Prihodek od prodaje v trgovini na drobno, Slovenija, december 2017

Prodaja v trgovini na drobno v 2017 za 8,2 % višja kot v prejšnjem letu

Realni prihodek od prodaje v trgovini na drobno je bil v decembru 2017 za 2,3 % nižji kot v prejšnjem mesecu in za 1,7 % višji kot v istem mesecu prejšnjega leta.

  • 31.1.2018
  • |
  • začasni podatki
Realni prihodek od prodaje v trgovini na drobno na mesečni ravni nižji, na letni ravni višji

Realni prihodek od prodaje v trgovini na drobno je v decembru 2017 na mesečni ravni upadel za 2,3 %. Na padec je v največji meri vplival nižji realni prihodek v specializiranih prodajalnah z motornimi gorivi (za 5,6 %), nižji pa je bil tudi prihodek v trgovini na drobno brez motornih goriv (za 0,4 %). Obseg prodaje neživil se je v primerjavi s prejšnjim mesecem zmanjšal za 1,5 %, medtem ko je prodaja živil nekoliko narasla (za 0,4 %).

V primerjavi z decembrom 2016 je bil realni prihodek v decembru 2017 v trgovini na drobno višji za 1,7 %. Na dvig je vplival povečan obseg prodaje v trgovini na drobno brez motornih goriv, pri čemer se je prodaja živil povečala za 5,3 %, prodaja neživil pa za 5,2 %. V decembru 2017 je prihodek v specializiranih prodajalnah z motornimi gorivi na letni ravni upadel najbolj v tem letu, vrednost prodaje motornih goriv je bila glede na prejšnji december nižja za 6,2 %.

V celem letu 2017 je bil realni prihodek od prodaje v trgovini na drobno za 8,2 % višji kot v prejšnjem letu, kar je za 4,2 odstotne točke več od rasti v letu 2016 glede na leto 2015. Najizraziteje se je prihodek zvišal v specializiranih prodajalnah z motornimi gorivi (za 16,7 %), narasel pa je tudi v trgovini na drobno brez motornih goriv (za 4,1 %). Prodaja živil se je v letu 2017 povečala za 2,3 %, kar je za 3,3 odstotne točke več od rasti v letu 2016 glede na leto prej, prodaja neživil pa za 5,7 %, kar je v primerjavi z rastjo v letu prej za 1,8 odstotne točke manj.

Realni prihodek od prodaje v trgovini z motornimi vozili in od popravil le-teh višji na mesečni in na letni ravni

Realni prihodek od prodaje v trgovini na drobno z motornimi vozili in od popravil le-teh je bil v decembru 2017 na mesečni ravni višji za 5,4 %, na letni ravni pa za 21,7 %. Letno povečanje prihodka v decembru 2017 je bilo najizrazitejše v tem letu.

V letu 2017 je bil realni prihodek od prodaje v trgovini na drobno z motornimi vozili in od popravil le-teh za 15,9 % višji kot v prejšnjem letu. Rast je sicer v primerjavi s preteklimi leti nekoliko upadla; glede na rast v prejšnjem letu je bila nižja za 6,4 odstotne točke.

Podrobnejši podatki za december 2017 bodo v podatkovni bazi SI-STAT na voljo 28. 2. 2018. Sočasno s tokratno objavo objavljamo tam tudi podrobneje razčlenjene podatke o trgovini na drobno in podatke o trgovini na debelo za november 2017.
Indeksi realnega prihodka v trgovini na drobno, Slovenija (Ø 2010=100)
Indeksi realnega prihodka v trgovini na drobno, Slovenija (Ø 2010=100)
1) Pri komponenti trend-cikel so zadnji podatki nezanesljivi (problem končnih točk).
Vir: SURS
Indeksi realnega prihodka v trgovini na drobno, Slovenija
XII 2017
XI 2017
XII 2017
XII 2016
I–XII 2017
I–XII 2016
XII 2017
Ø 2010
Trgovina na drobno97,7101,7108,2108,5
  Trgovina na drobno brez motornih goriv99,6105,3104,198,7
     živila, pijače, tobak100,4105,3102,389,9
     neživila (brez motornih goriv)98,5105,2105,7105,9
  Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z motornimi gorivi94,493,8116,7149,7
Vir: SURS
Indeksi realnega prihodka v trgovini z motornimi vozili in od popravil le-teh, Slovenija
XII 2017
XI 2017
XII 2017
XII 2016
I–XII 2017
I–XII 2016
XII 2017
Ø 2010
Trgovina z motornimi vozili in popravila motornih vozil105,4121,7115,9200,5
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Iz podatkov so izločeni vplivi sezone in koledarja.
Podatki za zadnjih 10 mesecev so začasni. Ob vsakokratni objavi se podatki za zadnjih 10 mesecev lahko popravijo in dopolnijo z novimi podatki.
Podrobni podatki in časovne vrste podatkov so vam na voljo v podatkovni bazi SI-STAT.
Naša spletna stran uporablja piškotke za potrebe analize obiska. Z nadaljnim brskanjem po spletišču soglašate z uporabo piškotkov.   Podrobnosti