Dan varne uporabe interneta

Dan varne uporabe interneta 2018 in e-veščine

V 2017 je internet uporabljalo vsak dan ali skoraj vsak dan 68 % 16–74-letnikov. 30 % oseb, starih 16–74 let, je e-veščine obvladovalo zelo dobro. Med upokojenci je bilo takih, ki so bili brez e-veščin, 56 %, med brezposelnimi pa 26 %.  

  • 6. 2. 2018 ob 10:30
  • |
  • brez statusa

Ustvarjaj, povezuj in širi spoštovanje: prijaznejši internet se začne s teboj. S to mislijo zaznamujemo letošnji 6. februar, dan varne uporabe interneta. Namen tega dneva je spodbuditi uporabnike interneta k ustvarjanju prijaznejšega interneta in k spoštljivemu komuniciranju prek interneta, kar je posebej pomembno zaradi lažnih novic, fake news, spletnega trpinčenja in nadlegovanja.

V prvem četrtletju 2017 je internet uporabljalo vsak dan ali skoraj vsak dan 68 % 16–74-letnikov (v EU-28: 72 %). Obvladovanje veščin, potrebnih za uporabo informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT), na kratko e-veščin, je med osebami zelo različno. Gre za osvojena znanja in spretnosti, ki se merijo s posameznimi aktivnostmi, povezanimi z uporabo IKT. E-veščine sestavljajo štiri vrste (skupine) e-veščin: informacijske, komunikacijske, e-veščine za reševanje problemov in e-veščine za uporabo programske opreme. 

Približno petina oseb brez e-veščin

V letu 2017 je e-veščine obvladalo zelo dobro 30 % 16-74-letnikov (v EU-28: 31 %), osnovne e-veščine je obvladalo 24 % (v EU-28: 26 %), pomanjkljivo je te veščine obvladalo 24 % (v EU-28: 26 %), brez e-veščin pa je bilo 22 % omenjenih oseb (v EU-28: 17 %). Pregled podatkov glede na status aktivnosti oseb pokaže, da je bil delež oseb brez e-veščin najvišji med upokojenci in drugimi neaktivnimi osebami (56 %); brez e-veščin je bilo tudi 26 % brezposelnih oseb.

Obvestilo

Za prikaz vsebine je potrebno strinjanje s piškotki.

Več o piškotkih

 

Stopnja obvladovanja posameznih vrst oz. skupin e-veščin

Informacijske e-veščine: od iskanja informacij do hrambe podatkov na internetu 

Informacijske e-veščine omogočajo prepoznavanje, iskanje, pridobivanje, shranjevanje in analiziranje digitalnih informacij ter presojanje o njihovi pomembnosti in namenu. Te e-veščine je obvladovalo v večji ali manjši meri, 75 % 16–74-letnikov (v EU-28: 78 %); 68 % jih je dobro obvladovalo zahtevnejše (v EU-28: 68 %), 7 % pa osnovne informacijske e-veščine (v EU-28: 10 %).

Informacije o izdelkih ali storitvah je na internetu iskalo 69 % oseb (v EU-28: 65 %), datoteke ali mape je kopiralo ali premikalo 57 % oseb (v EU-28: 60 %), informacije o zdravju je iskalo 54 % oseb (v EU-28: 51 %), informacije na spletnih straneh javnih ustanov je v obdobju 12 mesecev pred anketiranjem pridobivalo 47 % oseb (v EU-28: 41 %) in prostor za hrambo na internetu je uporabljalo 26 % oseb (v EU-28: 30 %).

Komunikacijske e-veščine: od pošiljanja e-pošte, sodelovanja v družabnih omrežjih do telefoniranja prek interneta 

Komunikacijske e-veščine omogočajo komunikacijo s pomočjo digitalnih tehnologij, ki omogočajo delitev informacij in različnih vsebin (slike, besedila, avdio-, videovsebine) z drugimi osebami. Komunikacijske e-veščine je obvladovalo v večji ali manjši meri, 74 % 16–74-letnikov (v EU-28: 79 %); 54 % jih je dobro obvladovalo zahtevnejše (v EU-28: 61 %), 20 % pa osnovne komunikacijske e-veščine (v EU-28: 18 %).

E-pošto je prejemalo ali pošiljalo 69 % oseb (v EU-28: 72 %), v spletnih družabnih omrežjih je sodelovalo 45 % oseb (v EU-28: 54 %), telefoniralo ali videotelefoniralo prek interneta je 37 % oseb (v EU-28: 39 %) in 28 % oseb je nalagalo na spletne strani lastne fotografije, videoposnetke, besedila (v EU-28: 33 %).

E-veščine za reševanje problemov: od spletnega nakupovanja, e-bančništva do nameščanja programske opreme ali aplikacij

E-veščine za reševanje problemov omogočajo reševanje tehničnih, konceptualnih problemov z uporabo digitalnih sredstev ter poznavanje spletnih storitev. Te e-veščine je obvladovalo v večji ali manjši meri, 67 % 16–74-letnikov (v EU-28: 75 %); 49 % jih je dobro obvladovalo zahtevnejše (v EU-28: 55 %), 18 % pa osnovne e-veščine za reševanje problemov (v EU-28: 20 %).

Datoteke ali mape med računalniki in drugimi napravami je prenašalo 53 % oseb (v EU-28: 55 %), prek spleta je nakupovalo v obdobju 12 mesecev pred anketiranjem 46 % oseb (v EU-28: 57 %), storitve e-bančništva je uporabljalo 39 % oseb (v EU-28: 51 %), programsko opremo ali aplikacije je nameščalo 34 % oseb (v EU-28: 48 %), prek spleta je prodajalo izdelke ali nudilo storitve 21 % (v EU-28: 19 %), nastavitve programske opreme (tudi operacijskih sistemov ali varnostnih programov) je spreminjalo 18 % oseb (v EU-28: 29 %), za izobraževanje je uporabljalo spletno gradivo 15 % oseb (v EU-28: 14 %), s predavatelji ali študenti je komuniciralo prek izobraževalnih spletnih strani ali portalov 6 % oseb (v EU-28: 8 %) ter spletnega tečaja se je udeležilo 5 % oseb (v EU-28: 7 %).

E-veščine za uporabo programske opreme: od uporabe programske opreme za urejanje besedil, delo s preglednicami do programiranja

E-veščine za uporabo programske opreme omogočajo ustvarjanje ali urejanje različnih vsebin, programiranje. Te e-veščine je obvladovalo v večji ali manjši meri 57 % 16–74-letnikov (v EU-28: 60 %); 41 % jih je dobro obvladovalo zahtevnejše (v EU-28: 41 %), 16 % pa osnovne e-veščine za uporabo programske opreme (v EU-28: 19 %).

Programsko opremo za urejanje besedil je uporabljalo 54 % oseb (v EU-28: 53 %), programsko opremo za delo s preglednicami 45 % oseb (v EU-28: 38 %), napredne funkcije programske opreme za delo s preglednicami (filtriranje, sortiranje podatkov, uporaba formul) 32 % oseb (v EU-28: 25 %), programsko opremo za urejanje slik, video-ali avdiodatotek 32 % oseb (v EU-28: 36 %), predstavitve ali dokumente z vključitvijo besedila, slik, tabel ali grafikonov je izdelovalo 33 % oseb (v EU-28: 36 %) in računalniški program so programirali ali pisali 4 % oseb (v EU-28: 6 %).

Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.