Indeksi vrednosti opravljenih gradbenih del, Slovenija, januar 2018

Vrednost opravljenih gradbenih del za 14,5 % višja kot v decembru 2017 in za 75,9 % višja kot v januarju 2017

Vrednost v januarju 2018 opravljenih gradbenih del je bila višja od vrednosti del, opravljenih v prejšnjem mesecu, in višja od vrednosti del, opravljenih v januarju 2017.

  • 15.3.2018
  • |
  • začasni podatki
Vrednost v januarju 2018 opravljenih gradbenih del višja kot v prejšnjem mesecu 

Vrednost v januarju 2018 opravljenih gradbenih del je bila višja od vrednosti gradbenih del, opravljenih v decembru 2017, in sicer za 14,5 %. Vrednost opravljenih gradbenih del na stavbah je bila višja za 19,0 %, na gradbenih inženirskih objektih pa za 13,8 %.

Vrednost v januarju 2018 opravljenih gradbenih del višja kot v januarju 2017

Vrednost v januarju 2018 opravljenih gradbenih del je bila na letni ravni višja za 75,9 %. Vrednost teh del na stavbah je bila tokrat višja za 56,6 %, na gradbenih inženirskih objektih pa za 83,8 %. 
 
Vrednost v januarju 2018 opravljenih gradbenih del za več kot 19 % višja od povprečja za leto 2015

Vrednost v januarju 2018 opravljenih gradbenih del je bila za 19,7 % višja od povprečja za leto 2015; višja od tega povprečja je bila na obeh vrstah objektov: na stavbah za 76,8 %, na gradbenih inženirskih objektih pa za 5,2 %.
Realni indeksi vrednosti opravljenih gradbenih del1), Slovenija (Ø2015=100)
Realni indeksi vrednosti opravljenih gradbenih del<sup>1)</sup>, Slovenija (&Oslash2015=100)
Realni indeksi vrednosti opravljenih gradbenih del, Slovenija
I 2018
XII 2017 
I 2018
I 2017
I 2018
 Ø 2015 
Gradbeništvo114,5175,9119,7
  stavbe119,0156,6176,8
  gradbeni inženirski objekti113,8183,8105,2
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Z letom 2018 smo pri izračunu indeksov prešli na novo bazno leto 2015.
Iz podatkov so izločeni vplivi sezone in koledarja.

Podatki za zadnje 3 mesece so začasni. Ob vsakokratni objavi se podatki za zadnje 3 mesece lahko popravijo in dopolnijo z novimi podatki.

Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.