Svetovni dan potrošnikov

Potrošniki optimistični in aktivni na digitalnem tržišču

Ob svetovnem dnevu potrošnikov smo zbrali nekaj statističnih podatkov o vedno bolj optimističnem razpoloženju med potrošniki pri nas. Tema letošnjega svetovnega dneva potrošnikov je ustvarjanje pravičnejšega digitalnega tržišča. Zato smo dodali tudi nekaj podatkov o spletnem nakupovanju v Sloveniji.

  • 12. 3. 2018 ob 10:30
  • |
  • brez statusa

15. marca 1962 je takratni predsednik ZDA J. F. Kennedy kot prvi voditelj katerekoli države spregovoril v nagovoru v kongresu o potrošnikih in njihovih pravicah. Leta 1983 je v spomin na ta vizionarski govor postal 15. marec tudi uradno svetovni dan pravic potrošnikov. Glavna tema letošnjega svetovnega dneva potrošnikov je ustvarjanje pravičnejšega digitalnega tržišča.

Ob tej priložnosti predstavljamo nekaj statističnih podatkov o razpoloženju potrošnikov in njihovih spletnih nakupih v Sloveniji.

Potrošniki tako optimistični kot v zadnjem času še nismo bili

Razpoloženje potrošnikov merimo s kazalnikom zaupanja potrošnikov, in ta kaže, da se je v zadnjih letih močno izboljšalo. Vrednost omenjenega kazalnika narašča že od sredine 2013 (izjemi sta bila druga polovica 2015 in začetek 2016). Na koncu leta 2017 je dosegel najvišjo vrednost v celotnem obdobju od marca 1996, tj. od takrat, ko smo v Sloveniji začeli spremljati mnenje potrošnikov. Poleg tega je bila vrednost tega kazalnika v decembru 2017 prvič pozitivna, kar pomeni, da je bilo več potrošnikov optimističnih kot pesimističnih.

Glavni razlog za dobro razpoloženje potrošnikov je bilo njihovo optimistično pričakovanje glede gospodarskega stanja v državi in glede brezposelnosti, ki se je v zadnjem obdobju, kot kažejo naši podatki, močno izboljšalo. V nekoliko manjši meri, pa vseeno precej, se je izboljšalo tudi pričakovanje potrošnikov glede finančnega stanja v gospodinjstvih in glede varčevanja.

Slovenija se je po vrednosti kazalnika zaupanja potrošnikov uvrstila med preostalimi članicami EU približno na sredino oz. nekoliko nad povprečje celotne EU in blizu povprečja držav v evrskem območju. Drugače je bilo razpoloženje potrošnikov najboljše na Finskem, najslabše pa v Grčiji.

Pričakovanja potrošnikov v Sloveniji glede finančnega stanja v gospodinjstvih so bolj pesimistična od povprečja v celotni EU, vendar so se mu v zadnjem času precej približala, njihova pričakovanja glede gospodarskega stanja v Sloveniji pa so v zadnjem času višja oz. bolj optimistična od povprečja v celotni EU. Tako optimistični glede pričakovanega finančnega stanja v gospodinjstvih in gospodarskega stanja v državi potrošniki v Sloveniji še nismo bili.


Obvestilo

Za prikaz vsebine je potrebno strinjanje s piškotki.

Več o piškotkihPotrošniki na digitalnem tržišču

Med 16–74 let starimi osebami v Sloveniji je bilo v letu 2017 82 % takih, ki so že uporabljale internet, 79 % pa takih, ki so ga uporabljale redno. 44 % rednih uporabnikov interneta je vsaj enkrat v zadnjih treh mesecih pred anketiranjem tudi kupovalo prek spleta. Število spletnih kupcev v zadnjem desetletju narašča. V letu 2007 jih je bilo v Sloveniji 145.000, v letu 2012 352.000, v letu 2017 pa že 532.000.

V letu 2017 je skoraj polovica spletnih kupcev opravila 1–2 nakupa, več kot tretjina pa 3–5 nakupov. Več kot polovica je zanje odštela manj kot 100 evrov, skoraj tretjina pa od 100 do 499 evrov.

Nekaj podatkov o spletnih nakupih lahko najdete na spodnjem grafikonu, več o tej temi pa lahko preberete v objavi Spletno nakupovanje, Slovenija, 2017.


Obvestilo

Za prikaz vsebine je potrebno strinjanje s piškotki.

Več o piškotkih

Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.