Indeksi cen inputov v kmetijstvu, Slovenija, februar 2018

Cene inputov v kmetijstvu v februarju 2018 za 0,2 % višje kot v mesecu pred tem

Cene proizvodov in storitev za tekočo porabo v kmetijstvu so se v februarju 2018 glede na januar 2018 zvišale povprečno za 0,1 %, cene proizvodov in storitev za investicije v kmetijstvu pa za 0,3 %.

  • 13.4.2018
  • |
  • začasni podatki

Indeksi cen inputov v kmetijstvu
Z indeksi cen inputov v kmetijstvu, tj. cen proizvodov in storitev za kmetijsko proizvodnjo, spremljamo gibanje cen proizvodov in storitev za tekočo porabo (npr. cene semen poljščin, gnojil, krmil ipd.) in za investicije v kmetijstvu (npr. cene kmetijske mehanizacije in opreme).
 
Cene inputov v kmetijstvu v februarju 2018 na mesečni in letni ravni višje
Cene inputov v kmetijstvu so bile v februarju 2018 glede na januar 2018 višje v povprečju za 0,2 %, glede na februar 2017 pa v povprečju za 2,7 %.
Cene proizvodov in storitev za tekočo porabo v kmetijstvu so bile v povprečju za 0,1 % višje kot v prejšnjem mesecu, cene proizvodov in storitev za investicije v kmetijstvu pa za 0,3 %.
 
Cene v skupini energija in maziva višje kot v prejšnjem mesecu
V skupini energija in maziva so se v februarju 2018 glede na prejšnji mesec podražila goriva za gretje (povprečno za 0,9 %) in motorna goriva (za 0,5 %), cene električne energije in maziv pa se niso spremenile.
  
Cene gnojil na mesečni ravni v povprečju nižje
Cene gnojil so bile v februarju 2018 v povprečju za 0,1 % nižje kot v prejšnjem mesecu. Cene NPK-gnojil so bile v povprečju za 0,2 % nižje, cene drugih gnojil pa so bile nespremenjene.
 
Cene proizvodov in storitev za investicije v kmetijstvu na mesečni ravni v povprečju višje
Cene proizvodov in storitev za investicije v kmetijstvu so bile v februarju 2018 v povprečju za 0,3 % višje kot v prejšnjem mesecu. Cene opreme so bile v povprečju višje za 0,3 %, cene zgradb pa v povprečju za 0,4 %. 
  

Mesečne stopnje rasti cen inputov v kmetijstvu, Slovenija
Mesečne stopnje rasti cen inputov v kmetijstvu, Slovenija
1) Input 1 (proizvodi in storitve za tekočo porabo v kmetijstvu).
2) Input 2 (proizvodi in storitve za investicije v kmetijstvu).
Vir: SURS
Indeksi cen inputov v kmetijstvu, Slovenija
II 2018
Ø 2015 
II 2018
I 2018
II 2018
II 2017 
Proizvodi in storitve za tekočo porabo v kmetijstvu (input 1)99,35100,1102,1
Semena in sadike91,79100,095,3
Energija; maziva105,66100,5105,5
Gnojila in sredstva za izboljšavo tal80,6599,999,7
Sredstva za varstvo rastlin99,45100,098,2
Veterinarske storitve107,12100,0107,1
Krmila100,85100,1102,2
Vzdrževanje opreme102,29100,5101,3
Vzdrževanje zgradb100,3499,199,7
Drugi proizvodi in storitve103,35100,0102,7
Proizvodi in storitve za investicije v kmetijstvu (input 2)106,28100,3103,8
Oprema106,32100,3104,2
Zgradbe106,18100,4102,5
Skupaj (input 1 + input 2)101,49100,2102,7
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Mesečni podatki za tekoče leto so začasni. Ob vsakokratni Prvi objavi se ti podatki  lahko popravijo in dopolnijo z novimi podatki. Mesečni podatki dobijo status končnih podatkov z objavo letnih podatkov (najkasneje konec februarja naslednjega leta).
Podrobni podatki in časovne vrste podatkov so vam na voljo v podatkovni bazi SI-STAT.
Naša spletna stran uporablja piškotke za potrebe analize obiska. Z nadaljnim brskanjem po spletišču soglašate z uporabo piškotkov.   Podrobnosti