Indeksi cen življenjskih potrebščin, Slovenija, januar 2018

Letna rast cen v januarju 2018 1,5-odstotna, na mesečni ravni deflacija (−0,8 %)

V januarju 2018 smo imeli na letni ravni 1,5-odstotno inflacijo, h kateri je največ prispevala dražja hrana. Na mesečni ravni pa smo imeli deflacijo (−0,8-odstotno). 

  • 7.2.2018
  • |
  • končni podatki

Cene v januarju 2018 na letni ravni v povprečju višje za 1,5 %

V januarju 2018 smo imeli na letni ravni 1,5-odstotno inflacijo (v istem mesecu prejšnjega leta 1,3-odstotno), povprečna 12-mesečna rast je bila 1,4-odstotna (v istem mesecu prejšnjega leta 0,1-odstotna).

Blago se je v enem letu podražilo za 1,4 %, storitve pa za 1,7 %.  Od blaga sta se blago dnevne porabe in poltrajno blago podražili, prvo za 2,4 %, drugo za 0,5 %, trajno blago pa se je za 1,7 % pocenilo.

Letno inflacijo je v največji meri zvišala, in to za 0,5 odstotne točke, za 3,0 % dražja hrana (sadje je bilo dražje za 11,6 %, meso za 7,7 %, mleko, sir in jajca pa za 3,2 %, medtem ko so se cene zelenjave znižale za 8,0 %). Po 0,3 odstotne točke so k višji inflaciji prispevale podražitve električne energije, plina in drugih goriv (za 4,0 %).

Letno inflacijo so za 0,2 odstotne točke znižale še nižje cene avtomobilov (za 3,4 %), 0,1 odstotne točke pa je prispevala še cenejša mobilna telefonija (za 1,9 %).


Mesečno rast cen znižale zimske razprodaje

V januarju 2018 so bile cene življenjskih potrebščin v povprečju nižje za 0,8 %, predvsem zaradi zimskih razprodaj oblačil in obutve;  nižje cene oblačil so inflacijo znižale za 0,9 odstotne točke (oblačila za otroke so se pocenila za 17,7 %, za ženske za 17,1 % in za moške za 15,0 %), dodatne 0,1 odstotne točke so prispevale nižje cene obutve (za 7,5 %), 0,2 odstotne točke so prispevali cenejši počitniški paketi (za 5,3 %), 0,1 odstotne točke pa cenejša oprema za šport (za 13,3 %).

Na drugi strani so inflacijo za 0,2 odstotne točke zvišale višje cene hrane (v največji meri meso in zelenjava, ki sta se podražila za 1,5 % oz. 5,3 %). Po 0,1 odstotne točke so prispevali še dražji električna energija, plin in druga goriva (za 1,2 %) ter storitve v skupini restavracije in hoteli (za 1,0 %) ter druge januarske podražitve.

 

Harmonizirani indeksi cen življenjskih potrebščin

Letna rast cen, merjena s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin, je bila v januarju 2018 1,7-odstotna (v istem mesecu prejšnjega leta je bila 1,5-odstotna), povprečna 12-mesečna rast cen pa 1,6-odstotna (v istem obdobju prejšnjega leta 0,0-odstotna). Mesečna rast cen je bila −0,6-odstotna. 

Blago se je v januarju 2018 na letni ravni podražilo za 1,4 %, storitve pa za 2,3 %. Blago dnevne porabe in poltrajno blago sta se podražili, prvo za 2,5 %, drugo za 0,1 %, medtem ko so se cene trajnega blaga znižale za 2,2 %.

Letna stopnja inflacije v državah članicah EMU, merjena s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin, je bila v decembru 2017 1,4-odstotna (v novembru 2017 1,5-odstotna); v državah članicah EU je bila 1,7-odstotna (v novembru 2017 1,8-odstotna); najnižja je bila na Cipru (−0,4-odstotna) ter na Irskem in Finskem (v vsaki 0,5-odstotna), najvišja pa v Estoniji in v Litvi (v vsaki 3,8-odstotna); v Sloveniji je bila 1,9-odstotna.

