Povprečne mesečne plače, Slovenija, januar 2018

Povprečna bruto plača za januar 2018 za 3,7 % nižja od plače za december 2017

Povprečna bruto plača za januar 2018 je znašala 1.659,27 EUR; od plače za december 2017 je bila nižja predvsem zaradi manjšega obsega izplačanih izrednih izplačil (13. plač in božičnic).

  • 15. 3. 2018 ob 10:30
  • |
  • začasni podatki

Povprečna plača za januar 2018 nižja od plače za december 2017
Povprečna bruto plača za januar 2018 je znašala 1.659,27 EUR; od bruto plače za december 2017 je bila nižja, nominalno za 3,7 %, realno pa za 2,9 %. Povprečna neto plača za januar 2018 je znašala 1.077,73 EUR; od neto plače za december 2017 je bila nominalno nižja za 4,6 %, realno pa za 3,8 %. Znižanje povprečne plače je bilo predvsem posledica manjšega obsega izplačanih izrednih izplačil (13. plač in božičnic).

V primerjavi s plačo za januar 2017 se je povprečna bruto plača za januar 2018 zvišala, in sicer nominalno za 4,2 %, realno pa za 2,7 %.

Znižanje povprečne plače glede na plačo za december 2017 opaznejše v zasebnem sektorju
Povprečna neto plača za januar 2018 se je v primerjavi s plačo za december 2017 znižala v obeh sektorjih, v zasebnem sektorju za 5,3 %, v javnem sektorju pa za 3,5 % (v institucionalnem sektorju država je bila nižja za 1,0 %).

Povprečna plača za januar 2018 najvišja v dejavnosti rudarstvo
Povprečna neto plača za januar 2018 je bila višja od plače za december 2017 le v dejavnosti rudarstvo (za 33,7 %; predvsem zaradi izplačanih višjih izrednih izplačil), v dejavnosti javne uprave, obrambe in obvezne socialne varnosti (za 1,7 %) ter v dejavnosti izobraževanje (za 0,1 %). V vseh preostalih dejavnostih je bila povprečna neto plača za januar 2018 nižja od plače za december 2017; znižanje je bilo najopaznejše v dejavnosti oskrba z električno energijo, plinom in paro (za 16,6 %; predvsem zato, ker so bila izplačana izredna izplačila nižja kot v prejšnjem mesecu).

Povprečna neto plača za januar 2018 je bila najvišja v dejavnosti rudarstvo (1.760,95 EUR), najnižja pa v drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih (750,60 EUR).

Povprečna neto plača za januar 2018 najvišja v osrednjeslovenski statistični regiji
Povprečna neto plača za januar 2018 je bila najvišja v osrednjeslovenski statistični regiji (1.167,24 EUR); od slovenskega povprečja je bila višja za 8,3 %. Višjo povprečno neto plačo od slovenskega povprečja so sicer imeli le še v jugovzhodni Sloveniji (za 2,6 %).

Povprečna plača po področjih dejavnosti SKD 2008, Slovenija, januar 2018
Povprečna plača po področjih dejavnosti SKD 2008, Slovenija, januar 2018
Vir: SURS
Povprečne mesečne plače pri pravnih osebah, Slovenija
I 2018Ø XI 2017-I 2018I 2018
XII 2017
I 2018
I 2017
EURindeks
Bruto1.659,271.713,1596,3104,2
Javni sektor1.936,411.962,2797,2104,2
  od tega sektor država1.918,151.922,5699,0103,5
Zasebni sektor1.526,941.594,1295,8104,8
Neto1.077,731.119,7795,4103,7
Javni sektor1.246,691.267,9396,5103,6
  od tega sektor država1.238,591.241,7699,0103,0
Zasebni sektor997,061.048,9894,7104,3
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO

Podrobneje razčlenjeni in obenem končni podatki o povprečnih mesečnih plačah v Sloveniji za januar 2018 bodo objavljeni 26. marca 2018 v podatkovni bazi SI-STAT na spletnih straneh Statističnega urada RS.

Iz podatkov niso izločeni vplivi sezone in koledarja.

Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.