Energetika, Slovenija, december 2017

Decembra je bila poraba električne energije za 4 % večja v primerjavi z enakim obdobjem leta 2016

Proizvodnja električne energije se je v decembru 2017 v primerjavi s prejšnjim mesecem povečala za 7 %, oskrba z energenti pa se je zmanjšala.

  • 25.1.2018
  • |
  • začasni podatki
Proizvodnja električne energije v decembru večja kakor novembra
Decembra 2017 je bila neto skupna proizvodnja električne energije 1371 GWh in se je glede na november 2017 povečala za 7 %, poraba je bila 1276 GWh in se je glede na november 2017 povečala za 2 %. Proizvodnja električne energije v hidroelektrarnah se je povečala za 24 %. V termoelektrarnah je bila proizvodnja manjša za 6 %, v jedrski elektrarni Krško pa je bila proizvodnja večja za 3 %.
Skupna poraba goriv v termoelektrarnah je bila decembra 2017 večja za 1 %.
Decembra 2017 smo uvozili 755 GWh, izvozili pa 810 GWh električne energije.

Padec oskrbe z energenti v decembru 2017

V decembru 2017 smo zaznali padec oskrbe pri vseh energentih, razen pri utekočinjenemu naftnemu plinu, ekstra lahkemu kurilnemu olju in pri zemeljskemu plinu. Oskrbe pri teh treh spremljanih kategorijah so se v primerjavi s prejšnjim mesecem povečale za 24 %, 23 % in 14 %. Nadalje smo zabeležili padec oskrbe z drugimi naftnimi proizvodi za 58 %, črnim premogom in antracitom za 20 %, dizelskim gorivom za 12 %, petrolejskim gorivom za reaktivne motorje za 7 % in koksom za 7 %.
Neto proizvodnja električne energije, Slovenija, december 2017
Neto proizvodnja električne energije, Slovenija, december 2017
Vir: SURS
Poraba goriv v termoelektrarnah po glavni dejavnosti, Slovenija
XI
2017
XII
2017
XII2017
XI2017
TJindeks
Skupaj4.1804.238101
Črni premog (NCV)1212100
Rjavi premog in lignit (NCV)3.6483.776104
Naftni proizvodi (NCV)6583
Zemeljski plin (GCV)252280111
Druga goriva (NCV)26216563
Vir: SURS
Oskrba z energenti, Slovenija
XI
2017
XII
2017
XII2017
XI2017
indeks
Črni premog in antracit (ton)1.3871.11080
Koks (t)2.5412.35493
Rjavi premog in lignit (t)310.059299.35597
Utekočinjeni naftni plin (UNP) (t)7.4479.269124
Motorni bencin, neosvinčen (t)31.53431.28599
Petrolejsko gorivo za reaktivne motorje (t)2.0941.94193
Dizelsko gorivo (t)124.308109.71588
Kurilno olje, ekstra lahko (t)17.59121.644123
Drugi naftni proizvodi (t)11.5464.80842
Zemeljski plin (1.000 Sm3)93.752106.552114
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Podatki za zadnjih 12 mesecev so začasni. Ob vsakokratni objavi se podatki za zadnjih 12 mesecev lahko popravijo in dopolnijo z novimi podatki.
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.