Demografski dogodki, Slovenija, 4. četrtletje 2017

V 4. četrtletju leta 2017 negativen naravni in pozitiven selitveni prirast, skupni prirast pozitiven

V 4. četrtletju leta 2017 je bil naravni prirast negativen, selitveni pa pozitiven. Skupni prirast je bil 990 oseb.

  • 25. 4. 2018 ob 10:30
  • |
  • začasni podatki

Negativen naravni prirast
V četrtem četrtletju 2017 se je rodilo 4.809, umrlo pa je 5.075 prebivalcev. Naravni prirast je bil tako negativen (–266), njegova vrednost na 1.000 prebivalcev (–0,5) pa je glede na enako obdobje leta 2016 ostala nespremenjena.
Število rojenih je bilo sicer za 47 (1,0 %), število umrlih pa za 62 (1,2 %) višje kot v istem obdobju leta 2016.

Manj porok in razvez
V četrtem četrtletju 2017 je zakonsko zvezo sklenilo 759 parov, razvezalo pa se je 614 parov. V primerjavi s četrtim četrtletjem leta 2016 je bilo zabeleženih manj sklenjenih zakonskih zvez (za 21,9 %) in manj razvez (za 10,5 %).

Več notranjih selitev
V četrtem četrtletju 2017 je bilo registriranih 28.950 notranjih selitev ali za 0,9 % več kot v istem četrtletju leta 2016.

Selitveni prirast državljanov Slovenije sedemindvajseto četrtletje zapored negativen
V četrtem četrtletju 2017 se je v Slovenijo priselilo več prebivalcev kot v enakem obdobju leta 2016. Priselilo se jih je namreč 5.514 ali za 28 % več kot v četrtem četrtletju 2016. Odselilo se je 4.258 prebivalcev ali za 5 % več kot v enakem obdobju leta 2016. Število odseljenih državljanov Slovenije (2.238) je bilo znova višje od števila odseljenih tujih državljanov (2.020).

Selitveni prirast tujih državljanov je bil pozitiven (za 2.534), selitveni prirast državljanov Slovenije pa negativen; iz države se je namreč odselilo 1.278 državljanov Slovenije več, kot se jih je vanjo priselilo.
Živorojeni in umrli, Slovenija
Živorojeni in umrli, Slovenija
1) Začasni podatki.
Vir: SURS
Demografski dogodki, Slovenija
X–XII 2016X–XII 20171)
številona 1.000
prebivalcev2)
številona 1.000
prebivalcev2)
Živorojeni4.7629,24.8099,2
Umrli5.0139,75.0759,7
Naravni prirast-251-0,5-266-0,5
Priseljeni iz tujine4.3058,35.51410,6
Odseljeni v tujino4.0387,84.2588,2
Selitveni prirast2670,51.2562,4
Skupni prirast160,09901,9
Sklenjene zakonske zveze9721,97591,5
Razvezane zakonske zveze6861,36141,2
Notranje selitve28.70355,328.95055,6
1) Začasni podatki.
2) Vrednosti so izračunane iz absolutnih podatkov in zaradi zaokroževanja niso vedno enake seštevku/razliki posameznih kazalnikov.
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Četrtletni podatki za leto 2017 so začasni. Končni četrtletni podatki za leto 2017 bodo objavljeni 23. julija 2018.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.