Indeksi gradbenih stroškov za stanovanja, Slovenija, 4. četrtletje 2017

Gradbeni stroški za nova stanovanja v 4. četrtletju 2017 višji kot v 3. četrtletju 2017

Gradbeni stroški za nova stanovanja so bili v 4. četrtletju 2017 višji kot v prejšnjem in višji kot v istem četrtletju prejšnjega leta.

  • 15.3.2018
  • |
  • končni podatki

Gradbeni stroški za nova stanovanja višji kot v prejšnjem četrtletju 

Gradbeni stroški za nova stanovanja so bili v 4. četrtletju 2017 višji v vseh treh primerjavah: glede na 3. četrtletje 2017 za 2,3 %, glede na 4. četrtletje 2016 za 4,8 % in od povprečja za leto 2010 za 9,1 %. V celem letu 2017 pa so bili za 4,8 % višji kot v celem letu 2016. 

Stroški gradbenega materiala višji kot v prejšnjem četrtletju
 
Tudi stroški gradbenega materiala so bili višji v vseh omenjenih primerjavah; glede na prejšnje četrtletje so bili višji za 0,8 %, glede na 4. četrtletje 2016 za 3,5 %, od povprečja za leto 2010  pa za 9,9 %. V celem letu 2017 pa so bili za 3,5 % višji kot v celem letu 2016.

Stroški dela višji kot v prejšnjem četrtletju 

Stroški dela pri gradnji novih stanovanj so bili v tem četrtletju glede na prejšnje četrtletje višji drugič zapored; tokrat so bili višji za 4,1 %. Glede na 4. četrtletje 2016 so bili višji za 6,4 %, glede na povprečje za leto 2010 pa za 8,2 %. Tudi v celem letu 2017 so bili višji kot v celem prejšnjem letu, in sicer za 6,5 %.

Indeksi gradbenih stroškov za nova stanovanja, Slovenija (Ø 2010=100)
Indeksi gradbenih stroškov za nova stanovanja, Slovenija (Ø 2010=100)
Vir: SURS
Indeksi gradbenih stroškov za nova stanovanja, Slovenija
X–XII 2017
VII–IX 2017
X–XII 2017
X–XII 2016
I–XII 2017
I–XII 2016
X–XII 2017
Ø 2010
Gradbeni stroški102,3104,8104,8109,1
  stroški materiala100,8103,5103,5109,9
  stroški dela104,1106,4106,5108,2
Vir: SURS
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.