Zakol živine v klavnicah, Slovenija, december 2017

V slovenskih klavnicah so v decembru 2017 pridobili manj mesa kot v prejšnjem mesecu

V slovenskih klavnicah so v decembru 2017 zaklali okoli 3.077.000 kljunov perutnine, okoli 24.000 prašičev in okoli 12.000 glav govedi.

  • 23.2.2018
  • |
  • začasni podatki

V slovenskih klavnicah pridobili v decembru 2017 manj mesa kot v novembru 2017
V slovenskih klavnicah so v decembru 2017 zaklali ovc in prašičev več, goved, konj in perutnine pa manj kot v novembru 2017. Ovc so zaklali za okoli 97 % več (ali približno 700 ovc več), prašičev pa za okoli 13 % več (ali okoli 3.000 prašičev več). Goved so zaklali za okoli 19 % manj (ali okoli 3.000 živali manj), konj za okoli 17 % manj (ali približno 30 konj manj) in perutnine za približno 4 % manj (ali približno 125.000 živali manj).

Mase trupov v decembru 2017 zaklanih živali so glede na november 2017 v glavnem sledile spremembam v številu posameznih vrst teh živali. Masa trupov v decembru 2017 zaklanih ovc je bila za približno 78 % večja kot v prejšnjem mesecu (ali za okoli 7.000 kg), masa prašičev za približno 7 % (ali za okoli 144.000 kg) in masa perutnine za približno 1 % (ali za okoli 53.000 kg). Masa trupov zaklanih goved je bila za okoli 17 % manjša kot v prejšnjem mesecu (ali za okoli 681.000 kg), masa trupov zaklanih konj pa za približno 9 % (ali za 3.000 kg).

Prašičev in goved zaklanih v decembru 2017 manj kot v decembru 2016
Ovc, konj in perutnine je bilo v decembru 2017 zaklanih več kot v decembru 2016, in sicer ovc za okoli 54 %, konj za okoli 9 % in perutnine za okoli 6 %. Prašičev in goved pa je bilo zaklanih manj, prvih za približno 8 %, drugih pa za približno 4 % manj.

Spremembe v masi trupov v decembru 2017 zaklanih živali v primerjavi z decembrom 2016 so sledile spremembam v številu zaklanih živali: masa trupov zaklanih ovc je bila v decembru 2017 za točno 51 % večja kot v decembru 2016, masa konj za približno 20 % in masa perutnine za okoli 9 %; mase trupov preostalih vrst zaklanih živali pa so bile manjše: masa trupov prašičev za okoli 8 %, masa trupov goved pa za okoli 7 %.


V decembru 2017 so v slovenskih klavnicah zaklali 19 glav uvoženih govedi, ki so skupaj tehtale približno 8 ton (uvožene so bila iz Italije in Hrvaške). Zakola uvoženih prašičev in perutnine v decembru 2017 nismo zaznali.

Masa trupov v klavnicah zaklane živine, Slovenija
Masa trupov v klavnicah zaklane živine, Slovenija
Viri: SURS, MKGP, UVHVVR
Zakol živine v klavnicah, Slovenija, december 2017
Zaklane živaliMasa očiščenih trupov
številoskupaj (t)povprečna (kg)
Konji12929223,43
Govedo11.5503.367291,54
Prašiči24.1942.10987,18
Ovce1.3591712,53
Koze45116,20
Kunci78011,30
Perutnina3.077.1975.7651,87
Viri: SURS, MKGP, UVHVVR
Indeksi števila in mase trupov zaklane živine, Slovenija
XII 2017
XI 2017 
XII 2017
XII 2016
številomasaštevilomasa
Konji83,290,8109,3119,9
Govedo81,583,296,193,3
Prašiči113,2107,392,392,4
Ovce197,2178,4154,3151,0
Perutnina96,1100,9106,3109,2
Viri: SURS, MKGP, UVHVVR
Podrobni podatki in časovne vrste podatkov so vam na voljo v podatkovni bazi SI-STAT.
Naša spletna stran uporablja piškotke za potrebe analize obiska. Z nadaljnim brskanjem po spletišču soglašate z uporabo piškotkov.   Podrobnosti