Povprečne mesečne plače, Slovenija, december 2017

Povprečna plača za december 2017 za 1,9 % nižja od plače za november 2017

Povprečna bruto plača za december 2017 je znašala 1.723,13 EUR; od plače za november 2017 je bila nominalno in realno nižja za 1,9 %. Povprečna mesečna bruto plača za 2017 je bila višja od plače za 2016, in sicer nominalno za 2,7 %, realno pa za 1,3 %.

  • 15. 2. 2018 ob 10:30
  • |
  • začasni podatki

Povprečna plača za december 2017 nižja od plače za november 2017 predvsem zaradi nižjega deleža izplačanih izrednih izplačil
Povprečna plača za december 2017 je znašala 1.723,13 EUR bruto oz. 1.129,76 EUR neto; od plače za november 2017 je bila nominalno in realno nižja za 1,9 %, in sicer predvsem zaradi manjšega obsega izplačanih izrednih izplačil (13. plač in božičnic).

Povprečna mesečna bruto plača za 2017 je znašala 1.626,95 EUR; od plače za 2016 je bila nominalno višja za 2,7 %, realno pa za 1,3 %. Povprečna mesečna neto plača za 2017 je znašala 1.062,00 EUR in je bila od plače za 2016 nominalno višja za 3,1 %, realno pa za 1,7 %.

Povprečna mesečna plača za 2017 višja od plače za 2016 v obeh sektorjih, javnem in zasebnem
Povprečna neto plača za december 2017 je bila v primerjavi s plačo za november 2017 v zasebnem sektorju nižja za 4,1 %, v javnem sektorju pa višja za 2,0 % (v institucionalnem sektorju država je bila višja za 1,4 %).

Povprečna mesečna neto plača za 2017 je v javnem sektorju znašala 1.222,30 EUR, v zasebnem sektorju pa 983,26 EUR; v primerjavi s plačo za 2016 se je v obeh sektorjih zvišala, in sicer v javnem sektorju za 3,1 %, v zasebnem sektorju pa za 3,4 %.

Povprečna mesečna plača najvišja v dejavnosti oskrba z električno energijo, plinom in paro
Mesečna neto plača za 2017 je bila v povprečju najvišja v dejavnosti oskrba z električno energijo, plinom in paro; znašala je 1.541,52 EUR. Tudi zvišanje povprečne mesečne neto plače za 2017 glede na plačo za 2016 je bilo najizrazitejše v tej dejavnosti (za 5,4 %). Povprečna mesečna neto plača za 2017 se je sicer v primerjavi s plačo za 2016 zvišala v vseh dejavnostih.

Povprečna mesečna plača za 2017 višja od plače za 2016 v vseh statističnih regijah
Povprečna mesečna neto plača za 2017 se je glede na plačo za 2016 zvišala v vseh statističnih regijah, najbolj v zasavski, posavski in gorenjski statistični regiji (v vsaki za 3,4 %). V povprečju najvišjo mesečno neto plačo za 2017 so imeli v osrednjeslovenski statistični regiji (1.152,68 EUR ali za 8,5 % višjo od slovenskega povprečja).

Povprečna mesečna neto plača po področjih dejavnosti SKD 2008, Slovenija
Povprečna mesečna neto plača po področjih dejavnosti SKD 2008, Slovenija
Vir: SURS
Povprečne mesečne plače pri pravnih osebah, Slovenija
XII 2017Ø I-XII 2017Ø X-XII 2017XII 2017
XI 2017
XII 2017
XII 2016
Ø I-XII 2017
Ø I-XII 2016
EURindeks
Bruto1.723,131.626,951.700,6498,1104,2102,7
Javni sektor1.993,111.889,541.949,94101,8104,0102,9
  od tega sektor država1.936,651.882,551.919,83101,2103,3102,9
Zasebni sektor1.594,241.497,961.580,7996,0104,8102,9
Neto1.129,761.062,001.112,7698,1105,2103,1
Javni sektor1.291,381.222,301.261,00102,0104,4103,1
  od tega sektor država1.251,731.219,191.240,41101,4103,0102,9
Zasebni sektor1.052,60983,261.041,4895,9106,1103,4
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO

Podrobneje razčlenjeni in obenem končni podatki o povprečnih mesečnih plačah v Sloveniji za december 2017 bodo objavljeni 26. februarja 2018 v podatkovni bazi SI-STAT na spletnih straneh Statističnega urada RS.

Iz podatkov niso izločeni vplivi sezone in koledarja.

Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.