Indeksi cen življenjskih potrebščin, Slovenija, april 2018

Inflacija v aprilu 2018: na letni ravni 1,5-odstotna, na mesečni 0,7-odstotna

V aprilu 2018 smo imeli na letni in mesečni ravni inflacijo (1,5- oz. 0,7-odstotno). V primerjavi z aprilom prejšnjega leta se je blago podražilo za 1,5 %, storitve pa za 1,6 %. Letno inflacijo so višali dražja hrana ter gorivo in energija, mesečno pa dražja obleka in obutev ter počitniški paketi.

  • 30.4.2018
  • |
  • končni podatki

Inflacija v aprilu na letni ravni 1,5-odstotna

V aprilu 2018 smo imeli na letni ravni 1,5-odstotno inflacijo (v istem mesecu prejšnjega leta 1,8-odstotno), povprečna 12-mesečna rast je bila 1,3-odstotna (v istem mesecu prejšnjega leta 0,8-odstotna).

Storitve so se v enem letu podražile za 1,6 %, blago pa za 1,5 %. Cene blaga dnevne porabe so se zvišale za 3,0 %, cene trajnega blaga in poltrajnega blaga pa so se znižale za 2,0 % oz. 1,0 %.

K skupnemu dvigu cen na letni ravni so največ, za 0,6 odstotne točke, prispevale višje cene hrane (za 3,8 %), med temi pa v največji meri višje cene sadja in mesa (za 10,1 % oz. 8,4 %). 0,5 odstotne točke so doprinesle še višje cene goriv in energije (toplotna energija se je podražila za 13,6 %, tekoča goriva za 10,5 %, goriva in maziva za 4,8 %).

Na drugi strani so letno inflacijo po 0,2 odstotne točke ublažile nižje cene obutve (za 6,5 %) in avtomobilov (za 4,2 %).
 

Cene v povprečju višje tudi na mesečni ravni


Cene življenjskih potrebščin so bile v aprilu 2018 v povprečju za 0,7 % višje kot v prejšnjem mesecu. K mesečni inflaciji so 0,4 odstotne točke prispevale višje cene oblačil in obutve (za 5,3 %), 0,3 odstotne točke pa višje cene počitniških paketov (za 11,2 %). Po 0,1 odstotne točke so doprinesla dražja goriva in maziva (za 1,8 %) ter druge aprilske podražitve.

Mesečno inflacijo so po 0,1 odstotne točke ublažile nižje cene prevoza potnikov z letalom (za 21,6 %) in nižje cene sadja (za 5,3 %).


Harmonizirani indeksi cen življenjskih potrebščin


Letna rast cen, merjena s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin, je bila v aprilu 2018 1,9-odstotna (v istem mesecu prejšnjega leta je bila 1,7-odstotna), povprečna 12-mesečna rast cen je bila 1,5-odstotna (v istem obdobju prejšnjega leta 0,8-odstotna), mesečna rast cen pa je bila 0,4-odstotna.

Blago in storitve so se v aprilu 2018 na letni ravni podražili za 1,9 %. Blago dnevne porabe se je podražilo za 3,4 %, medtem ko sta se trajno in poltrajno blago pocenili, prvo za 2,4 %, drugo za 0,6 %.

Letna stopnja inflacije, merjena s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin, je bila v marcu 2018 v državah članicah EMU 1,3-odstotna (v februarju 2018 1,1-odstotna). V državah članicah EU je bila 1,5-odstotna (v februarju 2018 1,4-odstotna). Najnižja je bila na Cipru (−0,4-odstotna), najvišja pa v Romuniji (4,0-odstotna); v Sloveniji je bila 1,5-odstotna.

Letne stopnje rasti cen življenjskih potrebščin, Slovenija
Letne stopnje rasti cen življenjskih potrebščin, Slovenija
Vir: SURS
Indeksi cen življenjskih potrebščin, Slovenija
IV 18
IV 17
IV 18
III 18 
IV 18 
XII 17
I–IV 18
I–IV 17
IV 18–V 17
IV 17–V 16
IV 18
Ø 15 
Skupaj101,5100,7100,8101,4101,3102,86
01 Hrana in brezalkoholne pijače103,799,4101,4103,1102,4105,50
02 Alkoholne pijače in tobak102,2100,0100,9102,5102,6104,28
03 Oblačila in obutev98,3105,3100,599,6100,2104,27
04 Stanovanja, voda, električna energija, plin in drugo gorivo103,2100,4101,0103,1102,7104,34
05 Stanovanjska in gospodinjska oprema in tekoče vzdrževanje stanovanj101,6100,5100,4100,5100,1101,37
06 Zdravstvo101,999,8101,0101,2100,5102,39
07 Prevoz99,7100,199,599,8100,698,25
08 Komunikacije98,5100,2101,998,498,8104,13
09 Rekreacija in kultura101,1103,0101,099,8100,399,79
10 Izobraževanje103,9100,0100,4103,9102,5104,52
11 Restavracije in hoteli102,4100,5102,1102,5102,0105,39
12 Raznovrstno blago in storitve101,5100,1100,6101,5101,3103,85
  Blago101,5100,5100,5101,3101,2102,19
  Storitve101,6101,0101,5101,4101,5104,32
Vir: SURS
Harmonizirani indeksi cen življenjskih potrebščin v stopnjah rasti, Slovenija
IV 18
IV 17
IV 18
III 18 
IV 18 
XII 17
I–IV 18
I–IV 17
IV 18–V 17
IV 17–V 16
IV 181)
Ø 15 
Skupaj1,90,40,81,61,5103,07
01 Hrana in brezalkoholne pijače4,1-0,61,43,12,4105,14
02 Alkoholne pijače in tobak2,00,00,72,42,7104,17
03 Oblačila in obutev-1,44,0-0,7-0,6-0,4102,90
04 Stanovanja, voda, električna energija, plin in drugo gorivo3,70,51,33,63,1104,90
05 Stanovanjska in gospodinjska oprema in tekoče vzdrževanje stanovanj0,60,40,3-0,4-0,799,79
06 Zdravstvo2,6-0,11,81,80,5103,08
07 Prevoz0,40,1-0,30,41,199,34
08 Komunikacije-0,30,82,5-0,8-0,6104,96
09 Rekreacija in kultura1,21,90,81,11,3101,16
10 Izobraževanje3,40,00,33,42,2104,16
11 Restavracije in hoteli2,60,32,02,71,9105,52
12 Raznovrstno blago in storitve1,10,10,41,11,2103,96
  Blago1,90,40,51,41,2101,90
  Storitve1,90,61,52,11,9105,13
1) Indeksi.
Vir: SURS
Podrobni podatki in časovne vrste podatkov so vam na voljo v podatkovni bazi SI-STAT.
Naša spletna stran uporablja piškotke za potrebe analize obiska. Z nadaljnim brskanjem po spletišču soglašate z uporabo piškotkov.   Podrobnosti