Indeksi industrijske proizvodnje, Slovenija, december 2017

Vrednost industrijske proizvodnje v decembru 2017 na letni ravni višja za 12,2 %

Industrijska aktivnost, prihodek od prodaje in vrednost zalog so bili v decembru 2017 višji kot v decembru 2016.

  • 9.2.2018
  • |
  • začasni podatki

Vrednost industrijske proizvodnje v decembru 2017 višja tako na mesečni kot na letni ravni

Industrijska aktivnost je bila v decembru 2017 na mesečni ravni višja za 2,7 %, na letni ravni pa za 12,2 %. V predelovalnih dejavnostih se je na letni ravni zvišala za 13,3 %; v rudarstvu in v dejavnosti oskrba z električno energijo, plinom in paro se je znižala (za 3,1 % oz za 0,6 %).

V decembru 2017 je bila vrednost industrijske proizvodnje glede na povprečje leta 2010 višja za 32,2 %. V daljšem obdobju se je najizraziteje povečala proizvodnja visoko tehnološko zahtevnih proizvodov; v decembru 2017 je bila glede na povprečje leta 2010 višja za 73,6 %.

Tudi prihodek od prodaje v decembru 2017 višji na mesečni in na letni ravni

Prihodek od prodaje v industriji se je v decembru 2017 glede na november 2017 zvišal za 1,9 %, glede na december 2016 pa za 14,2 %. Prihodek od prodaje se je v decembru 2017 glede na december 2016 najbolj povečal  v industrijskih podjetjih v proizvodnji proizvodov za investicije, in sicer za 23,3 %.

V obdobju od januarja do decembra 2017 so industrijska podjetja ustvarila za 9,7 % višji prihodek kot v istem obdobju prejšnjega leta.

Vrednost zalog industrijskih proizvodov v decembru 2017 višja kot v predhodnem mesecu

Vrednost zalog dokončane in nedokončane proizvodnje se  je v decembru 2017 na mesečni ravni zvišala za 0,8 %. V predelovalnih dejavnostih se je zvišala za 0,9 %, medtem ko se je v rudarstvu znižala za 17,3 %.

Na letni ravni se je vrednost zalog zvišala za 6,5 %, glede na povprečje leta 2010 pa za 21,8 %.

 

Podrobnejši podatki o indeksih industrijske proizvodnje za december 2017 bodo objavljeni v podatkovni bazi SI-STAT na spletnih straneh Statističnega urada RS 14. februarja 2018.
Indeksi industrijske proizvodnje, Slovenija (Ø 2010=100)
Indeksi industrijske proizvodnje, Slovenija (Ø 2010=100)
1) Pri komponenti trend-cikel so zadnji podatki nezanesljivi (problem končnih točk).
Vir: SURS
Indeksi industrijske proizvodnje, Slovenija
XII 2017
XI 2017 
XII 2017
XII 2016
I–XII 2017
I–XII 2016
XII 2017
 Ø 2010 
Industrija - dejavnosti po SKD 2008 (področja)102,7112,2108,0132,2
B Rudarstvo103,696,9103,480,4
C Predelovalne dejavnosti102,8113,3108,7135,9
D Oskrba z el. energijo, plinom in paro99,899,4101,8105,2
Namenske skupine
A Proizvodi za vmesno porabo103,6111,2106,5126,9
  AE Energenti101,399,8101,3102,0
  AI Surovine103,7113,3107,6133,0
B Proizvodi za investicije104,0123,5114,6157,9
C Proizvodi za široko porabo100,5103,9105,1121,6
  CD Trajni proizvodi za široko porabo101,2106,7107,1113,5
  CN Netrajni proizvodi za široko porabo99,7102,7104,5123,2
Tehnološka zahtevnost (Predelovalne dejavnosti)
VTZ Visoko tehnološko zahtevni proizvodi100,1104,1104,5173,6
SVTZ Srednje visoko tehnološko zahtevni proizvodi100,8120,8114,2139,6
SNTZ Srednje nizko tehnološko zahtevni proizvodi101,6114,5107,9138,1
NTZ Nizko tehnološko zahtevni proizvodi103,3107,0103,6106,2
Vir: SURS
Realni indeksi prihodka od prodaje v industriji, Slovenija
XII 2017
XI 2017 
XII 2017
XII 2016
I–XII 2017
I–XII 2016
XII 2017
 Ø 2010 
Industrija - dejavnosti po SKD 2008 (področja)101,9114,2109,7128,6
B Rudarstvo102,691,4106,590,1
C Predelovalne dejavnosti100,6110,7109,5126,3
Namenske skupine
A Proizvodi za vmesno porabo104,4114,6108,0131,4
  AE Energentizzzz
  AI Surovine104,4115,5108,1132,5
B Proizvodi za investicije100,5123,3117,9144,2
C Proizvodi za široko porabo99,3104,4105,5111,9
  CD Trajni proizvodi za široko porabo104,4112,2109,199,2
  CN Netrajni proizvodi za široko porabo95,998,0104,0113,7
z statistično zaupno
Vir: SURS
Indeksi zalog industrijskih proizvodov, Slovenija
XII 2017
XI 2017 
XII 2017
XII 2016
I–XII 2017
I–XII 2016
XII 2017
 Ø 2010 
Industrija - dejavnosti po SKD 2008 (področja)100,8106,5105,7121,8
B Rudarstvo82,756,167,130,6
C Predelovalne dejavnosti100,9106,9106,1123,1
Namenske skupine
A Proizvodi za vmesno porabo98,6102,8101,5108,7
  AE Energentizzzz
  AI Surovine98,7103,5102,2111,1
B Proizvodi za investicije104,3104,8107,9137,6
C Proizvodi za široko porabo102,7113,3110,0133,2
  CD Trajni proizvodi za široko porabo97,2104,2109,060,7
  CN Netrajni proizvodi za široko porabo103,6114,8110,2153,7
z statistično zaupno
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO

Iz podatkov so izločeni vplivi sezone in koledarja.

Podatki za leto 2017 so začasni. Končni podatki za leto 2017 bodo objavljeni najkasneje 10. avgusta 2018.
Podrobni podatki in časovne vrste podatkov so vam na voljo v podatkovni bazi SI-STAT.
Naša spletna stran uporablja piškotke za potrebe analize obiska. Z nadaljnim brskanjem po spletišču soglašate z uporabo piškotkov.   Podrobnosti