravni
Cene inputov v kmetijstvu so bile v marcu 2018 glede na februar 2018 nižje v povprečju za 0,2 %, glede na marec 2017 pa so bile višje v povprečju za 2,2 %.

Nižje cene proizvodov in storitev za tekočo porabo v kmetijstvu
Cene proizvodov in storitev za tekočo porabo v kmetijstvu so se v marcu 2018 glede na februar 2018 znižale v povprečju za 0,2 %, medtem ko so bile na letni ravni višje v povprečju za 1,7 %.

Nižje cene v skupini energija in maziva; višje cene večine gnojil
V povprečju za 2,3 % so bile v marcu 2018 glede na februar 2018 nižje cene v skupini energija in maziva (znižale so se le cene goriv, cene električne energije in maziv pa se niso spremenile).

V istem obdobju so se cene gnojil zvišale v povprečju za 0,8 %. Najvišjo rast so dosegle cene dušikovih in fosfatnih gnojil (v povprečju za 1,3 %), cene NPK-gnojil so bile višje v povprečju za 0,5 %, medtem ko so se cene PK-gnojil znižale v povprečju za 1,6 %.

Cene proizvodov in storitev za investicije v kmetijstvu malenkostno višje
Cene proizvodov in storitev za investicije v kmetijstvu so bile v marcu 2018 glede na februar 2018 višje v povprečju za 0,1 %, na letni ravni pa za 3,5 %.

V marcu 2018 se cene opreme na mesečni ravni niso spremenile, medtem ko so se cene zgradb zvišale v povprečju za 0,2 %.

Cene inputov v kmetijstvu v 1. četrtletju 2018 višje
Cene inputov v kmetijstvu so bile v 1. četrtletju 2018 v povprečju za 1,3 % višje kot v 4. četrtletju 2017 in za 2,6 % višje kot v 1. četrtletju 2017.

Cene proizvodov in storitev za tekočo porabo v kmetijstvu so bile v 1. četrtletju 2018 glede na 4. četrtletje 2017 višje v povprečju za 1,1 %. Najbolj so se zvišale cene gnojil (v povprečju za 5,0 %), najmanj pa cene v skupini vzdrževanje opreme (v povprečju za 0,1 %).

Cene proizvodov in storitev za investicije v kmetijstvu so se v 1. četrtletju 2018 glede na 4. četrtletje 2017 zvišale v povprečju za 1,7 %. Cene opreme so se zvišale v povprečju za 2,2 %, cene zgradb pa za 0,6 %.
Mesečne stopnje rasti cen inputov v kmetijstvu, Slovenija
Mesečne stopnje rasti cen inputov v kmetijstvu, Slovenija
1) Input 1 (proizvodi in storitve za tekočo porabo v kmetijstvu).
2) Input 2 (proizvodi in storitve za investicije v kmetijstvu).
Vir: SURS
Indeksi cen inputov v kmetijstvu, Slovenija, mesečno
III 2018
Ø 2015 
III 2018
II 2018
III 2018
III 2017 
Proizvodi in storitve za tekočo porabo v kmetijstvu (input 1)99,1199,8101,7
Semena in sadike91,79100,095,3
Energija; maziva103,2797,7102,4
Gnojila in sredstva za izboljšavo tal81,29100,899,8
Sredstva za varstvo rastlin100,89101,4101,6
Veterinarske storitve107,12100,0107,1
Krmila100,85100,0102,0
Vzdrževanje opreme102,59100,3101,3
Vzdrževanje zgradb102,31102,0101,1
Drugi proizvodi in storitve103,67100,3102,9
Proizvodi in storitve za investicije v kmetijstvu (input 2)106,34100,1103,5
Oprema106,32100,0103,8
Zgradbe106,39100,2102,5
Skupaj (input 1 + input 2)101,3399,8102,2
Vir: SURS
Indeksi cen inputov v kmetijstvu, Slovenija, četrtletno
I-III 2018
    Ø 2015    
I-III 2018
X-XII 2017
I-III 2018
I-III 2017
Proizvodi in storitve za tekočo porabo v kmetijstvu (input 1)99,22101,1102,1
Semena in sadike91,7997,395,3
Energija; maziva104,69101,6104,1
Gnojila in sredstva za izboljšavo tal80,90105,0101,7
Sredstva za varstvo rastlin99,93100,599,3
Veterinarske storitve107,12100,0107,1
Krmila100,81100,6102,1
Vzdrževanje opreme102,22100,1101,3
Vzdrževanje zgradb101,30100,9100,5
Drugi proizvodi in storitve103,47102,5102,7
Proizvodi in storitve za investicije v kmetijstvu (input 2)106,20101,7103,7
Oprema106,23102,2104,1
Zgradbe106,11100,6102,6
Skupaj (input 1 + input 2)101,37101,3102,6
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Z letom 2018 smo prešli pri izračunih indeksov cen v kmetijstvu na novo bazno obdobje 2015=100. Mesečni in letni bazni indeksi cen inputov v kmetijstvu so sedaj razpoložljivi od leta 2010.

Mesečni podatki za tekoče leto so začasni. Ob vsakokratni Prvi objavi se ti podatki lahko popravijo in dopolnijo z novimi podatki. Mesečni podatki dobijo status končnih podatkov z objavo letnih podatkov (najkasneje konec februarja naslednjega leta).
Podrobni podatki in časovne vrste podatkov so vam na voljo v podatkovni bazi SI-STAT.
Naša spletna stran uporablja piškotke za potrebe analize obiska. Z nadaljnim brskanjem po spletišču soglašate z uporabo piškotkov.   Podrobnosti