Prihodi in prenočitve turistov, Slovenija, december 2017

V letu 2017 skoraj 12 milijonov turističnih prenočitev

Decembra 2017 smo našteli skoraj 658.000 turističnih prenočitev in več kot 280.000 prihodov turistov, to je za 10 % več prenočitev in za 11 % več prihodov turistov kot decembra 2016. Več prihodov in več prenočitev kot v decembru 2016 so ustvarili tako tuji kot domači turisti.

  • 31.1.2018
  • |
  • začasni podatki

Več tujih in domačih turistov
V turističnih nastanitvenih objektih je bilo v decembru 2017 zabeleženih več kot 280.000 prihodov turistov ali za 11 % več kot v decembru 2016 in skoraj 658.000 prenočitev ali za 10 % več kot v decembru 2016. Prihodov tujih turistov je bilo skoraj 184.000 ali za 14 % več kot v decembru 2016, njihovih prenočitev pa skoraj 400.000 ali za 15 % več kot v decembru 2016. Prihodov domačih turistov je bilo skoraj 97.000 ali za 6 % več kot v decembru 2016, njihovih prenočitev pa skoraj 258.000 ali za 3 % več kot v decembru 2016. Tuji turisti so v decembru ustvarili več kot 60 % vseh prenočitev turistov.

V decembru so italijanski turisti opravili več kot tretjino vseh prenočitev tujih turistov
Ključni trgi, od koder so bili tuji turisti, ki so v decembru 2017 med tujimi turisti ustvarili največ prenočitev pri nas, so bili Italija (34 % ali več kot 136.000), Avstrija (12 %), Hrvaška (9 %), Nemčija (5 %), Srbija (5 %) in Združeno kraljestvo (3 %).

Več turističnih prenočitev kot v decembru 2016 so v decembru 2017 ustvarili turisti z vseh ključnih trgov razen iz Nemčije. Turisti iz Nemčije so glede na december 2016 opravili 10 % manj prenočitev, turisti s preostalih trgov pa so jih opravili več: turisti iz Srbije za 34 % več, iz Hrvaške za 25 % več, iz Združenega kraljestva za 23 % več, iz Italije za 13 % več in iz Avstrije za 7 % več.

Tudi v decembru največ prenočitev v hotelih
V hotelih je bilo v decembru 2017 ustvarjenih skoraj 487.000 ali 74 % vseh prenočitev turistov, v apartmajskih in počitniških naseljih 6 %, v zasebnih sobah, apartmajih, hišah 5 %, v kampih 4 %, v delavskih počitniških domovih in apartmajih, otroških in mladinskih počitniških domovih 3 % in v mladinskih hotelih prav tako 3 %.

Manj turističnih prenočitev kot v decembru 2016 je bilo zabeleženih le v delavskih počitniških domovih in apartmajih, in to za 8 % manj. V vseh preostalih vrstah nastanitvenih objektov se je število turističnih prenočitev glede na december 2016 povečalo: v zasebnih sobah, apartmajih, hišah za 20 %, v mladinskih hotelih za 11 %, v hotelih za 11 %, v apartmajskih in počitniških naseljih za 4 % in v kampih za 4 %.

Zdraviliške občine najbolj obiskane tudi v decembru 2017
Največ prenočitev turistov so v decembru 2017 našteli v zdraviliških občinah (36 % ali več kot 234.000), nato v gorskih občinah (21 %), v občini Ljubljana (15 %) in v obmorskih občinah (13 %).

Število prenočitev se je povečalo v vseh tipih občin: v gorskih občinah za 17 %, v občini Ljubljana za 13 %, v zdraviliških občinah za 6 % in v obmorskih občinah za 1 %.

V letu 2017 skoraj 12 milijonov prenočitev turistov

V letu 2017 so v turističnih nastanitvenih objektih našteli več kot 4,7 milijona turističnih prihodov in skoraj 12 milijonov turističnih prenočitev, kar je 13 % več turističnih prihodov in 11 % več prenočitev turistov kot v istem obdobju prejšnjega leta.

Tuji turisti so v celem letu 2017 ustvarili skoraj 8,1 milijona vseh turističnih prenočitev (67 % vseh), kar je za 15 % več kot v letu 2016, in več kot 3,4 milijona prihodov, kar je za 17 % več kot v letu prej. Domači turisti pa so ustvarili več kot 3,9 milijona prenočitev ali za 4 % več kot v letu 2016 in več kot 1,3 milijona prihodov ali za 6 % več kot v prejšnjem letu.

