Cene energentov, Slovenija, 4. četrtletje 2017

Cene zemeljskega plina in električne energije za gospodinjske odjemalce so se v četrtem četrtletju 2017 znižale

Povprečna cena zemeljskega plina za gospodinjske odjemalce je bila v Sloveniji v četrtem četrtletju 2017 za 1 % nižja kot v tretjem četrtletju. V istem obdobju se je povprečna cena električne energije za gospodinjske odjemalce znižala za 6 %.

  • 5.3.2018
  • |
  • začasni podatki

Cene zemeljskega plina in električne energije za negospodinjske odjemalce višje

Povprečna cena električne energije za gospodinjske odjemalce je v Sloveniji v četrtem četrtletju 2017 znašala 0,15 EUR/kWh, to je 6 % manj kot v tretjem četrtletju. Povprečna cena električne energije za negospodinjske odjemalce brez davka na dodano vrednost je v četrtem četrtletju 2017 znašala 0,08 EUR/kWh, to je 6 % več kot v tretjem četrtletju.

Povprečna cena zemeljskega plina za gospodinjske odjemalce se je v četrtem četrtletju glede na tretje četrtletje 2017 znižala za 1 % in je znašala 0,05 EUR/kWh. Povprečna cena zemeljskega plina za negospodinjske odjemalce brez davka na dodano vrednost je v četrtem četrtletju 2017 znašala 0,03 EUR/kWh, to je za 9 % več kot v tretjem četrtletju. 

Cene električne energije v Sloveniji so bile v prvem polletju 2017 pod povprečjem EU

Mednarodna primerjava cen električne energije za prvo polletje 2017 kaže, da je cena električne energije z vsemi davki za gospodinjske odjemalce (2.500-5.000 kWh letne porabe) v Sloveniji znašala 79 % povprečja v EU-28, cena brez DDV za negospodinjske odjemalce (500-2.000 MWh letne porabe) pa 69 % povprečja v EU-28.

V istem obdobju je cena zemeljskega plina za gospodinjske odjemalce z vsemi davki (5.556-55.556 kWh letne porabe) v Sloveniji znašala 95 % povprečja v EU-28, cena brez DDV za negospodinjske odjemalce (2.777.778-27.777.778 kWh letne porabe) pa je presegla povprečje v EU-28 za 4 %.

Cene zemeljskega plina, Slovenija in EU
Cene zemeljskega plina, Slovenija in EU
Vir: Ministrstvo za infrastrukturo in prostor - Direktorat za energijo
Cene električne energije, Slovenija in EU
Cene električne energije, Slovenija in EU
Vir: Ministrstvo za infrastrukturo in prostor - Direktorat za energijo
METODOLOŠKO OPOZORILO
Podatki za četrto četrtletje 2017 bodo postali končni najkasneje čez tri mesece.

Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.