Prihodi in prenočitve turistov, Slovenija, april 2018

V aprilu skoraj milijon turističnih prenočitev

V aprilu 2018 smo našteli več kot 386.000 prihodov turistov in več kot 924.000 njihovih prenočitev. Več kot 68 % vseh turističnih prenočitev so ustvarili tuji turisti, med temi pa največ italijanski turisti.

  • 8.6.2018
  • |
  • začasni podatki

Več kot 112.000 domačih in skoraj 274.000 tujih turistov
V turističnih nastanitvenih obratih je bilo v aprilu 2018 zabeleženih več kot 386.000 prihodov turistov in več kot 924.000 njihovih prenočitev. Prihodov tujih turistov je bilo skoraj 274.000, njihovih prenočitev pa skoraj 633.000. Prihodov domačih turistov je bilo več kot 112.000, njihovih prenočitev pa skoraj 292.000. Tuji turisti so v aprilu ustvarili 68 % vseh prenočitev turistov.

Največkrat prenočili italijanski turisti
Ključni trgi, od koder so k nam prihajali tuji turisti, ki so med tujimi turisti ustvarili v aprilu 2018 pri nas največ prenočitev, so bili Italija (17 % ali skoraj 108.000), Avstrija (13 %), Nemčija (9 %), Srbija (5 %), Hrvaška (5 %) ter Madžarska (4 %).

Največ prenočitev v aprilu v hotelih
Več kot 548.000 ali 59 % vseh prenočitev turistov v aprilu 2018 je bilo ustvarjenih v hotelih, 11 % v apartmajskih in počitniških naseljih, 8 % v kampih, 4 % mladinskih hotelih in 4 % v zasebnih sobah, apartmajih in hišah.

Največ prenočitev v aprilu v zdraviliških občinah
Z vidika vrst turističnih občin pa je bilo v aprilu 2018 ustvarjenih največ prenočitev turistov v zdraviliških občinah (26 % ali skoraj 245.000), nato v obmorskih občinah (21 %), v gorskih občinah (19 %) in v občini Ljubljana (16 %).

Več podatkov v podatkovni bazi SI-STAT
Podrobnejši začasni mesečni podatki o nastanitvenih zmogljivostih ter o prihodih in prenočitvah turistov po občinah in o prihodih in prenočitvah turistov po državah so na voljo v podatkovni bazi SI-STAT.

Prihodi in prenočitve turistov po ključnih trgih, od koder turisti prihajajo, april 2018 – začasni podatki
Prihodi turistovPrenočitve turistov
IV 2018IV2018
število
število
Skupaj386.441924.376
Domači112.456291.721
Tuji273.985632.655
  od tega
  iz Italije51.211107.563
  iz Avstrije30.76081.169
  iz Nemčije21.09057.084
  iz Srbije14.04931.752
  iz Hrvaške13.63028.645
  iz Madžarske11.39226.033
Vir: SURS
Prihodi in prenočitve turistov po vrstah občin in glavnih vrstah nastanitvenih obratov, april 2018 – začasni podatki
Prihodi turistovPrenočitve turistov
IV 2018
število
število
Skupaj386.441924.376
Vrste občin
  Zdraviliške občine73.834244.524
  Gorske občine85.088172.599
  Obmorske občine71.893190.350
  Ljubljana73.786150.761
  Mestne občine37.42880.592
  Druge občine44.41285.550
Vrste nastanitvenih objektov
  Hoteli236.540548.469
  Apartmajska in počitniška naselja40.498105.308
  Kampi26.46173.196
  Mladinski hoteli 18.00940.389
  Zasebne sobe, apartmaji, hiše17.85640.364
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO

NOVA PODATKOVNA VIRA

Podatke o prihodih in prenočitvah turistov ter o turističnih zmogljivostih v Sloveniji smo na Statističnem uradu Republike Slovenije do leta 2018 zbirali s tiskanimi vprašalniki (raziskovanje Prihodi in prenočitve turistov). V letu 2018 smo začeli uporabljati nova podatkovna vira. Podatke o nastanitvenih obratih in o njihovih zmogljivostih bomo prevzemali iz Registra nastanitvenih obratov, podatke o prihodih in prenočitvah turistov in o zasedenosti turističnih nastanitvenih kapacitet pa iz sistema za poročanje eTurizem. Zaradi prehoda na nov podatkovni vir ter spremenjene metodologije zajema podatkov (pred letom 2018 v mesečnih podatkih niso bili zajeti manjši nastanitveni obrati, ki so imeli v svoji ponudbi manj kot 10 ležišč, od leta 2018 pa so v mesečnih podatkih zajeti vsi nastanitveni obrati) podatki od januarja 2018 niso primerljivi s podatki pridobljenimi pred tem datumom. Mesečni podatki do decembra 2017 se nahajajo v arhivu.

V prehodnem obdobju smo del podatkov (za januar, februar in marec 2018) pridobili še s tiskanimi vprašalniki (kot v preteklosti), del pa smo jih že prevzeli iz novih podatkovnih virov. Od aprila 2018 dalje bomo kot podatkovni vir uporabljali le še prej omenjena vira Register nastanitvenih obratov in eTurizem, zbiranje s tiskanimi vprašalniki pa bomo povsem opustili.

V omenjenem prehodnem obdobju je pri objavah podatkov prišlo tudi do zamud in morda se bo to še kdaj zgodilo tudi v prihodnje. Če smo vam s tem povzročili težave, se vam opravičujemo in vas prosimo za razumevanje.

Podrobni podatki in časovne vrste podatkov so vam na voljo v podatkovni bazi SI-STAT.
Naša spletna stran uporablja piškotke za potrebe analize obiska. Z nadaljnim brskanjem po spletišču soglašate z uporabo piškotkov.   Podrobnosti