Deleži glavnih skupin v indeksu cen življenjskih potrebščin v letih 2017 in 2018
Deleži glavnih skupin v indeksu cen življenjskih potrebščin v letih 2017 in 2018
Vir: SURS
Indeksi cen življenjskih potrebščin, Slovenija
I 18
I 17
I 18 
XII 17
I 18–II 17
I 17–II 16
I 18
Ø 15 
Skupaj101,599,2101,4101,18
01 Hrana in brezalkoholne pijače102,9101,3102,2105,45
02 Alkoholne pijače in tobak103,6100,5102,5103,81
03 Oblačila in obutev100,186,3100,489,57
04 Stanovanja, voda, električna energija, plin in drugo gorivo103,8100,7102,7104,01
05 Stanovanjska in gospodinjska oprema in tekoče vzdrževanje stanovanj100,799,8100,0100,78
06 Zdravstvo100,599,5100,4100,93
07 Prevoz100,099,8101,698,57
08 Komunikacije98,7101,299,9103,40
09 Rekreacija in kultura99,597,9100,596,71
10 Izobraževanje104,0100,2101,6104,35
11 Restavracije in hoteli102,7101,0101,6104,23
12 Raznovrstno blago in storitve101,7100,2101,4103,37
  Blago101,498,8101,3100,49
  Storitve101,799,9101,7102,68
Vir: SURS
Harmonizirani indeksi cen življenjskih potrebščin v stopnjah rasti, Slovenija
I 18
I 17
I 18 
XII 17
I 18–II 17
I 17–II 16
I 181)
Ø 15 
Skupaj1,7-0,61,6101,56
01 Hrana in brezalkoholne pijače3,01,42,2105,12
02 Alkoholne pijače in tobak3,60,32,7103,79
03 Oblačila in obutev-0,5-14,6-0,388,46
04 Stanovanja, voda, električna energija, plin in drugo gorivo4,40,93,1104,44
05 Stanovanjska in gospodinjska oprema in tekoče vzdrževanje stanovanj-0,3-0,2-0,699,28
06 Zdravstvo0,8-0,10,2101,12
07 Prevoz0,5-0,22,199,46
08 Komunikacije-0,61,40,2103,79
09 Rekreacija in kultura1,0-1,51,298,79
10 Izobraževanje3,40,21,5104,04
11 Restavracije in hoteli2,81,01,4104,48
12 Raznovrstno blago in storitve1,20,21,6103,70
  Blago1,4-1,11,4100,29
  Storitve2,30,21,9103,79
1) Indeksi.
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO

Z letom 2018 uvajamo novo metodologijo izračunavanja inflacije, po kateri v indeksu cen življenjskih potrebščin (ICŽP) in harmoniziranem indeksu cen življenjskih potrebščin (HICŽP) gibanje cen za hrano, pijačo in tobak prikazujemo izključno na podlagi podatkov iz podatkovnih baz trgovcev. Več o tem si lahko preberete na 
http://www.stat.si/StatWeb/File/DocSysFile/9841/spremembe_v_izracunu_inflacije_2018.pdf

Podobno kot v prejšnjih letih smo spremenili uteži; te zdaj temeljijo na povprečju izdatkov iz Raziskovanja o porabi v gospodinjstvih za leto 2015, preračunanih na cene iz decembra 2017. Uteži pri harmoniziranem indeksu cen življenjskih potrebščin temeljijo na podatkih nacionalnih računov o izdatkih gospodinjstev za končno potrošnjo za leto 2016, prav tako preračunanih na cene iz decembra 2017.

Obenem smo nekoliko revidirali tudi seznam preostalih izdelkov in storitev, katerih cene spremljamo, ter seznam prodajnih mest, kjer spremljamo cene teh izdelkov in storitev.

Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.