Indeksi cen inputov v kmetijstvu, Slovenija, 2017

Cene inputov v kmetijstvu v 2017 povprečno za 0,9 % višje kot v 2016

Cene proizvodov in storitev za tekočo porabo v kmetijstvu so se v letu 2017 glede na leto 2016 zvišale v povprečju za 0,4 %, cene proizvodov in storitev za investicije v kmetijstvu pa za 2,1 %.

  • 28.2.2018
  • |
  • končni podatki

Indeksi cen inputov v kmetijstvu
Z indeksi cen inputov v kmetijstvu, tj. cen proizvodov in storitev za kmetijsko proizvodnjo, spremljamo gibanje cen proizvodov in storitev za tekočo porabo (npr. cene semen poljščin, gnojil, krmil ipd.) in za investicije v kmetijstvu (npr. cene kmetijske mehanizacije in opreme).
 
Cene inputov v kmetijstvu v 2017 višje kot v 2016
Cene inputov v kmetijstvu so bile v 2017 glede na 2016 višje povprečno za 0,9 %. Cene proizvodov in storitev za tekočo porabo v kmetijstvu so bile višje povprečno za 0,4 %, cene proizvodov in storitev za investicije v kmetijstvu pa za 2,1 %.
 
Cene goriv v skupini energija in maziva višje kot v 2016
Od goriv v skupini energija in maziva so se v letu  2017 glede na prejšnje leto podražila goriva za gretje (povprečno za 13,7 %), motorna goriva (povprečno za 9,5 %) in maziva (povprečno za 1,2 %).
 
Cene gnojil v 2017 v povprečju nižje kot v 2016
Cene gnojil so se v letu 2017 glede na leto 2016 znižale povprečno za 11,1 %. Od enostavnih gnojil so se najbolj pocenila dušikova gnojila (povprečno za 12,3 %), od sestavljenih gnojil pa PK-gnojila (za 11,5 %).
  
Cene proizvodov in storitev za investicije v kmetijstvu v 2017 v povprečju višje
Cene proizvodov in storitev za investicije v kmetijstvu so bile v letu 2017 glede na leto 2016 višje povprečno za 2,1 %. Cene opreme so bile višje povprečno za 1,7 %, cene zgradb pa za 2,5 %.
 
Obvestilo o končnih podatkih za 2017
Mesečni podatki za referenčno leto 2017 so bili do te objave začasni.
Po zadnji mesečni objavi, tj. objavi za december 2017 (14. februarja 2018), so bili mesečni bazni indeksi cen naslednjih kategorij revidirani, in to za obdobje maj 2017–december 2017: Input 1, Veterinarske storitve, Skupaj (input 1 + input 2). Z objavo letnih podatkov za leto 2017 so mesečni podatki za leto 2017 postali končni podatki.
Povprečne letne stopnje rasti cen inputov v kmetijstvu in kmetijskih pridelkov pri pridelovalcih, Slovenija
Povprečne letne stopnje rasti cen inputov v kmetijstvu in kmetijskih pridelkov pri pridelovalcih, Slovenija
Vir: SURS
Indeksi cen inputov v kmetijstvu, Slovenija
Ø 2017
Ø 2010 
Ø 2017
Ø 2016
XII 2017
XII 2016 
Proizvodi in storitve za tekočo porabo v kmetijstvu (input 1)107,8100,4102,6
Semena in sadike113,3101,2101,8
Energija; maziva104,7109,3108,9
Gnojila in sredstva za izboljšavo tal94,988,9100,6
Sredstva za varstvo rastlin118,597,496,7
Veterinarske storitve110,7104,7107,1
Krmila110,597,7100,3
Vzdrževanje opreme114,9101,4101,5
Vzdrževanje zgradb107,899,998,1
Drugi proizvodi in storitve106,2100,4100,2
Proizvodi in storitve za investicije v kmetijstvu (input 2)112,6102,1102,9
Oprema111,9101,7102,8
Zgradbe114,2102,5103,0
Skupaj (input 1 + input 2)109,3100,9102,7
Vir: SURS
Podrobni podatki in časovne vrste podatkov so vam na voljo v podatkovni bazi SI-STAT.
Naša spletna stran uporablja piškotke za potrebe analize obiska. Z nadaljnim brskanjem po spletišču soglašate z uporabo piškotkov.   Podrobnosti