Aktivno in neaktivno prebivalstvo, Slovenija, 2017

Stopnja anketne brezposelnosti v 2017 najnižja v zadnjih osmih letih

V letu 2017 je bila stopnja anketne brezposelnosti 6,6-odstotna, za 1,4 odstotne točke nižja kot v letu 2016. Znižala se je v vseh statističnih regijah. Število delovno aktivnih (959.000) se je v primerjavi z 2016 povišalo za 4,8 %, število anketno brezposelnih (67.000) pa znižalo za 15,4 %.  

  • 11. 4. 2018 ob 10:30
  • |
  • končni podatki

Število aktivnih oseb (1.027.000) se je v letu 2017 povišalo za 3,2 % (ali 32.000) v primerjavi z letom 2016. Med njimi je bilo 959.000 delovno aktivnih (za 4,8 % ali 44.000 več kot v 2016) in 67.000 brezposelnih (za 15,4 % ali 12.000 manj kot v 2016). Med brezposelnimi je bilo 47 % moških in 53 % žensk. V primerjavi z letom 2016 se je znižalo tudi število neaktivnih oseb. Bilo jih je 730.000, kar je za 4,2 % ali 32.000 manj kot v letu poprej.Število zaposlenih se povečuje; v letu 2017 jih je bilo 819.000; za 4,3 % (ali 34.000) več kot v 2016 in za skoraj 10 % (9,7 % oz. 73.000) več kot v 2014. Med njimi je bilo največ zaposlenih v delovnem razmerju, in sicer 672.000 zaposlenih v delovnem razmerju za nedoločen čas (za 3,4 % več kot v 2016), 101.000 v delovnem razmerju za določen čas (za 7,8 % več kot v 2016), sledile so osebe, ki so delale prek študentskega servisa (bilo jih je 33.000 ali 7,6 % več kot v 2016) in zaposleni v drugih oblikah dela (13.000).

V primerjavi z letom 2016 se je povečalo tudi število samozaposlenih. V 2017 jih je bilo 113.000, kar je za 4,4 % (ali 5.000) več kot v letu poprej.

6,6-odstotna stopnja brezposelnosti in 54,6-odstotna stopnja delovne aktivnosti
Stopnja anketne brezposelnosti je bila s 6,6 % najnižja po letu 2009 (5,9 %). Med moškimi je bila 5,8 % (za 1,7 odstotne točke manj kot v 2016), med ženskami pa 7,5 % (za 1,1 odstotne točke manj kot v 2016).

Med moškimi, starimi 15 ali več let, je bilo delovno aktivnih 59,5 % (za 2,8 odstotne točke več kot v 2016), medtem ko je bilo delovno aktivnih žensk, starih 15 ali več let, 49,8 % (za 2,2 odstotne točke več kot v 2016). Skupna stopnja delovne aktivnosti v Sloveniji je v 2017 znašala 54,6 % in bila za 2,5 odstotne točke višja kot v 2016 in hkrati najvišja po letu 2010 (ko je znašala 54,9 %).

Stopnja brezposelnosti se je znižala v vseh statističnih regijah
Stopnja brezposelnosti se je v letu 2017 v primerjavi z 2016 znižala v vseh statističnih regijah. Najnižja je bila v koroški in posavski statistični regiji (4,3 %), najvišja pa v pomurski (9,6 %) in obalno-kraški (8,1 %) statistični regiji. V primerjavi s preteklimi nekaj leti se je stopnja brezposelnosti najbolj znižala v koroški statistični regiji, saj je bila v 2017 za 7,9 odstotne točke nižja kot v 2014.

Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.