Dan Evrope

Dan Evrope

9. maj praznujemo kot dan Evrope v spomin na začetek nastajanja današnje Evropske unije. Slovenija je vanjo vstopila 1. maja 2004. V Sloveniji so bili stopnja brezposelnosti, cene ter minimalna plača nižje kot v celotni EU.

  • 7. 5. 2018 ob 10:30
  • |
  • brez statusa
Slovenija in EU

9. maj praznujemo kot dan Evrope v spomin na začetek nastajanja današnje Evropske unije. Na ta dan leta 1950 je namreč takratni francoski zunanji minister Robert Schuman pozval evropske države, naj združijo svojo proizvodnjo premoga in jekla. Ta povezava je pozneje prerasla v današnjo EU. Slovenija je vanjo vstopila 1. maja 2004. Površina Slovenije je približno 0,5 % ozemlja EU, njeno prebivalstvo pa je približno 0,4 % prebivalstva celotne EU. Po deležu površine, pokrite z gozdom (64 %), je Slovenija tretja država v EU, takoj za Finsko (71 %) in Švedsko (67 %).

Ženske, ki so rojevale v 2016 v Sloveniji, so bile večinoma neporočene in že stare 30 let  

V Sloveniji se je v letu 2016 rodilo v povprečju 1,58 otroka na eno žensko v rodni dobi, v EU pa 1,60 otroka. Ženske, ki so v letu 2016 rodile v Sloveniji, so bile stare povprečno 30,9 leta, v celotni EU pa 30,6 leta. Po deležu otrok, ki so se v letu 2016 rodili neporočenim staršem, je bila Slovenija (skupaj z Bolgarijo) druga v EU (58,6 %), takoj za Francijo (59,7 %). 

V Sloveniji se je največ mladih izobraževalo, v celotni EU pa je bilo največ mladih delovno aktivnih  


Med mladimi v starostni skupini 20–24 let v Sloveniji je bilo v letu 2016 11,8 % takih, ki se niso niti izobraževali niti niso bili delovno aktivni (v celotni EU je bil delež takih višji: 16,7 %), 42,0 % takih, ki so se  izobraževali in niso delali (v EU: 32,6 %), 23,2 % takih, ki so bili delovno aktivni in se niso več izobraževali (v EU: 33,5 %), 23 % takih, ki so se izobraževali in delali (v EU: 17,2 %), in 21,3 % takih, ki so delali navadno ob koncih tedna (v EU: 29,0 %). 

Stopnja brezposelnost in cene ter minimalna plača v Sloveniji nižje kot v celotni EU


Stopnja brezposelnosti je bila v Sloveniji v februarju 2018 5,3-odstotna, v celotni EU pa 7,1-odstotna. Najnižja je bila na Češkem (2,4-odstotna), najvišja v Grčiji (20,8-odstotna).
Minimalna mesečna plača v Sloveniji je v januarju 2018 znašala 843 EUR, pred 10 leti pa 539 EUR. Najvišjo minimalno plačo v EU so imeli v 2016 v Luksemburgu (1.999 EUR).
Cene proizvodov in storitev so bile v Sloveniji v letu 2016 za 18 % nižje od povprečja v celotni EU. Najdražja med državami članicami je bila Danska; tam so bile cene proizvodov in storitev za 39 % višje od povprečja v celotni EU-28.
Prebivalci Slovenije potovali več v tujino kot doma

Cilj večine potovanj prebivalcev Slovenije je bila tujina; trajala so povprečno več kot 4 prenočitve, medtem ko je večina prebivalcev drugih evropskih držav dopust preživela v domači državi; v kraju, ki je bil cilj njihovega potovanja, pa so prenočili povprečno od enkrat do trikrat. Prebivalci Slovenije smo v največjem številu potovali na Hrvaško.
Od evropskih držav je bila po odstotku vseh prenočitev turistov najbolj turistična država Španija (22 % od vseh prenočitev turistov v Evropi); sledila ji je Italija (15 %).
V letu 2016 je bilo največ odhodov z letališča Jožeta Pučnika v Nemčijo in Združeno kraljestvo. 
Še nekaj dejstev o življenju v Sloveniji in v celotni EU:
  • V prvem četrtletju 2017 je internet uporabljalo vsak dan ali skoraj vsak dan 68 % prebivalcev Slovenije, starih od 16—74 let (v celotni EU: 72 %), e-veščine pa jih je obvladalo zelo dobro 30 % (v celotni EU: 31 %).
  • V Sloveniji je bilo v 2017 vključenih v izobraževanje 12 % odraslih (od 25—64 let), medtem ko jih je bilo v povprečju v celotni EU 10,9 %.
  • V letu 2016 sta približno dve tretjini (66,5 %) prebivalcev Slovenije ocenili svoje zdravstveno stanje z oceno zelo dobro ali dobro (v celotni EU: 67,5 %).
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.