Več podatkov v podatkovni bazi SI-STAT
Podrobnejši začasni mesečni podatki o nastanitvenih zmogljivostih ter o prihodih in prenočitvah turistov po občinah in o prihodih in prenočitvah turistov po državah so na voljo v podatkovni bazi SI-STAT.

Turistični promet, Slovenija
Turistični promet, Slovenija
Vir: SURS
Prihodi in prenočitve turistov po ključnih trgih, od koder turisti prihajajo, december 2017 – začasni podatki1)
Prihodi turistovPrenočitve turistov
XII 2017I–XII 2017XII 2017
XII 2016
I–XII 2017
I–XII 2016
XII 2017I–XII 2017XII 2017
XII 2016
I–XII 2017
I–XII 2016
število
število
indeks
indeks
število
število
indeks
indeks
Skupaj280.3414.729.611111,1113,4657.60711.988.719110,0111,3
Domači96.5251.322.642105,5105,6257.7783.909.576103,5104,3
Tuji183.8163.406.969114,3116,7399.8298.079.143114,7115,0
  od tega
  iz Italije67.227539.496113,2105,9136.0661.163.875113,4104,8
  iz Avstrije20.810342.324108,6112,247.894902.259107,2110,2
  iz Hrvaške16.769169.008120,9113,535.811377.613124,6110,6
  iz Nemčije7.795371.06593,3126,121.483964.31790,0124,5
  iz Srbije8.261108.996116,0108,718.648269.219133,6110,9
  iz Združenega kraljestva4.078118.508116,8115,612.127334.821123,1113,1
1) Podatki zajemajo turistične nastanitvene objekte, ki razpolagajo z vsaj 10 stalnimi ležišči.
Vir: SURS
Prihodi in prenočitve turistov po vrstah občin in glavnih vrstah nastanitvenih objektov, december 2017 – začasni podatki1)
Prihodi turistovPrenočitve turistov
XII 2017I–XII 2017XII 2017
XII 2016
I–XII 2017
I–XII 2016
XII 2017I–XII 2017XII 2017
XII 2016
I–XII 2017
I–XII 2016
število
število
indeks
indeks
število
število
indeks
indeks
Skupaj280.3414.729.611111,1113,4657.60711.988.719110,0111,3
Vrste občin
  Zdraviliške občine77.147932.040105,8105,7234.2353.279.126105,7104,4
  Gorske občine58.8111.298.893121,0117,8136.3173.112.340116,8117,3
  Obmorske občine31.704758.334101,5110,684.3922.402.282101,4109,1
  Ljubljana58.027812.899112,3112,0100.2541.486.144113,1113,7
  Mestne občine30.934449.818112,4115,658.928841.119116,8112,0
  Druge občine23.718477.627116,7123,943.481867.708117,1120,9
Vrste nastanitvenih objektov
  Hoteli209.0202.897.503112,5111,6486.9707.217.464111,0108,9
  Apartmajska in počitniška naselja13.698198.859102,3106,036.729630.960104,1101,5
  Zasebne sobe, apartmaji, hiše13.617266.093118,7123,531.595683.048119,7121,7
  Kampi8.972552.584104,2123,726.2911.689.298104,0120,9
  Delavski počit. domovi in apartmaji, otroški in mladinski počit. domovi7.162133.00590,9103,421.641451.53192,0107,1
1) Podatki zajemajo turistične nastanitvene objekte, ki razpolagajo z vsaj 10 stalnimi ležišči.
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
V mesečnih podatkih niso zajeti nekateri turistični nastanitveni objekti z manj kot 10 stalnimi ležišči v naslednjih vrstah nastanitvenih objektov: zasebnih sobah, apartmajih in hišah, prenočiščih, turističnih kmetijah z nastanitvijo ter delavskih počitniških domovih in apartmajih. V letnih podatkih pa so upoštevani tudi ti nastanitveni objekti.

Začasni podatki se objavljajo najpozneje konec tekočega meseca za prejšnji mesec.
Končne podatke o nastanitvenih zmogljivostih in turističnem prometu v celoti objavljamo v podatkovni bazi SI-STAT 55 dni po referenčnem mesecu.
Podrobni podatki in časovne vrste podatkov so vam na voljo v podatkovni bazi SI-STAT.
Naša spletna stran uporablja piškotke za potrebe analize obiska. Z nadaljnim brskanjem po spletišču soglašate z uporabo piškotkov.   Podrobnosti